Skip to main content

Svagt första halvår för nyföretagandet

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 09:27 CEST

Nyföretagandet fortsätter att minska i jämförelse med rekordsiffrorna från 2011 och är nu tillbaka på 2010 års nivå. Under första halvåret 2012 nyregistrerades 33.588 företag på Bolagsverket jämfört med 39.266 under samma period 2011. En minskning med 5.678 företag eller -14.5 procent för de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Under juni månad nyregistrerades 4.863 företag jämfört med 5.201 i juni 2011, en minskning med 338 stycken eller -6,5 procent. Samtliga företagsformer minskar under juni månad. Aktiebolagen, som är den vanligaste företagsformen, minskar med -4,3 procent.

– Vi har i år en nedåtgående trend när det gäller antalet nyregistrerade företag. Det är en rimlig utveckling då effekterna av tidigare regeländringar har avtagit och dessutom jämför vi med rekordsiffror från 2011, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket.

– Jämför man däremot med 2010 så är siffrorna för de första sex månaderna 2012 mer normala. 2010 nyregistrerades 32.687 företag under det första halvåret, rekordåret 2011 var det hela 39.266 och nu 2012 är vi tillbaka på en mer normal nivå med 33.588 företag, fortsätter Ulf Karnell.

Bolagsverket fick under hela 2011 in fler ärenden än vanligt, som en effekt av regeländringarna med sänkt aktiekapital och slopad revisionsplikt för aktiebolag. Det har periodvis inneburit längre väntan än normalt för nyregistrering och ändringar i företag. Just nu är handläggningstiderna nere på endast 3-9 arbetsdagar, både för att registrera ett nytt företag och för att göra de vanligaste ändringarna i ett företag.

Aktiebolag är den klart vanligaste företagsformen. Regeländringen med slopad revisionsplikt har inneburit att ca 75% av de nystartade aktiebolagen har valt bort revisorn.

– Vi vill gärna påminna alla aktiebolag som valt bort revisorn att de fortfarande måste lämna in en fullständig årsredovisning till Bolagsverket. Det ska ske inom sju månader från räkenskapsårets slut, annars riskerar bolaget att drabbas av förseningsavgifter. Mer information finns på vår webbplats för den som har missat detta, säger Ulf Karnell.

Aktuell statistik och jämförelser för juni månad
I tabellen visas antal registrerade företag per företagsform i juni 2012 och förändringen i procent i jämförelse med samma månad föregående år.

Företagsform, antal, förändring
Aktiebolag, 3.057 st, -4,3%
Enskild firma, 1.415 st, -10,4%
Handelsbolag, 326 st, -7,6%
Kommanditbolag, 65 st, -10,0%
TOTALT, 4.863 st, -6,5%

Mer information om valmöjligheten att inte ha revisor http://bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/andra_aktiebolag/andra_revisor/avskaffa_revisionsplikten/

Handläggningstider
Aktuella handläggningstider och tips för snabbare handläggning på Bolagsverket hittar du på: http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/verksamhet/serviceatagande/vantetid/

Statistik om företag och föreningar
Bolagsverket presenterar regelbundet statistik om registrerade företag och föreningar i Sverige. I vår webbtjänst "Statistik om företag och föreningar" finns uppgifter om såväl nyregistrerade som avslutade företag och föreningar. Statistiken uppdateras i början av varje ny månad. Du kan själv söka och välja mellan olika företagsformer, geografiska områden och tidsperioder. Färska siffror finns på: http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/

Nyföretagarbarometern
I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län. För mer information: http://www.nyforetagarcentrum.com/

För mer information
Ulf Karnell, kommunikationschef Bolagsverket, 0708-66 22 36, ulf.karnell@bolagsverket.se

*****************************************************************

Bolagsverket granskar, registrerar och informerar – för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Bolagsverket samordnar och utvecklar effektiva tjänster för företag och företagande.

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med 500 anställda i Sundsvall  – Norrlands huvudstad – som
– registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar m.m.
– erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur våra register)
– är av regeringen utsedd utvecklingsmyndighet för e-förvaltning inom området företag och företagande

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med våra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar: www.bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/
Pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bolagsverket

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy