Skip to main content

Nyföretagandet minskade under 2017

Pressmeddelande   •   Jan 02, 2018 08:00 CET

Antal nya aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag under 2017.

Under 2017 minskade nyföretagandet i landet med en procent. Totalt registrerades 68 113 nya företag på Bolagsverket under året, vilket är 680 färre i jämförelse med 2016. Aktiebolag är fortsatt den mest populära företagsformen, men antalet minskade med 2,4 procent under 2017, enskilda näringsidkare ökade med 4,7 procent.

December månad blev en svag avslutning på 2017, med en minskning på 2,9 procent. Totalt nyregistrerades 179 färre företag i december i år jämfört med samma månad i fjol.

Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är registrerade hos Skatteverket finns inte med i Bolagsverkets statistik.

– Nyföretagandet har varierat under året, och trots en minskning med en procent blev 2017 totalt sett ändå ett starkt år för nyföretagandet, nästan i nivå med 2016, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket.

Jämförelse 2013-2017
I ett femårsperspektiv så är antalet nyregistrerade företag 68 113 under 2017. Under 2013 registrerades 60 528 företag, för att sedan öka till 62 372 under 2014, därefter 64 625 under 2015 och 68 793 under 2016. Tittar man i ett längre perspektiv ligger nyföretagandet under 2010-talet stabilt på högre nivåer än tidigare. Rekordåret är 2011 då 69 299 nya företag registrerades.

Nyföretagande per län
Nyföretagandet minskade i 15 av 21 län under 2017. Största ökningen hade Dalarnas län med plus 11,1 procent och Norrbottens län med plus 7,8 procent. Största minskningen hade Blekinge län med minus 9,3 procent och Västerbottens län med minus 8,2 procent. Sett till antalet registrerades flest nya företag i Stockholms län med 24 355, en minskning med 1,8 procent för 2017. Komplett statistik för samtliga län kommer att göras tillgänglig på Bolagsverkets webbplats under dagen i tjänsten ”Statistik om företag och föreningar” (se länk).

Företag ska anmäla verklig huvudman
Alla nyregistrerade företag, utom enskilda näringsidkare och börsbolag, ska inom fyra veckor anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Det är gratis att anmäla via Bolagsverkets e-tjänst till och med den 1 februari 2018. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. Syftet med registreringen är att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Mer information finns på bolagsverket.se/huvudman

Handläggningstider på Bolagsverket
Handläggningstiden är för närvarande cirka fem dagar för att registrera ett nytt aktiebolag. För övriga företagsformer samt för att göra de vanligaste ändringarna i ett företag är väntetiden just nu cirka 15 dagar. Aktuella handläggningstider och tips för snabbare handläggning på Bolagsverket finns under länken ”Våra handläggningstider".

Statistik om företag och föreningar
Bolagsverket presenterar regelbundet statistik om registrerade företag och föreningar i Sverige. I vår e-tjänst ”Statistik om företag och föreningar” (se länk) finns uppgifter om såväl nyregistrerade som avslutade företag och föreningar. Statistiken uppdateras i början av varje månad. Du kan själv söka och välja mellan olika företagsformer, geografiska områden (län och kommun) och tidsperioder. Du kan få resultatet presenterat som tabeller eller diagram.

Nyföretagarbarometern
I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet färsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län.

För mer information
Ulf Karnell, kommunikationschef Bolagsverket, 0708-66 22 36, ulf.karnell@bolagsverket.se

*****************************************************************

Bolagsverket granskar, registrerar och informerar – för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Bolagsverket samordnar och utvecklar effektiva tjänster för företag och företagande.

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med drygt 600 anställda i Sundsvall som
– registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar m.m.
– erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur våra register)
– i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med våra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar: http://bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538
Pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bolagsverket

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.