Skip to main content

Studie visar att Sifrol® ger snabb lindring vid Restless legs

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 17:00 CEST

-Studie presenterad vid 56th Annual Meeting of the American Academy of Neurology (AAN)

San Francisco, 29 april 2004 – Resultatet från en storskalig, randomiserad, dubbelblind studie visar att Sifrol® ger snabb lindring hos patienter med restless legs syndrome (RLS). Resultatet presenterades under AAN-mötet i San Francisco. RLS beskrivs som ”oönskade djupt sittande obehag, inklusive parestesier inuti vaderna när man sitter eller ligger ner, speciellt innan man somnar vilket gör att man har ett oemotståndligt behov av att röra på benen.”1

I en analys där 109 patienter randomiserades till antingen placebo (n=22) eller Sifrol® i en daglig dos på 0,088 mg (n=21), 0,18 mg (n=22), 0,35 mg (n=22) eller 0,54 mg (n=22), visade sig Sifrol® vara effektivt vid dosintervallet 0,088 mg /dag till 0,54 mg/dag inom 3 veckors behandling. Den primära målsättningen med studien var att reducera de så kallade periodiska rörelser i lemmar under sömn-index (PLMI). Säkerhet och tolerans med Sifrol® var gynnsam i alla testade grupper.

”Dessa slutsatser är mest värdefulla när det gäller kunskap om vilka droger som är behandlingseffektiva vid RLS, ett tillstånd med upp till 10 % prevalens.”2 säger doktor Markku Partinen, författare till studien och som även presenterade resultaten. ”Den här studien visar att Sifrol® är en klart lovande ny terapi för behandling vid restless legs syndrome”

Ingen medicinering är i nuläget godkänt av FDA för behandling av RLS. Sifrol®:s indikation är behandling av tecken och symptom på Parkinson’s sjukdom. De mest vanliga rapporterade biverkningarna i kliniska studier vid tidig och avancerad Parkinson’s sjukdom var yrsel, dyskinesier, extrapyramidala syndrom, hallucinationer, huvudvärk, insomnia, somnolens och illamående.

Boehringer Ingelheim och Pfizer marknadsför tillsammans Mirapex® (Sifrol®) vid Parkinson’s sjukdom i USA.

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim Corporation är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret ligger i Ingelheim, Tyskland, det verkar globalt med 152 filialer i 45 länder och mer än 34 000 anställda. Sedan företaget startade 1885, har det familjeägda företaget åtagit sig att forska, utveckla, producera och marknadsföra nya produkter med högt terapeutisk värde för human- och veterinärläkemedel.
2003 hade Boehringer Ingelheim en nettoförsäljning på 7,5 miljarder Euro där mer än en femtedel av nettoförsäljningen av företagets största businessegment, receptbelagda läkemedel, lades på forskning och utveckling.

För mer information besök www.boehringer-ingelheim.com

Reference:
1Dorland’s Illustrated Medical Dictionary, 30th edition, Philadelphia: Saunders, 2003.

2Restless Legs Syndrome: A Clinical Study of 55 Patients. Claudio L. Bassetti; Doris Mauerhofer; Matthias Gugger; Johannes Mathis; Christian W. Hess. European Neurolog

Kontaktperson:

Boehringer Ingelheim GmbH
Julia C. Meyer-Kleinmann
55216 Ingelheim
Phone: +49/6132/ 77 8271
Fax: +49/6132/ 77 66 01
e-mail: m-kleinmann@ing.boehringer-ingelheim.com