Skip to main content

Fortsatt ökning av nyföretagandet i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 15:25 CET


Sett över perioden januari-oktober har det totala antalet nyregistrerade företag (de vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag) hos Bolagsverket ökat med 15,5 procent, från 44 626 till 51 553.

Bolagsverket presenterar regelbundet statistik om registrerade företag och föreningar i Sverige. I vår webbtjänst finns uppgifter om såväl nyregistrerade som avslutade företag och föreningar. Statistiken uppdateras den första varje månad. Du kan själv söka och välja mellan olika företagsformer, geografiska områden och tidsperioder.

Färsk statistik för oktober månad 2010 hittar du på:
http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/

I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan Jobs and Society NyföretagarCentrum och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län. Ladda ner hela Nyföretagarbarometern på
www.nyforetagarcentrum.se

Pressmeddelande från Nyföretagarcentrum 2010-11-01:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/jobs_and_society_nyforetagarcentrum/pressrelease/view/nyfoeretagarbarometern-oktober-5-205-nya-foeretag-6-6-procent-508706

Under oktober registrerades 5 205 nya företag hos Bolagsverket, en ökning jämfört med samma period 2009 med 6,6 procent. Nyföretagarstatistiken för oktober visar att nyföretagandet fortsätter att öka i Sverige. Den ökning som pågått under hela 2010 fortsatte även under oktober månad.

 

*****************************************************************

Bolagsverket granskar, registrerar och informerar
- för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med 500 anställda i Sundsvall som
– registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar m.m.
– erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur våra register)

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 060-184000, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med våra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar: www.bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera