– Digital årsredovisning är det första steget mot en spännande utveckling där digitaliseringens möjligheter tas tillvara, säger Annika Stenberg, generaldirektör på Bolagsverket.
– Digital årsredovisning är det första steget mot en spännande utveckling där digitaliseringens möjligheter tas tillvara, säger Annika Stenberg, generaldirektör på Bolagsverket.

Pressmeddelande -

Första steget mot ett digitalt ekosystem - digital inlämning av årsredovisning

Den 15 maj möttes de nordiska näringsministrarna i Stockholm. Där presenterade Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg visionen om ett framtida nordiskt ekosystem för ekonomisk- och finansiell data – Nordic Smart Government.

– Digital inlämning av årsredovisning är det första steget i Sverige mot ett ekosystem för finansiell information. Förenklad rapportering och utbyte av ekonomisk data i realtid kommer att ge stor nytta för våra företagare, säger Annika Stenberg, generaldirektör på Bolagsverket.

Sedan den 26 mars är det möjligt för de flesta av Sveriges aktiebolag att lämna in sin årsredovisning digitalt. Företagaren skickar in årsredovisningen direkt från sin programvara, signerar med sitt bank-id och får en kvittens på att Bolagsverket tagit emot handlingarna.

– Att lämna in årsredovisningen digitalt ska vara förstahandsvalet. Nu när det är så här enkelt tror vi att många kommer att välja den digitala vägen. Vi ser med spänning fram emot den riktigt stora puckeln som kommer den 31 juli, när cirka 300 000 aktiebolag ska lämna in sin årsredovisning, säger Annika Stenberg.

Från digital årsredovisning till Nordic Smart Government
Digital årsredovisning är det första steget mot en spännande utveckling där digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Nästa steg är att standardisera och digitalisera hela den finansiella informationskedjan.

Nordic Smart Government (NSG) är ett nordiskt samarbete med visionen att förenkla för företagare genom digitalisering och smart hantering av finansiell information, ekonomisk rapportering och redovisning. Visionen ska förverkligas genom att data flödar mellan aktörer på ett automatiserat, smart och säkert sätt, vilket bidrar till minskad administration och möjlighet till innovativa lösningar.

– Nordic Smart Government är ett av de viktigaste nordiska samarbetsprojekten inom näringssektorn under perioden 2018–2020. Att på detta sätt arbeta med förenkling genom digitalisering kommer ge en unik möjlighet att både rapportera och att få ekonomisk data i realtid, säger Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg, som är ordförande för de nordiska näringsministrarna under 2018. 

– NSG är ett nytt och innovativt förhållningssätt till företagens förmedling av uppgifter. Företagen har kontroll över sina uppgifter, kan dela data i realtid och minska administration och uppgiftslämnande betydligt. Lättillgänglig och högkvalitativ data bidrar till att skapa tillväxt och nya affärsmöjligheter. När vi samskapar hittar vi helt nya lösningar och skapar verklig nytta för företagarna och hela samhället, säger Annika Stenberg.

Mer information:
Annika Stenberg, generaldirektör Bolagsverket, telefon: 070-260 10 98, e-post: annika.stenberg@bolagsverket.se

Johan Bergsten, avdelningschef Bolagsverket, telefon: 070-245 99 70, e-post: johan.bergsten@bolagsverket.se
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faktaruta: Nordic Smart Government (NSG) är ett nordiskt samarbete med visionen att förenkla för företagare genom digitalisering och smart hantering av ekonomisk- och finansiell data. I samarbetet ingår Bolagsverket och registermyndigheterna i Danmark, Norge, Finland, Island samt The Finnish Association of Accounting Firms.

Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet under 2018. Inom ramen för detta hölls den 14-15 maj ett Nordiskt Näringsministermöte inom Ministerrådet för Hållbar Tillväxt (Näringspolitik) i Stockholm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mer om digital årsredovisning http://bolagsverket.se/pb/etjanster/lamna-in-arsredovisning
Mer om Nordic SmartGovernment (NSG) https://nordicsmartgovernment.org/
Nordiska ministrar: Företagens rapportering ska förenklas      
http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-ministrar-foeretagens-rapportering-ska-foerenklas
Film där våra kunder tycker till: Vi lämnar in årsredovisningen digitalt - och gillar det! http://media.bolagsverket.se/filmer/diar-kundberattelse/diar-kundberattelse.mp4

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


*****************************************************************

Bolagsverket granskar, registrerar och informerar – för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Bolagsverket samordnar och utvecklar effektiva tjänster för företag och företagande.

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med drygt 600 anställda i Sundsvall som
– registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar m.m.
– erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur våra register)
– i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med våra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar: http://bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538
Pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bolagsverket

Presskontakt

Allmänna frågor, kundtjänst

Allmänna frågor, kundtjänst

Presskontakt Direktkontakt med handläggare 0771-670 670
Ulf Karnell

Ulf Karnell

Presskontakt Kommunikationschef, presschef 0708-66 22 36
Eva Beckman

Eva Beckman

Presskontakt Verksamhetsutvecklare, HR-enheten 070-672 38 91
Elisabeth Lagerqvist

Elisabeth Lagerqvist

Presskontakt Chefsjurist 060-18 43 59

Relaterade nyheter