Skip to main content

Bolagsverket vill öka skyddet mot falska adressändringar

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 17:01 CEST

InnehållKommentar från Bolagsverket med anledning av de fall som uppmärksammats med falska adressändringar för företag, samt råd till företag om hur man skyddar sig.

Bolagsverket överväger vad som kan göras för att förbättra säkerheten och rutinerna när adressändringar för företag sker. Medierna har uppmärksammat ett antal fall där bedragare skickar in falska adressändringar för företag till Bolagsverket i syfte att kapa bolag och exempelvis beställa varor till den nya adressen. Bolagsverket utgår för närvarande från att det är rätt person som skrivit namnteckningen. Lagstöd för att t ex med hjälp av e-signatur säkerställa att rätt person gör adressändringen saknas idag.

— Jag beklagar verkligen de företag som drabbats av bedragare. För att förbättra och höja säkerheten i framtiden kan vi meddela företagen om adressändring via e-post, telefon eller brev, säger Bolagsverkets generaldirektör HG Wessberg.

Att meddela företag om adressändring via brev, till såväl den gamla som den nya adressen, samt att genomföra nödvändiga förändringar i Bolagsverkets IT-system skulle totalt kosta Bolagsverket 2-3 miljoner kronor på årsbasis.

— Att meddela via e-post är ett annat alternativ, då företagen själva snabbt skulle kunna upptäcka bedrägeriet.

Hittills har vi dock inte haft lagstöd för att spara företagens e-postadresser, men en ändring i aktiebolagsförordningen gör att detta är möjligt fr om 1 januari 2006. Vi har även på försök provat att kontakta företagen via telefon, men där finns problem med att komma fram, särskilt till småföretag, fortsätter HG Wessberg.

Per Nordström, chefsjurist på Bolagsverket har en lösning som skulle kunna förbättra säkerheten högst väsentligt.

— Vi har länge argumenterat för att få införa elektroniska signaturer i samband med anmälningar om förändringar i bolagen. E-signaturer utfärdas av bankerna och används redan idag exempelvis för att deklarera på nätet. Att förfalska en e-signatur kräver avancerat tekniskt kunnande, och att ersätta signaturer i bläck med en e-signatur skulle därför försvåra förfalskningar avsevärt. Detta kräver dock en lagändring och tyvärr är justitiedepartementet inte klara med förarbetet ännu.

Företagskapningar med hjälp av adressändringar är relativt ovanliga. Bolagsverket tar årligen emot cirka 60.000 adressändringar för företag, och bedömer omfattningen av bedrägeriförsök till cirka 200 fall per år i hela landet, dvs omkring 0,3 procent. I de aktuella fallen i Västsverige har det enligt Polismyndigheten i Västra Götaland under en period av 15 månader fram till dags dato kommit in 15 fall till polisen av direkt kapning av identitet genom att göra adressändringar.

— Det är i snitt ett fall per månad, vilket stämmer väl med vår egen bedömning av omfattningen, konstaterar Bolagsverkets generaldirektör HG Wessberg.

Vad kan en företagare göra för att skydda sig mot falska adressändringar?
Snabb kontroll av ändringar i ditt företag
På webbplatsen bolagsverket.se kan du direkt bevaka ändringar i ditt företag kostnadsfritt. På förstasidan finns en länk som heter ”Vill du – se om ett ärende kommit in?” Där kan du skriva in ditt organisationsnummer och omedelbart få besked om när senaste ändringen i företaget har gjorts och om det finns något pågående ärende. Du kan även få upplysningar om detta via telefon till Bolagsverkets kundservice, 060-18 40 40.

Prenumerera på ändringar i ditt företag
Du kan också prenumerera på förändringar i ditt företag. Om en ändring har registrerats i företaget skickas uppgifter om detta nästkommande dag per post. En prenumeration kostar 300 kronor plus moms per år och organisationsnummer. När du prenumererar kan du välja till vilken postadress du vill att Bolagsverket skickar informationen.

Uppgifter som ska finnas med och skickas till oss när du väljer att bli prenumerant är följande: Företagsnamn, organisationsnummer, beställarens för- och efternamn, leveransadress, fakturaadress, telefonnummer, mobil, e-postadress. För att prenumerera på ändringar, kontakta oss via e-post till bolagsverket@bolagsverket.se eller via fax 060-12 98 40. Prenumerationen träder i kraft så snart vi har registrerat den. Registreringen tar normalt en arbetsdag.

Misstanke om felaktiga uppgifter i registret
Om du misstänker att felaktiga uppgifter är registrerade hos Bolagsverket kontaktar du oss. Misstänker du brott kontaktar du polisen.

Kontaktuppgifter
För frågor, kontakta chefsjurist Per Nordström, 060-18 42 46, 070-515 15 88 eller HG Wessberg, generaldirektör Bolagsverket, 060-18 43 10, 070-615 52 57.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.