Skip to main content

Spiriva i banbrytande studie

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 09:27 CEST

Minskar antal försämringstillfällen och läkarbesök för KOL-patienter

Läkemedlet Spiriva minskar antalet försämringstillfällen, så kallade exacerbationer, och läkarbesök för patienter som är drabbade av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Det visar en stor studie, den första av sitt slag, som i dag presenteras på världskongressen American Thoracic Society i Orlando.

Ett försämringstillfälle är mycket plågsamt för en KOL-patient som även i vanliga fall kan må väldigt dåligt och har svårt att andas. Förutom att dessa försämringstillfällen sänker livskvaliteten är de kostsamma för samhället eftersom de ofta kräver ytterligare medicinering, akuta läkarbesök och sjukhusvistelse.

En ny studie visar nu att Spiriva minskade både antalet försämringstillfällen och längden på dessa per patient och år. Spiriva förlängde tiden fram till det första försämringstillfället och minskade även antalet behandlingsdagar. Spiriva minskade dessutom antalet vårdtillfällen på sjukhus och akuta besök.

- Den här stora studien visar att läkemedel som Spiriva är en mycket viktig del i behandlingen av KOL-patienter. Genom att minska antalet försämringstillfällen får dessa patienter nu en möjlighet att leva ett drägligare liv, säger Annika Roquet, medicinsk rådgivare på Boehringer Ingelheim

Över 1 800 patienter har deltagit i den här studien som är den första någonsin som specifikt har undersökt antal försämringstillfällen och vårdbesök. Patienterna fick antingen Spiriva eller placebo, tillsammans med annan sedvanlig behandling med bronkdilaterare och inhalerat kortison.

Globalt uppskattas att ungefär 600 miljoner människor är drabbade av KOL som i dag är den enda sjukdom som ökar i relativ dödlighet. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är världens sjätte vanligaste dödsorsak. År 2020 beräknas KOL vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen.

För ytterligare information:

Birgitta Martin

Produktchef

Boehringer Ingelheim AB

Tel: 08-721 21 35

Mob: 0708 - 582 135Annika Roquet

Medicinsk rådgivare

Boehringer Ingelheim AB

Tel: 08-721 21 40

Mob: 0708 - 582 140Petra Eurenius

PR-ansvarig
Pfizer AB

Tel: 08-695 45 97
Mob: 070-268 13 92

_______________________________________________________


Boehringer Ingelheim med huvudkontor i Ingelheim,Tyskland, är ett av de 20 ledande läkemedelsföretagen i världen. Koncernen har 152 dotterbolag i 45 länder och över 34 000 anställda. Sedan grundandet 1885 har det familjeägda företaget bedrivit forskning, framställt och marknadsfört nya produkter av högt terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Boehringer Ingelheims nettoförsäljning 2003 uppgick till 7.4 miljarder euro, varav en femtedel investerades i forskning och utveckling inom det största affärsområdet receptbelagda läkemedel. För mer information gå in på hemsidan http://www.boehringer-ingelheim.com

Pfizer är ett ledande läkemedelsföretag. Vi arbetar för att ge människor ett längre, friskare och bättre liv genom att tillhandahålla effektiva läkemedel och kunskap kring dessa. Vi vill alltid göra mer för patienten, därför satsar vi också mer än något annat bolag på forskning kring läkemedel. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Tillsammans med vårdens alla parter arbetar Pfizer för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.

Referenser

1. Niewoehner D, Rice K, Cote C, et al. Reduced COPD exacerbations and associated health care utilization with once-daily tiotropium (TIO) in the VA Medical System. Abstract presented at ATS 2004, Orlando Florida. 21-26 May 2004.

2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: NHLBI/WHO Workshop Report . National Institute of Health; 2001. NIH Publication No. 2701 Available at http://www.goldcopd.com.

3. World Health Organisation. World health report 2003. Statistical Annex. Annex table 2: 154-159.

4. Murray CJL, Lopez AD. eds. The Global Burden of Disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020. Cambridge; Harvard University Press; 1996.National Heart, Lung, and Blood Institute. Data Fact Sheet: Chronic Obstructive Pulmonary Disease
(COPD)

5. Boehringer Ingelheim. Data on file.

6. Vincken W, van Noord JA, Greefhorst APM, et al. Improvement in health status and exacerbation in patients with COPD during one year treatment with tiotropium. European Respiratory Journal 2002; 19:209-216.

7. Van Noord JA, Smeets JJ, Custers FJL, et al. Pharmacodynamic steady state of tiotropium in patients with chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Journal 2002; 19:639-644.

8. Casaburi R, Mahler DA, Jones PW, et al. A long-term evaluation of once-daily inhaled tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Journal 2002; 19:217-224.Spiriva i banbrytande studie


Minskar antal försämringstillfällen och läkarbesök för KOL-patienter

Läkemedlet Spiriva minskar antalet försämringstillfällen, så kallade exacerbationer, och läkarbesök för patienter som är drabbade av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Det visar en stor studie, den första av sitt slag, som i dag presenteras på världskongressen American Thoracic Society i Orlando.

Ett försämringstillfälle är mycket plågsamt för en KOL-patient som även i vanliga fall kan må väldigt dåligt och har svårt att andas. Förutom att dessa försämringstillfällen sänker livskvaliteten är de kostsamma för samhället eftersom de ofta kräver ytterligare medicinering, akuta läkarbesök och sjukhusvistelse.

En ny studie visar nu att Spiriva minskade både antalet försämringstillfällen och längden på dessa per patient och år. Spiriva förlängde tiden fram till det första försämringstillfället och minskade även antalet behandlingsdagar. Spiriva minskade dessutom antalet vårdtillfällen på sjukhus och akuta besök.

- Den här stora studien visar att läkemedel som Spiriva är en mycket viktig del i behandlingen av KOL-patienter. Genom att minska antalet försämringstillfällen får dessa patienter nu en möjlighet att leva ett drägligare liv, säger Annika Roquet, medicinsk rådgivare på Boehringer Ingelheim

Över 1 800 patienter har deltagit i den här studien som är den första någonsin som specifikt har undersökt antal försämringstillfällen och vårdbesök. Patienterna fick antingen Spiriva eller placebo, tillsammans med annan sedvanlig behandling med bronkdilaterare och inhalerat kortison.

Globalt uppskattas att ungefär 600 miljoner människor är drabbade av KOL som i dag är den enda sjukdom som ökar i relativ dödlighet. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är världens sjätte vanligaste dödsorsak. År 2020 beräknas KOL vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen.

För ytterligare information:

Birgitta Martin

Produktchef

Boehringer Ingelheim AB

Tel: 08-721 21 35

Mob: 0708 - 582 135Annika Roquet

Medicinsk rådgivare

Boehringer Ingelheim AB

Tel: 08-721 21 40

Mob: 0708 - 582 140Petra Eurenius

PR-ansvarig
Pfizer AB

Tel: 08-695 45 97
Mob: 070-268 13 92

_______________________________________________________


Boehringer Ingelheim med huvudkontor i Ingelheim,Tyskland, är ett av de 20 ledande läkemedelsföretagen i världen. Koncernen har 152 dotterbolag i 45 länder och över 34 000 anställda. Sedan grundandet 1885 har det familjeägda företaget bedrivit forskning, framställt och marknadsfört nya produkter av högt terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Boehringer Ingelheims nettoförsäljning 2003 uppgick till 7.4 miljarder euro, varav en femtedel investerades i forskning och utveckling inom det största affärsområdet receptbelagda läkemedel. För mer information gå in på hemsidan http://www.boehringer-ingelheim.com

Pfizer är ett ledande läkemedelsföretag. Vi arbetar för att ge människor ett längre, friskare och bättre liv genom att tillhandahålla effektiva läkemedel och kunskap kring dessa. Vi vill alltid göra mer för patienten, därför satsar vi också mer än något annat bolag på forskning kring läkemedel. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Tillsammans med vårdens alla parter arbetar Pfizer för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.

Referenser

1. Niewoehner D, Rice K, Cote C, et al. Reduced COPD exacerbations and associated health care utilization with once-daily tiotropium (TIO) in the VA Medical System. Abstract presented at ATS 2004, Orlando Florida. 21-26 May 2004.

2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: NHLBI/WHO Workshop Report . National Institute of Health; 2001. NIH Publication No. 2701 Available at http://www.goldcopd.com.

3. World Health Organisation. World health report 2003. Statistical Annex. Annex table 2: 154-159.

4. Murray CJL, Lopez AD. eds. The Global Burden of Disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020. Cambridge; Harvard University Press; 1996.National Heart, Lung, and Blood Institute. Data Fact Sheet: Chronic Obstructive Pulmonary Disease
(COPD)

5. Boehringer Ingelheim. Data on file.

6. Vincken W, van Noord JA, Greefhorst APM, et al. Improvement in health status and exacerbation in patients with COPD during one year treatment with tiotropium. European Respiratory Journal 2002; 19:209-216.

7. Van Noord JA, Smeets JJ, Custers FJL, et al. Pharmacodynamic steady state of tiotropium in patients with chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Journal 2002; 19:639-644.

8. Casaburi R, Mahler DA, Jones PW, et al. A long-term evaluation of once-daily inhaled tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Journal 2002; 19:217-224.