Skip to main content

Boverket har beviljat BoKlok stöd för utveckling av produktplattform

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2019 14:14 CET

En produktplattform ska ge BoKlok ännu effektivare byggprocesser.

BoKlok har beviljats stöd av Boverket i en satsning för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Stödet till BoKlok är på drygt 1,6 miljoner kronor.

Boverkets stöd beviljas för bland annat effektiva byggprocesser, innovativa träkonstruktioner och minskad klimatpåverkan.

BoKloks ansökan avser utveckling av en produktplattform som kan beskrivas som en bank av bygglösningar, exempelvis för utemiljöer, fasader, trapphus, balkonger och inredning, som tillsammans skapar kompletta bostadsområden. Vinsterna blir mer effektiva byggprocesser och tydligare strukturer.

– Att vår ansökan beviljats visar att vi är på rätt spår i vår ambition att på ett innovativt sätt utveckla BoKlok samtidigt som vi har som mål att bli klimatneutrala, säger Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef i BoKlok.

– Vi sitter på en stor mängd kunskap i BoKlok som vi nu ska komplettera och använda på ett ännu bättre sätt. Produktplattformen kommer att innebära vinster för såväl BoKloks medarbetare som samarbetspartners och inte minst våra kunder, när processerna effektiviseras och vårt erbjudande vässas, säger Jerker Lessing.


BoKlok är ett annorlunda boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Vi bygger hållbara bostäder med god design, funktion och kvalitet till ett lågt pris. BoKlok bygger omkring 1200 bostäder per år i Sverige, Norge och Finland och hittills har vi byggt drygt 10 000 bostäder för de många människorna.