Skip to main content

Taggar

utställning

 • Utställnings-och programantikvarie
 • jienny.gillerstedt@bohuslansmuseum.se
 • 0522-65 65 13

 • Tillträdande museichef Bohusläns museum
 • annettejprior@gmail.com
 • 0709-81 99 80

 • Ordförande Stiftelsen Bohusläns museum
 • inga.goransson@gmail.com
 • 0706914137

 • Antikvarie/arkeolog
 • Linnea.Nordell@bohuslansmuseum.se
 • +46 522 65 65 49

 • Arkeolog & Pedagog
 • christina.toreld@bohuslansmuseum.se
 • 0702-18 25 20

 • Utställningsantikvarie
 • 0522-65 65 23
 • 076-94 94 163

 • Curator
 • Konsthallen Bohusläns museum
 • agneta.vonzeipel@bohuslansmuseum.se
 • 070-6263275

 • Kommunikatör Bohusläns museum
 • joakim.josefsson@bohuslansmuseum.se
 • 0721418746

 • Museichef
 • hadhnszi.kinvntvdgren@aubohuslansmkhlxfguseum.afuetgwkse
 • 0522-65 65 10

 • Museipedagog
 • Pedagogisk verksamhet främst natur och miljö, inkl verksamheten vid Skalbanksmuseet
 • jan.udden@bohuslansmuseum.se
 • 0706-56 54 01

 • Bohusläns museums förlag
 • viveka.overland@bohuslansmuseum.se
 • +46(0)522656522

 • Kommunikatör
 • majnrekxucajfpbecca.behrlyrhmaozn@otkjbovauuqctcesnaprhuveatieslansmuseuumvfnvm.se
 • 0522-656570

 • Konstpedagog
 • birgitta.ahlund@bohuslansmuseum.se
 • 0522-65 65 33