Skip to main content

Kollektiv- och massgravar funna i Gamlestaden

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 13:16 CEST

Foto: Markus Andersson

Gamlestadstorget i nordvästra Göteborg, ska byggas om till ett modernt resecentrum och bli ett nav i stadens östra delar. Här fanns staden Nya Lödöse under åren 1473-1624. Inför stadsomvandlingen har omfattande arkeologiska undersökningar pågått sedan 2013.

Sammantaget ger detta oss en unik inblick i det urbana livet under 1500-talet. Utgrävningarna år 2016 har redan påbörjats. I år undersöks resterande delar av stadens kyrka och kyrkogård. En mycket viktig del av projektet är att nå till allmänheten med våra senaste rön, med målet att tillgängliggöra vårt kulturarv, väcka intresse och bemöta frågor kring stadens förflutna.

I nuläget har vi hittills i år tagit upp 65 individer (vi har sedan tidigare undersökt över 700 gravar på södra delen av kyrkogården). Här finns individuella gravar, kollektiv- och massgravar.

Det som skiljer sig från tidigare undersökningar är att de gravar som vi nu påträffar ligger väldigt tätt. Till exempel har fler kollektivgravar påträffats. Mest anmärkningsvärd är en massgrav med totalt sex vuxna män. Fynd av muskötkulor i anslutning till skeletten visar att åtminstone tre av männen har skjutits till döds, vilket antyder att dessa män varit soldater. Vi fortsätter också att hitta fler gravar under kyrkobyggnaden. Den norra delen av kyrkogården, som vi nu undersöker, har en annan karaktär än den på södra sidan av kyrkan, som grävdes ut 2013-2014.

När upphörde Nya Lödöse egentligen? Och varför hittar vi gravar av sådan karaktär? Vad händer med övergången mellan staden Nya Lödöse och Göteborg. Varför ligger människor där när kyrkogården har varit nedlagd?.

Kontakt: Arkeolog och Publik koordinator, Imelda Bakunic Fridén. Tel. 0709-590 658 imelda.friden@riogbg.se

I och med de omfattande nybyggnationerna av området runt Gamlestadstorget försvinner för alltid spåren av den stad som ligger här alldeles under oss, och med den en spännande historia om människors liv och villkor - här och nu fast i en svunnen tid.

Staden Nya Lödöse var i bruk mellan 1473 och 1624. Tack vare de arkeologiska undersökningarna 2013 - 2015 har vi lärt oss väldigt mycket om staden och stadsborna.

Det arkeologiska projektet är ett omfattande samarbete mellan tre aktörer (Statens historiska museer/Arkeologerna, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ och Bohusläns Museum).

Allmänheten kan ställa frågor till projektet via e-postadressen: info@stadennyalodose.se.