Skip to main content

Bolagsverket lämnar förslag på åtgärder för att förebygga ekobrott

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2018 08:00 CEST

För att motverka ekobrott krävs samverkan mellan Bolagsverket och brottsbekämpande myndigheter, säger Annika Stenberg, generaldirektör på Bolagsverket.

Bolagsverket ska öka kontrollerna av företag för att motverka ekonomisk brottslighet och tillsammans med andra myndigheter göra det svårare för kriminella att använda företag som brottsverktyg. Den 28 mars tog Näringsminister Mikael Damberg emot en rapport där Bolagsverket föreslår åtgärder för att förhindra registrering av målvakter och personer med falsk identitet. Här finns även förslag om hur felaktiga överlåtelser av företag kan uppmärksammas, hur myndigheter kan samverka mot ekobrott och hur företag kan skydda sig mot kapningsförsök.

De senaste åren har användandet av företag som brottsverktyg ökat. Företag används bland annat för att på falska grunder erhålla förmåner från välfärdssystemen. I rapporten som nu lämnas till regeringen redovisar Bolagsverket vad som hittills har gjorts för att öka kontrollen av företagsregistreringar i brottsligt syfte. Bolagsverket föreslår också ett antal åtgärder för att tillsammans med andra myndigheter minska möjligheterna för kriminella att använda företag i brottssyfte.

De prioriterade områdena är att minska användandet av så kallade målvakter, eliminera möjligheterna att personer under falsk identitet registreras i företag samt uppmärksamma felaktiga överlåtelser av företag. Bolagsverket understryker vikten av att införa av en tjänst där företagen kan bibehålla kontrollen över sitt företag och skydda sig mot så kallade företagskapningar.

– En framgångsfaktor är samverkan mellan Bolagsverket och brottsbekämpande myndigheter och de myndigheter som har tillsyn över företag på något sätt. Det finns dock flera utmaningar för att åstadkomma ett framgångsrikt arbete mot ekonomisk brottslighet, penningtvätt och terrorfinansiering. En utmaning är att möjliggöra för Bolagsverket att utbyta information under sekretess, men även att kunna avregistrera falska uppgifter i företagsregistren, säger Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg.

Bolagsverket har även till justitiedepartementet föreslagit författningsändringar om att behörigheten att företräda ett företag ska ändras, från den tidpunkt då anmälan görs, till den tidpunkt då företrädarändringen registreras. En sådan ändring skulle bland annat kunna bidra till ett ökat skydd mot företagskapning.

På Bolagsverkets företagsregistreringsavdelning startades den 1 mars en ny enhet vars primära uppgift är att registrera ärenden till registret över verkliga huvudmän och registret mot penningtvätt. Enheten ska även ansvara för och samordna Bolagsverkets arbete med ekobrottsfrågor och anställa en ekobrottsspecialist.

Bakgrund till regeringsuppdragen
Bolagsverket fick i december 2017 i regleringsbrevet för budgetåret 2018 ett första uppdrag kring ett förebyggande arbete mot penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan ekonomisk brottslighet.

Bolagsverket ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), senast den 28 mars 2018, redovisa hur myndigheten arbetar utifrån sin instruktion med att förebygga ekonomisk brottslighet. Vidare ska myndigheten lämna förslag på möjliga åtgärder inom ramen för myndighetens verksamhetsområde för att i ökad utsträckning förebygga penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan ekonomisk brottslighet.

Rapporten ”Redovisning om ekobrottsarbete” finns publicerad på Bolagsverkets webbplats:

http://bolagsverket.se/polopoly_fs/1.16313!/rapport-redovisning-om-ekobrottsarbete.pdf

I februari 2018 fick Bolagsverket ytterligare uppdrag som ska delredovisas den 10 juni och slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2018. Regeringen vill göra det svårare för kriminella att använda företag som brottsverktyg. Bolagsverket ska därför i dialog med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och näringslivet utveckla metoder och arbetssätt för att utöka kontrollerna vid registrering av olika företagsuppgifter. Exempelvis vid nyregistrering av företag, ändring av företagets företrädare eller vid inlämnande av årsredovisning.

För ytterligare information kontakta:
Helene Thorgren, avdelningschef företagsregistrering, 076-823 43 53, helene.thorgren@bolagsverket.se

*****************************************************************

Bolagsverket granskar, registrerar och informerar – för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Bolagsverket samordnar och utvecklar effektiva tjänster för företag och företagande.

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med drygt 600 anställda i Sundsvall som
– registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar m.m.
– erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur våra register)
– i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med våra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar: http://bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538
Pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bolagsverket

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.