Pressmeddelande -

Världens äldsta tidning blir webbplats hos Bolagsverket 2007

Efter 362 år kommer världens äldsta tidning, Post- och Inrikes Tidningar, att ta steget från papper till Internet. På nyårsdagen upphör papperstidningen och dagen därpå, den 2 januari 2007, publiceras de första kungörelserna i elektronisk form på webbplatsen www.bolagsverket.se/poit Post och Inrikes Tidningar (PoIT), är Sveriges officiella organ sedan 1645. Här publiceras rikstäckande kungörelser som konkurser, bolagsärenden, exekutiva auktioner med mera, från myndigheter och andra som enligt lag eller förordning ska kungöra information som ska komma till allmänhetens kännedom. I PoIT kungörs också sådant som regleras av bolagsordning, stadgar eller liknande förordnande. - Vi skriver historia när världens äldsta tidning tar steget in i modern tid och blir en webbplats hos Bolagsverket. Det blir gratis att läsa och söka bland kungörelser för allmänheten. Företagen och myndigheterna sparar dessutom pengar genom att det nu blir enklare och billigare att annonsera för den som ska kungöra något, säger Roland Höglund, tf generaldirektör på Bolagsverket. PoIT startades 1645 av Drottning Kristina och är världens äldsta, fortfarande utkommande tidning. 1791 övertog Svenska Akademien äganderätten till tidningen. Från och med 1 januari 2007 upplåter Akademien mot en årlig avgift på 12 miljoner kronor utgivningsrätten till Bolagsverket som gjort om PoIT från en papperstidning till en webbtjänst. Bolagsverkets nytillsatta redaktion på tre personer ska elektroniskt publicera kungörelser varje vardag utom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Den som vill kungöra något (annonsera) betalar en avgift medan den som vill ta del av kungörelserna kan göra detta utan kostnad, allt via Bolagsverkets webbplats. Det går lätt att läsa och söka bland kungörelserna, dygnet runt, året om. En annonsör måste först registrera sig som kund hos Bolagsverket. Kungörelser kan sedan skickas in elektroniskt via webbformulär, vilket är billigast och enklast att använda. Det går även att skicka annonsmanus via post, e-post eller fax, men det blir dyrare och tar litet längre tid. Historik och fakta om PoIT Post- och Inrikes Tidningar är Sveriges officiella organ, med rikstäckande, juridiska kungörelser som enligt lag eller annan bestämmelse ska offentliggöras genom en annons i PoIT. Exempel på kungörelser är t ex registreringar av nya företag, konkurser, skuldsaneringar, gåva mellan makar, bodelning, exekutiva auktioner, ändringar i företag och andra bolagsärenden. Bolagsverket är den största annonsören och står för närmare 90 procent av alla kungörelser i form av registreringar och ändringar i företagsregister. 1645: På statens initiativ under drottning Kristina och rådgivaren Axel Oxenstierna startades utgivningen av tidningen. Skälet var att presentera svensk syn på utrikes händelser och förhindra ryktesspridning. 1791: Gustaf III tilldelar Svenska Akademien rätten att ge ut Post- och Inrikes Tidningar samt att en av dess ledamöter ska vara ansvarig utgivare. 2000: I över 355 år har nu tidningen regelbundet utkommit och har även återupptagit den gamla traditionen med redaktionell nyhetsbevakning. Ansvarig utgivare är Svenska Akademiens ständige sekreterare, Fil. dr Horace Engdahl. 2007: Efter att ha utkommit i 362 år har Sveriges Riksdag beslutat att Post- och Inrikes Tidningar från den 1 januari 2007 ska upphöra som papperstidning och endast finnas tillgänglig i elektronisk form på Internet via Bolagsverket. Från tidning till modern webbplats Mer information hittar du på www.bolagsverket.se/poit. Du kan också e-posta till redaktionen på poit@bolagsverket.se, eller ringa 060-18 40 00. För frågor kontakta Kungörelseredaktör Olov Vikström, 060-18 42 52 eller Ulf Karnell, informationschef, 0708-66 22 36. Korta fakta om Bolagsverket Bolagsverket är myndigheten för företagsregistrering, företagsinteckningar och andra bolagsfrågor. Med vår service och vårt näringslivsregister har vi uppdraget att ge goda förutsättningar för näringslivet. Vi vill skapa en bra infrastruktur för tillväxt och ge företagsamma människor de besked de behöver för att kunna förverkliga sina drömmar. Att starta ett företag ska vara enkelt, det ska gå snabbt och det ska bli rätt. Vårt mål är att ingen som ansöker om bolagsregistrering ska behöva vänta längre än sju arbetsdagar på resultat. På sikt ska kötiden vara noll. Bolagsverket har två huvudsakliga uppgifter: 1/ en myndighetsutövande funktion där vi registrerar företag, tar emot årsredovisningar, registrerar ändringar i företag samt prövar och beslutar om vissa tillstånd och likvidationer. 2/ en servicefunktion, där vi genom våra register erbjuder en öppen faktabank med information om företag. Vårt näringslivsregister med drygt en miljon företag är en källa för tryggare affärer. Vi erbjuder även utbildningar och seminarier. Bolagsverket sorterar under Näringsdepartementet. Vår verksamhet betalas inte med skattemedel, vi tar i stället ut avgifter för det vi gör. Bolagsverket bildades den 1 juli 2004 genom att den tidigare bolagsavdelningen i Patent- och registreringsverket (PRV) blev egen myndighet. Tf generaldirektör är Roland Höglund. Bolagsverket är lokaliserat i Sundsvall och är en av stadens största arbetsplatser med 500 anställda. År 2005 var vår omsättning cirka 300 miljoner kronor. Vi hanterar stora mängder information och vem som helst kan, mot rimliga avgifter, få tillgång till i princip allt i våra register. Varje dag registrerar vi hundratals företag och för årligen in över 50 000 nystartade företag i våra register. Vi namnprövar över 300 000 förslag till företagsnamn varje år. Mängden ärenden som hanteras av Bolagsverket är mycket stor. Vi får årligen in över 300 000 registreringsärenden och 280 000 årsredovisningar. Näringslivsregistret hos Bolagsverket innehåller drygt en miljon företag. Vi registrerar även näringsförbud, företagsinteckningar och konkurser. Från och med 2007 finns Post- och Inrikes Tidningar (PoIT, Sveriges officiella kungörelseorgan) på vår webbplats. Du når oss på 060-18 40 00, bolagsverket@bolagsverket.se, eller www.bolagsverket.se Pressbilder och mer fakta finns på bolagsverket.se (Om Bolagsverket | Press)

Ämnen


*****************************************************************

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att registrera och tillgängliggöra företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med cirka 600 anställda i Sundsvall som
– registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar m.m.
– erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur våra register)
– i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med våra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar: http://bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538
Pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bolagsverket

Presskontakt

Allmänna frågor, kundtjänst

Allmänna frågor, kundtjänst

Presskontakt Direktkontakt med handläggare 0771-670 670
Ulf Karnell

Ulf Karnell

Presskontakt Kommunikationschef, presschef 0708-66 22 36
Eva Beckman

Eva Beckman

Presskontakt Verksamhetsutvecklare, HR-enheten 070-672 38 91
Elisabeth Lagerqvist

Elisabeth Lagerqvist

Presskontakt Chefsjurist 060-18 43 59