Gå direkt till innehåll
Den 1 januari 2020 sänks kravet på lägsta aktiekapital för privata aktiebolag till 25 000 kr, säger Elisabeth Lagerqvist, chefsjurist på Bolagsverket.
Den 1 januari 2020 sänks kravet på lägsta aktiekapital för privata aktiebolag till 25 000 kr, säger Elisabeth Lagerqvist, chefsjurist på Bolagsverket.

Nyhet -

Kravet på aktiekapital halveras och blir 25 000 kr

Den 28 november beslutade riksdagen att det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag blir 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020. Syftet med sänkningen från 50 000 kr är från lagstiftarnas sida att Sverige ska följa andra EU-länder vad det gäller aktiekapitalets storlek och att fler ska starta aktiebolag.

– Det här innebär att det är möjligt att starta ett privat aktiebolag med 25 000 kr i aktiekapital från den 1 januari. Det går inte att förbereda en start genom att skicka in en anmälan om registrering tidigare. Beslut om att bilda aktiebolaget och anmälan till Bolagsverket kan tidigast ske den 1 januari 2020, säger Elisabeth Lagerqvist, chefsjurist på Bolagsverket.

Det blir också tillåtet för befintliga privata aktiebolag att ta beslut om att minska sitt aktiekapital till 25 000 kronor.

– Om ett bolag vill minska sitt aktiekapital, så måste ett beslut om minskning tas på en bolagsstämma. Beslutet måste också innehålla vissa formella uppgifter. När beslutet är fattat ska det anmälas för registrering till Bolagsverket, fortsätter Elisabeth Lagerqvist.

Om skälet till minskningen är återbetalning till aktieägare eller avsättning till fritt eget kapital måste bolaget ansöka om tillstånd hos Bolagsverket för att få verkställa minskningen.

– När Bolagsverket fått in en komplett ansökan om tillstånd utfärdar vi en kallelse på bolagets borgenärer. Borgenärerna får då en möjlighet att inom två månader motsätta sig ansökan, berättar Elisabeth Lagerqvist.

Bolagsverket får endast lämna tillstånd till att minska aktiekapitalet om ingen borgenär motsätter sig ansökan. Om någon borgenär motsätter sig ansökan så överlämnar Bolagsverket ärendet till domstol.

Information om hur man minskar sitt aktiekapital och blanketter finns på bolagsverket.se.

Avgifter

  • Registrera ett aktiebolag via verksamt.se: 1 900 kr
  • Anmälan om minskning: 1 000 kr
  • Ansökan om tillstånd för att verkställa en minskning: 1 500 kr

Länkar

Filmklipp (1 min) med chefsjurist Elisabeth Lagerqvist
https://vimeo.com/375903689

https://media.bolagsverket.se/filmer/sankt-aktiekapital/sankt-aktiekapital.mp4

Mer information om att minska sitt aktiekapital och blanketter
https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/driva/aktiekapitalet2/aktiekapitalet


 __________________________________________________________________________

För mer information och kompletterande frågor kontakta:

Elisabeth Lagerqvist, chefsjurist Bolagsverket
E-post: elisabeth.lagerqvist@bolagsverket.se
Telefon: 060-18 43 59, 076-115 86 55

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


*****************************************************************

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att registrera och tillgängliggöra företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med cirka 600 anställda i Sundsvall som
– registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar m.m.
– erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur våra register)
– i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med våra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar: http://bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538
Pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bolagsverket

Presskontakt

Allmänna frågor, kundtjänst

Allmänna frågor, kundtjänst

Presskontakt Direktkontakt med handläggare 0771-670 670
Ulf Karnell

Ulf Karnell

Presskontakt Verksamhetsutvecklare, kundmötesavd. 0708-66 22 36
Kristina Werner

Kristina Werner

Presskontakt Chef kommunikationsenheten 070-253 33 30
Eva Beckman

Eva Beckman

Presskontakt Verksamhetsutvecklare, HR-enheten 070-672 38 91
Elisabeth Lagerqvist

Elisabeth Lagerqvist

Presskontakt Chefsjurist 076-115 86 55

Relaterat material