Andelen kvinnliga företrädare (t ex styrelseledamot, ordförande eller VD) i svenska företag är 33,8 procent. Andelen män är 66,2 procent. Det visar Bolagsverkets statistik över företagsrepresentanter, som nu även släpps som öppen data.
Andelen kvinnliga företrädare (t ex styrelseledamot, ordförande eller VD) i svenska företag är 33,8 procent. Andelen män är 66,2 procent. Det visar Bolagsverkets statistik över företagsrepresentanter, som nu även släpps som öppen data.

Pressmeddelande -

Äldre män dominerar fortfarande Sveriges företag – bara var tredje företagsrepresentant är kvinna

Den genomsnittlige företagaren i Sverige är en 53-årig man i Stockholmsregionen som driver ett mindre aktiebolag. Männen dominerar både företagandet och i styrelserummen, endast var tredje företrädare i ett svenskt företag är en kvinna. Andelen kvinnor ökar dock försiktigt, t.ex. i nybildade företag, men utvecklingen går långsamt. Detta visar Bolagsverkets färska statistik över företrädare i svenska företag och styrelser, som nu också släpps som öppen data.

Bland målen för den svenska näringspolitiken finns att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. För att uppnå detta bör den potential som finns hos alla som vill starta eller utveckla företag tillvaratas. Ett jämställdhetsperspektiv på företagandet kan bidra till en ökad mångfald av företag och företagare i olika branscher.

– För att åstadkomma ett jämställt inflytande i näringslivet är det därför viktigt att kvinnor och män finns någorlunda jämnt representerade i företagens styrelser och som företrädare för företag. Bolagsverkets statistikrapport om företrädare visar att det finns en utvecklingspotential när det gäller jämställdheten i företagandet, säger Annika Bränström, generaldirektör på Bolagsverket.

Idag är det totala antalet funktionärer i svenska företag, oavsett företagsform, 2 134 332, varav 722 468 är kvinnor. Detta innebär att andelen kvinnliga företrädare är 33,8 procent, och andelen män är 66,2 procent.

OBS! För grafer och diagram, se PDF-versionen av pressmeddelandet under "Bifogade filer" nedan.

Små variationer mellan länen i landet
Geografiskt finns små variationer i andelen kvinnliga företrädare och det skiljer endast fyra procentenheter mellan det län som har högst andel kvinnliga företrädare och det län som har lägst andel. Kronobergs län har lägst andel kvinnliga företrädare med 31,7 procent kvinnor, medan Södermanlands län, har högst andel med 35,9 procent kvinnliga företrädare.

De äldre företrädarna dominerar
När det gäller ålder är den största gruppen företrädare i åldersintervallet 50-64 år, därefter följer intervallet 35-49 år samt 65 år och äldre. Knappt 10 procent är i åldern 25-34 år och endast en dryg procent av företrädarna är yngre än 25 år.

De kvinnliga företrädarna är något yngre än de manliga, då den genomsnittliga åldern för kvinnor är 52 år jämfört med männens genomsnittsålder på 53 år.

Den kvinnliga andelen företrädare är väldigt jämn över olika åldersintervall, och varierar mellan 34 och 36 procent. Undantaget är det äldsta åldersintervallet 65 år och äldre, där andelen kvinnliga företrädare endast är 30 procent.

Andelen kvinnor ökar i de ej börsnoterade aktiebolagen
Tittar vi istället enbart på aktiebolag är andelen kvinnliga företrädare 32,6 procent och genomsnittsåldern 51 år för kvinnor och 52 år för män. För aktiebolag verkar mönstret vara att den kvinnliga representationen bland företrädare, minskar med stigande ålder.

För ej börsnoterade aktiebolag har andelen kvinnliga ledamöter ökat från 17 procent år 2008 till 20 procent år 2017, andelen kvinnliga styrelseordförande har ökat från 11 procent år 2008 till 15 procent år 2017, och andelen kvinnliga verkställande direktörer för ej börsnoterade företag har ökat från 13 procent år 2008 till 20 procent år 2017.

Gällande ordförande och verkställande direktörer finns en tydlig trend mot att andelen kvinnor i nybildade aktiebolag ökar. För ledamöter finns däremot inte samma tydliga trend mot en ökad andel kvinnor. Den ökning vi kunde se bland kvinnliga ledamöter för ej börsnoterade aktiebolag generellt, verkar alltså inte bero på att nybildade, ej börsnoterade, aktiebolag oftare har kvinnliga ledamöter nu än tidigare, utan kan snarare förklaras av att kvinnliga ledamöter ersätter manliga i redan befintliga, ej börsnoterade, aktiebolag.

Fler kvinnor i börsnoterade aktiebolag
Av det totala antalet aktiebolag är endast 0,05 procent börsnoterade. De sista nio åren har andelen kvinnliga ledamöter i börsnoterade aktiebolag ökat med 13 procentenheter. I dag är 33 procent av ledamöterna i bolagsstyrelserna för de börsnoterade bolagen kvinnor, jämfört med 20 procent år 2008.

I börsnoterade företag har andelen kvinnliga ordförande gått från 3 procent 2008 till 7 procent 2017. Andelen kvinnliga verkställande direktörer har ökat från 5 procent år 2008 till 12 procent för tiden 2012-2013, för att sedan sjunka tillbaka till 7 procent år 2017.

Statistik och öppen data om företrädare och företag
Bolagsverkets företrädarstatistik omfattar till exempel könsfördelning och ålder bland funktionärer och företrädare i samtliga företagsformer som Bolagsverket registrerar. Exkluderade från statistiken är bland annat revisorer, funktionärer i lagerbolag och personer som saknar svenskt personnummer.

På Bolagsverkets webbplats finns aktuell statistik om företrädare i företag och föreningar, exempelvis ledamöter, suppleanter och verkställande direktörer, och statistik över ålder, kön och geografisk spridning för olika företagsformer. Statistiken är tillgänglig som öppen data och uppdateras första vardagen varje månad. Läs mer på: http://www.bolagsverket.se/om/oss/vidareutnyttjande/oppna-data-1.10631

På bolagsverket.se finns även öppen data om företag och föreningar i Sverige, både nyregistrerade och avslutade. Här finns också självservice-tjänsten ”Statistik om företag och föreningar” där man kan ta del av statistik utifrån olika geografiska områden eller tidsperioder. Statistiken uppdateras första vardagen varje månad. Läs mer på: http://www.bolagsverket.se/be/sok/etjanster/statistik/statistik-1.3538

Ytterligare information
Ulf Karnell, kommunikationschef Bolagsverket, ulf.karnell@bolagsverket.se, 0708-66 22 36
Michael Holmström, statistiker, michael.holmstrom@bolagsverket.se, 070-239 32 30
Frågor om statistik kan även mejlas till statistik@bolagsverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


*****************************************************************

Bolagsverket granskar, registrerar och informerar – för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Bolagsverket samordnar och utvecklar effektiva tjänster för företag och företagande.

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med drygt 600 anställda i Sundsvall som
– registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar m.m.
– erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur våra register)
– i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med våra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar: http://bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538
Pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bolagsverket

Presskontakt

Allmänna frågor, kundtjänst

Allmänna frågor, kundtjänst

Presskontakt Direktkontakt med handläggare 0771-670 670
Ulf Karnell

Ulf Karnell

Presskontakt Kommunikationschef, presschef 0708-66 22 36
Eva Beckman

Eva Beckman

Presskontakt Verksamhetsutvecklare, HR-enheten 070-672 38 91
Elisabeth Lagerqvist

Elisabeth Lagerqvist

Presskontakt Chefsjurist 060-18 43 59