Skip to main content

Sämre kvalitet på årsredovisningar och fler förseningsavgifter

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2012 08:00 CEST

Bolagsverket har fått in flera årsredovisningar med bristande kvalitet än tidigare och antalet förseningsavgifter har ökat med nästan 10 procent i år jämfört med året innan. Två av tre nyregistrerade aktiebolag väljer bort revisorn. Det är Bolagsverkets erfarenheter hittills av reformen kring frivillig revision, där små aktiebolag kan välja att inte ha revisor.

Sedan de nya reglerna gjorde det möjligt att välja bort revisorn i aktiebolag har Bolagsverket fått in ett stort antal ärenden där de äldre bolagen tar bort sina revisorer. Hittills (i mitten av augusti 2012) har ca 64 000 aktiebolag ändrat sin bolagsordning, tagit bort kravet på revision och avregistrerat sina revisorer. Bland nyregistrerade aktiebolag väljer 65 procent att inte ha kvalificerad revisor. Totalt finns det nu drygt 417 000 aktiebolag i Bolagsverkets register. Av dessa har drygt 114 000 valt att inte ha revisor, cirka 27 procent.

Det finns en oro att årsredovisningarna kommer att ha sämre kvalitet om bolaget inte har en auktoriserad eller godkänd revisor. Särskilt om bolagen inte anlitar redovisningskonsult eller kunnig bokföringsbyrå.

– Bolagsverket har fått in flera årsredovisningar med bristande kvalitet än tidigare. Till exempel handskrivna årsredovisningar med uppställningar som inte följer lagstiftningen, säger Per Nordström, chefsjurist på Bolagsverket.

– Företagare använder inte råd och stöd från revisionsbyråer och redovisningskonsulter i samma utsträckning som tidigare, vilket märks i de frågor som Bolagsverket får hantera, fortsätter Per Nordström.

Ett aktiebolag måste alltid lämna in en årsredovisning till Bolagsverket, oavsett om man har valt bort revisorn eller inte. Aktiebolagens årsredovisning ska komma in till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång, annars drabbas bolaget av förseningsavgifter. Många har befarat att antalet aktiebolag som får förseningsavgifter kommer att öka som en följd av reformen om frivillig revision.

– Ser vi till aktiebolag som har kalenderåret som räkenskapsår (110101 – 111231), och som skulle ha lämnat in årsredovisningen senast den 31 juli 2012, så har 4,2 procent av de aktuella bolagen (9 047 aktiebolag) fått förseningsavgifter för att årsredovisningarna inte kommit in i rätt tid, konstaterar Per Nordström.

Antalet förseningsavgifter har i år ökat med nästan 10 procent jämfört med året innan, vilket är några procent mera än ökningen av det totala aktiebolagsbeståndet. Förseningsavgifterna för privata aktiebolag är 5 000-10 000 kr och för publika aktiebolag 10 000-20 000 kr, beroende på hur stor förseningen är. 

– Det är angeläget att vi på Bolagsverket tillsammans med bolagens rådgivare, redovisningskonsulter och bokföringsbyråer, medverkar till att årsredovisningshandlingarna kommer in i rätt tid till Bolagsverket, så att företagen kan undvika onödiga förseningsavgifter, avslutar Per Nordström.

Mer information:
Per Nordström, chefsjurist Bolagsverket, per.nordstrom@bolagsverket.se, 060-184246, 070-515 15 88
Information och webb-TV finns även på Bolagsverkets webbplats, se resurslänkar.

*****************************************************************

Bolagsverket granskar, registrerar och informerar – för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Bolagsverket samordnar och utvecklar effektiva tjänster för företag och företagande.

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med 500 anställda i Sundsvall  – Norrlands huvudstad – som
– registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar m.m.
– erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur våra register)
– är av regeringen utsedd utvecklingsmyndighet för e-förvaltning inom området företag och företagande

 Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med våra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar: www.bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/
Pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bolagsverket

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.