Skip to main content

Bohusläns museum pratar hållbarhet på Bokmässan

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2019 08:02 CEST

Museet vill prata hållbarhet på årets Bokmässa.

Bohusläns museum kommer att delta i årets bokmässa och det är framförallt hållbarhet som kommer att prägla montern och programpunkterna. Vi museum måste ta ett större ansvar när vi producerar, designar och avslutar utställningar. Tillsammans med Tillväxtavdelningen på Uddevalla kommun ville museet undersöka hur vi kan skapa hållbara utställningsrum genom cirkulära flöden. Resultatet blev utställningen RE:USE! som invigdes i slutet av maj på Bohusläns museum.

Under torsdagen och fredagen kommer utställningsproducent Jienny Gillerstedt och museets formgivare Pia Hansson berätta om hur det inom museivärlden nytänkande samverkansprojektet tog form under frågeställningarna "Vad är egentligen skräp?" I arbetet för att skapa en utställning som tacklar en av vår tids stora utmaningar involverades vår framtid i form av 200 barn och ungdomar som hjälpte till att jobba fram teman i utställningen - hur vi har hanterat skräp genom historien, hur vi gör idag och hur vi kan göra imorgon. 

På temat hållbarhet kommer även Medea Ekner, enhetschef för publik verksamhet och utställningar Bohusläns museum, tillika ordförande i ICOM Sverige, den svenska sektionen av UNESCO-organet International Council of Museums, prata om hur vi tänker och agerar på museer i Sverige och internationellt kring social hållbarhet och etiska regler. Medea har i flera år arbetat nationellt och internationellt med samarbeten och professionell utveckling på museer.

I montern som museet delar med Bohusläns hembygdsförbund kommer besökare även ha möjligheten att träffa specialister inom områden som samlingar, arkiv, konservering och arkeologi. Ett perfekt tillfälle att få svar på sina frågor och funderingar på de olika ämnena.

Programpunkter Bokmässan 

Torsdag 26 sep kl 10:30-10:50på Grön scen

RE:USE! Om Hållbara utställningsrum med hjälp av innovativ teknik. 

Medverkande: Jienny Gillerstedt och Pia Hansson

Torsdag 26 sep kl 15:00-15:20 – på Grön scen

Social hållbarhet och etiska regler på museer.

Medverkande: Medea Ekner

Fredag 27 sep kl 10:00-12:00 - Museets monter C05:42

Möt oss från museet 

Medverkande: Christina Toreld, arkeolog och Sabina Mittendorf, Arkivassistent

Fredag 27 sep kl 11:00 och 13:00Museets monter C05:42

Hembygd 2.0 - hitta berättelsen!
Filmworkshopar med generationsmöten resulterar i digitala berättelser/korta filmer. Konstnär och projektledare Ingrid Lindberg berättar och visar filmer som skapats av medverkande i Hembygd 2.0. 

Fredag 27 sep kl 12:00-12:20 - på Grön scen 

RE:USE! Om Hållbara utställningsrum med hjälp av innovativ teknik.

Medverkande: Jienny Gillerstedt och Pia Hansson

Fredag 27 sep kl 13:00-15:00 - Museets monter C05:42

Möt oss från museet 

Medverkande: Anna-Lena Segerstam MacFie, antikvarie och Madeleine Arnoldsson, Konservator.

Lördag 28 sep kl 12:00 och 16:00 - Museets monter C05:42

Boksignering med författaren Ingalill Andréasson.

Lördag 28 sep kl 13:00 och 15:00 - Museets monter C05:42

Ätligt ogräs

Hur du kan ta tillvara härodlat. Ingrid Kennborn, Bohusläns hembygdsförbund, berättar och bjuder på smakprov.

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.