Skip to main content

Bolagsverket ändrar rutiner för att förhindra företagskapningar

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 17:13 CEST

Bolagsverket kommer från och med idag (2005-10-25) att meddela företag om adressändring även till den gamla adressen. Detta görs med anledning av en befarad ökning av de fall som uppmärksammats i media där bedragare gör falska adressändringar för företag i syfte att kapa bolag.

— Jag beklagar verkligen de företag som drabbats av bedragare. 99,7 procent av alla adressändringar är korrekta, men efter den mediala uppmärksamheten om falska adressändringar är vi oroliga för en ökning av antalet bedrägeriförsök. Vår rutinändring är en första åtgärd hos oss för att förbättra och höja säkerheten vid adressändringar, säger Bolagsverkets generaldirektör HG Wessberg.

Som ett första steg för att förbättra säkerheten och rutinerna vid adressändringar för företag, har Bolagsverket beslutat om en rutinändring. Den nya rutinen träder i kraft omedelbart och innebär att företag som anmäler adressändring till Bolagsverket på en gång kommer att få ett meddelande om detta, en ”bekräftelse på inkommet ärende”. Bekräftelsen kommer att skickas som ett brev till företagets gamla adress. På detta sätt har företagen en bättre möjlighet att reagera om de utsätts för bedrägeriförsök. Om företaget inte reagerar går den normala registreringsprocessen vidare och meddelande om ändrad adress skickas efter handläggning till företagets nya adress.

Medierna har uppmärksammat ett antal fall där bedragare skickar in falska adressändringar för företag till Bolagsverket i syfte att kapa bolag och beställa varor till den nya adressen.

— Om vår rutinändring inte räcker kommer vi för att ytterligare öka säkerheten att begära kopia på pass eller fotolegitimation i samband med adressändring. Detta är en tillfällig lösning i väntan på lagstöd för den enda lösning som är långsiktig, nämligen användande av e-legitimation, fortsätter HG Wessberg.

Bolagsverket kommer även att genomföra stickprovskontroller av adressändringsärenden samt arbetar vidare för att kunna meddela adressändringar via e-post som komplement till brev, vilket skulle ge företagen möjlighet att själva snabbare upptäcka bedrägeriförsök.

— Hittills har vi dock inte haft lagstöd för att spara företagens e-postadresser, men en ändring i aktiebolagsförordningen gör att detta är möjligt fr.o.m den 1 januari 2006, säger HG Wessberg.

Per Nordström, chefsjurist på Bolagsverket har en lösning som skulle kunna förbättra säkerheten högst väsentligt.

— Vi har länge argumenterat för att få införa elektroniska signaturer i samband med anmälningar om förändringar i bolagen. E-legitimationer utfärdas av bankerna och används redan idag exempelvis för att deklarera på nätet. Att förfalska en e-signatur kräver avancerat tekniskt kunnande, och att ersätta signaturer i bläck med en e-signatur skulle därför försvåra förfalskningar avsevärt. Detta kräver dock en lagändring och tyvärr är justitiedepartementet inte klara med förarbetet ännu.

Företagskapningar med hjälp av adressändringar är relativt ovanliga. Bolagsverket tar årligen emot cirka 60.000 adressändringar för företag, och bedömer omfattningen av bedrägeriförsök till cirka 200 fall per år i hela landet, dvs omkring 0,3 procent.

I de aktuella fallen i Västsverige har det enligt Polismyndigheten i Västra Götaland under en period av 15 månader fram till dags dato kommit in 15 fall till polisen av direkt kapning av identitet genom att göra adressändringar.

— Det är i snitt ett fall per månad, vilket stämmer väl med vår egen bedömning av omfattningen, konstaterar Bolagsverkets generaldirektör HG Wessberg. Vi är dock oroliga för att den mediala uppmärksamheten kring detta inspirerar till ytterligare bedrägeriförsök och gör nu vad vi kan för att bromsa den utvecklingen.

För frågor, kontakta HG Wessberg, generaldirektör Bolagsverket, 060-18 43 10, 070-615 52 57.

Vad kan en företagare göra för att skydda sig mot falska adressändringar?
Snabb kontroll av ändringar i ditt företag
På webbplatsen bolagsverket.se kan du direkt bevaka ändringar i ditt företag kostnadsfritt. På förstasidan finns en länk som heter ”Vill du – se om ett ärende kommit in?” Där kan du skriva in ditt organisationsnummer och omedelbart få besked om när senaste ändringen i företaget har gjorts och om det finns något pågående ärende. Du kan även få upplysningar om detta via telefon till Bolagsverkets kundservice, 060-18 40 40.

Prenumerera på ändringar i ditt företag
Du kan också prenumerera på förändringar i ditt företag. Om en ändring har registrerats i företaget skickas uppgifter om detta nästkommande dag per post. En prenumeration kostar 300 kronor plus moms per år och organisationsnummer. När du prenumererar kan du välja till vilken postadress du vill att Bolagsverket skickar informationen.

Uppgifter som ska finnas med och skickas till oss när du väljer att bli prenumerant är följande: Företagsnamn, organisationsnummer, beställarens för- och efternamn, leveransadress, fakturaadress, telefonnummer, mobil, e-postadress. För att prenumerera på ändringar, kontakta oss via e-post till bolagsverket@bolagsverket.se eller via fax 060-12 98 40. Prenumerationen träder i kraft så snart vi har registrerat den. Registreringen tar normalt en arbetsdag.

Misstanke om felaktiga uppgifter i registret
Om du misstänker att felaktiga uppgifter är registrerade hos Bolagsverket kontaktar du oss. Misstänker du brott kontaktar du polisen.


--------------------------------------------------------------------------------

Korta fakta om Bolagsverket
Bolagsverket är myndigheten för företagsregistrering, företagsinteckningar och andra bolagsfrågor. Med vår service och vårt näringslivsregister har vi uppdraget att ge goda förutsättningar för näringslivet. Vi vill skapa en bra infrastruktur för tillväxt och ge företagsamma människor de besked de behöver för att kunna förverkliga sina drömmar. Att starta ett företag ska vara enkelt, det ska gå snabbt och det ska bli rätt. Vårt mål är att ingen som ansöker om bolagsregistrering ska behöva vänta längre än 7 arbetsdagar på resultat. På sikt ska kötiden vara noll.

Bolagsverket har två huvudsakliga funktioner:

en myndighetsutövande funktion där vi registrerar företag, tar emot årsredovisningar, registrerar ändringar i företag samt prövar och beslutar om vissa tillstånd och likvidationer.
en servicefunktion, där vi genom våra register erbjuder en öppen faktabank med information om näringslivet för näringslivet. En källa för säkrare affärer.
Bolagsverket är en myndighet som sorterar under Näringsdepartementet. Vår verksamhet betalas inte med skattemedel, vi tar i stället ut avgifter för det vi gör.

Bolagsverket bildades den 1 juli 2004 genom att den tidigare bolagsavdelningen i Patent- och registreringsverket (PRV) blev egen myndighet. Generaldirektör är HG Wessberg. Bolagsverket är lokaliserat i Sundsvall och är en av stadens största arbetsplatser med drygt 450 anställda. År 2004 var vår omsättning cirka 300 miljoner kronor.

Vi hanterar stora mängder information och vem som helst kan, mot rimliga avgifter, få tillgång till i princip allt i våra register. Varje dag registrerar vi hundratals företag och för årligen in över 50 000 nystartade företag i våra register. Vi namnprövar årligen över 300 000 förslag till företagsnamn. Mängden ärenden som hanteras av Bolagsverket är mycket stor. Vi får årligen in över 300 000 registreringsärenden och 280 000 årsredovisningar. Näringslivsregistret hos Bolagsverket innehåller drygt en miljon företag. Vi registrerar även näringsförbud, företagsinteckningar och konkurser.

Pressbilder och mer fakta finns på bolagsverket.se (Om Bolagsverket | Press)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.