Skip to main content

Nyföretagandet fortsätter öka

Nyhet   •   Okt 01, 2010 14:55 CEST

Helt färsk statistik i Nyföretagarbarometern visar att nyföretagandet fortsätter att öka i Sverige. Den ökning som pågått under hela 2010 fortsatte under september månad.

Under september registrerades 6 297 nya företag hos Bolagsverket, en ökning jämfört med samma period 2009 med 9,8 procent. Intressant att notera är att antalet aktiebolag under september ökade med hela 40 procent.

Sett över perioden januari-september har det totala antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket ökat med 16,6 procent, från 39 743 till 46 348.

Nyföretagarbarometern, september 2010

September 2010
Aktiebolag: 3 137 (+40%)
Enskild firma: 2 550 (-4,9%)
Handelsbolag: 527 (-18,2%)
Kommanditbolag: 83 (-51,5%)
Totalt: 6 297 (+9,8%)

September 2009
Aktiebolag: 2 240
Enskild firma: 2 681
Handelsbolag: 644
Kommanditbolag: 171
Totalt: 5 736

Statistik om företag och föreningar
På Bolagsverkets webbplats hittar du färsk statistik om registrerade företag och föreningar i Sverige. Vi har uppgifter om såväl nyregistrerade som avslutade företag och föreningar. Du kan välja olika företagsformer, geografiska områden och tidsperioder. Statistiken uppdateras den första i varje månad.

Gör dina egna sökningar och urval på
http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/

Jobs and Society NyföretagarCentrum och Bolagsverket presenterar regelbundet "Nyföretagarbarometern", där antalet nyregistrerade företag i Sverige mäts på basis av Bolagsverkets data. Ladda ner hela Nyföretagarbarometern på www.nyforetagarcentrum.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera