På verksamt.se kan restaurangägare enkelt svara på frågor om sin verksamhet och skapa en individuell checklista som visar de tillstånd som behöver sökas och leder företagaren vidare till e-tjänster hos kommuner och myndigheter.
På verksamt.se kan restaurangägare enkelt svara på frågor om sin verksamhet och skapa en individuell checklista som visar de tillstånd som behöver sökas och leder företagaren vidare till e-tjänster hos kommuner och myndigheter.

Nyhet -

Serverat förenklar för restaurangföretagare

Som första kommun i Sverige kan Karlskrona erbjuda restaurangföretagare en nationell e-tjänst för serveringstillstånd. E-tjänsten som är ansluten till den sammansatta bastjänsten hämtar upp grundläggande information om företaget och presenterar den för användaren.

– Att Karlskrona anslutit sig till den sammansatta bastjänsten gör att kommunen kan erbjuda sina restaurangföretagare en e-tjänst med förifyllda uppgifter. Det ger dem en bättre överblick, snabbare hantering och ett enklare uppgiftslämnande, säger Monica Ljungmark Åfeldt, uppdragsledare på Bolagsverket, och fortsätter:

– Det här är en förenkling som alla kommuner kan erbjuda sina företagare.

Förenkla för restaurangföretagen
Att starta företag inom restaurangbranschen kan vara en krånglig procedur där det behövs en mängd tillstånd från kommunen och olika myndigheter. Nu har flera kommuner gått ihop för att tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Bolagsverket och Tillväxtverket utveckla digitala lösningar som gör det enklare att starta och driva företag.

Enklare för både företagare och kommun
Det gemensamma arbetet med att förenkla för restaurangföretagen bedrivs i programmet Serverat.

På verksamt.se kan restaurangägaren enkelt svara på frågor om sin verksamhet och skapa en individuell checklista. Checklistan visar de tillstånd som behöver sökas och leder företagaren vidare till e-tjänster hos kommuner och myndigheter.

När e-tjänsterna ansluts till den sammansatta bastjänsten, som förmedlar information från myndigheternas register, erbjuds restaurangföretagaren förifyllnad av sina uppgifter. Förutom att det blir enkelt och smidigt för företagaren, underlättar det kommunernas egen hantering när ansökan är komplett och korrekt ifylld.

Vill du vara med och förenkla för företagen?
Precis som Karlskrona kommun kan alla kommuner erbjuda företag och företagare samma förenkling genom att ansluta sig till programmet Serverat och den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag.

Vill du veta mer, kontakta oss på Bolagsverket så berättar vi mer om hur det fungerar.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


*****************************************************************

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att registrera och tillgängliggöra företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med cirka 600 anställda i Sundsvall som
– registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar m.m.
– erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur våra register)
– i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med våra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar: http://bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538
Pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bolagsverket

Presskontakt

Allmänna frågor, kundtjänst

Allmänna frågor, kundtjänst

Presskontakt Direktkontakt med handläggare 0771-670 670
Ulf Karnell

Ulf Karnell

Presskontakt Kommunikationschef, presschef 0708-66 22 36
Eva Beckman

Eva Beckman

Presskontakt Verksamhetsutvecklare, HR-enheten 070-672 38 91
Elisabeth Lagerqvist

Elisabeth Lagerqvist

Presskontakt Chefsjurist 060-18 43 59