Skip to main content

Viss ökning av nyföretagandet i juli

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2012 14:00 CEST

Registreringen av nya företag på Bolagsverket ökade med 2,5 procent under juli månad jämfört med motsvarande månad i fjol.

Under juli månad i år registrerades 3 544 nya företag i de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Samma månad förra året nyregistrerades 3457 företag. Det innebär en ökning med totalt 87 företag för perioden och ett möjligt trendbrott efter ett svagt första halvår.

– Vi har länge sett en nedåtgående trend när det gäller antalet nyregistrerade företag, men i juli ser vi en liten ökning vilket möjligen kan vara ett trendbrott, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket.

Bolagsverket fick under hela 2011 in fler ärenden än vanligt, som en effekt av regeländringarna med sänkt aktiekapital och slopad revisionsplikt för aktiebolag. Det har periodvis inneburit längre väntan än normalt för nyregistrering och ändringar i företag. Handläggningstiderna påverkas även av semesterperioden och är just nu 6-13 arbetsdagar, både för att registrera ett nytt företag och för att göra de vanligaste ändringarna i ett företag.

Aktuell statistik och jämförelser för juli månad
I tabellen visas antal registrerade företag per företagsform i juli 2012 och förändringen i jämförelse med samma månad föregående år.

Företagsform, antal, förändring
Aktiebolag, 2.299 st (+38 st)
Enskild firma, 964 
st (+42 st)
Handelsbolag, 227 
st (+7 st)
Kommanditbolag, 54
 st (+- 0 st)
TOTALT, 3.544 st (+87 st eller +2,5%)

Handläggningstider

Aktuella handläggningstider och tips för snabbare handläggning på Bolagsverket hittar du på: http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/verksamhet/serviceatagande/vantetid/

Statistik om företag och föreningar
Bolagsverket presenterar regelbundet statistik om registrerade företag och föreningar i Sverige. I vår webbtjänst "Statistik om företag och föreningar" finns uppgifter om såväl nyregistrerade som avslutade företag och föreningar. Statistiken uppdateras i början av varje ny månad. Du kan själv söka och välja mellan olika företagsformer, geografiska områden och tidsperioder. Färska siffror finns på: http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/

Nyföretagarbarometern
I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län. För mer information: http://www.nyforetagarcentrum.com/

För mer information
Ulf Karnell, kommunikationschef Bolagsverket, 0708-66 22 36, ulf.karnell@bolagsverket.se

*****************************************************************

Bolagsverket granskar, registrerar och informerar – för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Bolagsverket samordnar och utvecklar effektiva tjänster för företag och företagande.

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med 500 anställda i Sundsvall  – Norrlands huvudstad – som
– registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar m.m.
– erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur våra register)
– är av regeringen utsedd utvecklingsmyndighet för e-förvaltning inom området företag och företagande

 Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med våra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar: www.bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/
Pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bolagsverket

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.