De flesta företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket, senast kl. 18 den 2 februari. Film, mer information och svar på vanliga frågor finns på bolagsverket.se/huvudman
De flesta företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket, senast kl. 18 den 2 februari. Film, mer information och svar på vanliga frågor finns på bolagsverket.se/huvudman

Pressmeddelande -

Företagare och föreningar - hög tid att anmäla verklig huvudman

De flesta företag och föreningar måste enligt lag anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nu är det hög tid att göra anmälan, som är gratis via Bolagsverkets e-tjänst till och med kl. 18.00 den 2 februari. Därefter kommer det att kosta 250 kronor. Att inte anmäla verklig huvudman till registret kan innebära att företaget eller föreningen kan få problem i kontakterna med banker, finansbolag eller kreditupplysningsföretag.

Riksdagen beslutade i höstas att närmare 800 000 företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Befintliga företag och föreningar måste anmäla senast kl. 18.00 den 2 februari 2018. Nyregistrerade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

Varför måste det anmälas?
2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän. Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vad händer om jag inte gör någon anmälan till registret?

 • Att anmäla till registret är en skyldighet enligt lag. Det ser inte bra ut att inte uppfylla sina lagliga skyldigheter.
 • Ett av registrets syften är att visa upp att företaget eller föreningen inte har något att dölja vad gäller penningtvätt och finansiering av terrorism. Att inte göra en anmälan i rätt tid kommer medföra en markering som är avsedd som en varningssignal för alla som har med företaget/föreningen att göra.
 • Att man inte gjort någon anmälan kommer vara en offentlig uppgift som är enkelt tillgänglig via internet.
 • Många verksamheter, bland annat banker, finansbolag och kreditupplysningsföretag, ska använda registret när dom riskbedömer sina kunder. Att inte finnas med i registret kan innebära att företaget eller föreningen åsätts en högre risk och därmed får sämre villkor eller att banken helt avstår från att ha företaget eller föreningen som kund.
 • Bolagsverket kan komma att ålägga både företaget eller föreningen och dess företrädare att betala kännbara penningbelopp i form av viten till dess att en anmälan kommer in.

 • Anmälan till registret – så funkar det

  Företaget eller föreningen gör sin anmälan på bolagsverket.se. En behörig företrädare loggar in i e-tjänsten med sin e-legitimation, exempelvis mobilt BankID. Att anmäla verklig huvudman är gratis till och med kl. 18.00 den 2 februari 2018. Därefter kommer det att kosta 250 kronor.

  Vilka företag och föreningar gäller detta?
  Totalt berörs omkring 800 000 företag och föreningar, undantagna är bl.a. börsbolag och enskilda näringsidkare. De som måste anmäla verklig huvudman är bland annat:

  • Aktiebolag
  • Bankaktiebolag
  • Bostadsföreningar
  • Bostadsrättsföreningar
  • Ekonomiska föreningar
  • Europabolag
  • Europakooperativ
  • Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)
  • Filialer
  • Försäkringsaktiebolag
  • Försäkringsföreningar
  • Handelsbolag
  • Ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän
  • Kommanditbolag
  • Kooperativa hyresrättsföreningar
  • Medlemsbanker
  • Sambruksföreningar
  • Samfällighetsföreningar
  • Sparbanker
  • Stiftelser
  • Trossamfund
  • Truster som förvaltas från Sverige
  • Vattenförbund
  • Ömsesidiga försäkringsbolag

  För mer information
  Gå in på bolagsverket.se/huvudman
  Här finns film, mer information, svar på vanliga frågor och själva tjänsten för e-anmälan.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Taggar


  *****************************************************************

  Bolagsverket granskar, registrerar och informerar – för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Bolagsverket samordnar och utvecklar effektiva tjänster för företag och företagande.

  Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med drygt 600 anställda i Sundsvall som
  – registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar m.m.
  – erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur våra register)
  – i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande

  Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
  Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
  Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
  Upptäck fördelarna med våra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
  Statistik om företag och föreningar: http://bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538
  Pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bolagsverket

  Presskontakt

  Allmänna frågor, kundtjänst

  Allmänna frågor, kundtjänst

  Presskontakt Direktkontakt med handläggare 0771-670 670
  Ulf Karnell

  Ulf Karnell

  Presskontakt Kommunikationschef, presschef 0708-66 22 36
  Eva Beckman

  Eva Beckman

  Presskontakt Verksamhetsutvecklare, HR-enheten 070-672 38 91
  Elisabeth Lagerqvist

  Elisabeth Lagerqvist

  Presskontakt Chefsjurist 060-18 43 59

  Relaterade nyheter