Kycl9xzxzdfmiqcfv43w

Bombardiers spårvagnar får designpris i Australien

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 13:00 CEST

Bombardier har vunnit australiensiska Good Design Award för den spännande formgivningen av spårvagnar till Gold Coast och till Melbourne.

Zrwublwzhj5bxwrw0p7z

Specialplan bekämpar branden i Västmanland

Pressmeddelanden   •   2014-08-05 09:54 CEST

Brandsläckningsplanen som ska bekämpa den allvarliga skogsbranden i Västmanland kan släppa tusentals liter vatten med stor precision.

Lrali9a9iyd65rzg38s8

Bombardier får order på 22 pendeltåg till Parisregionen

Pressmeddelanden   •   2014-07-31 09:36 CEST

Bombardier har fått en beställning på ytterligare 22 pendeltåg av typen Francilien för trafik i Parisregionen. Ordern är värd 162 miljoner euro och är del av ett ramavtal med tågoperatören SNCF avseende upp till 372 tåg.

Jhs70rrsn24dfsbzfirm

Stororder på signalsystem, tågunderhåll och lok till Bombardier

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 14:52 CEST

Bombardier har tagit hem tre viktiga beställningar i Spanien, Storbritannien och Tyskland på signalsystem, tågunderhåll respektive lok.

Ntawmcz6bycat6wiaqvt

Miljövänliga diesellok till semesterön Sylt

Pressmeddelanden   •   2014-06-12 15:42 CEST

Deutsche Bahn har beställt sju TRAXX multi-engine diesellok från Bombardier som möjliggör drift med låg effekt och minimala utsläpp. Loken är avsedda för trafik till halvön Sylt i Nordsjön.

Media-no-image

Spanien beställer signalsystem för linje med dubbla spårvidder

Pressmeddelanden   •   2014-05-12 11:37 CEST

Ett konsortium under ledning av Bombardier har fått en order på signalsystem till sträckan Almussafes-Valencia-Castellón de la Plana från ADIF, den spanska motsvarigheten till Trafikverket. Linjen utrustas med spår för både normalspår och spansk spårvidd.

Beställningen, som även till del tillfaller Thales, är värd totalt 44 miljoner euro varav Bombardiers andel är 27 miljoner. Projektet avser installation av systemet INTERFLO 200 med kringutrustning och är fas två i ADIF:s uppgradering av den så kallade Medelhavskorridoren, som syftar till att förbättra förbindelserna mellan Spaniens hamnanläggningar och Europas stora transportartärer. Tack vare att linjen byggs om till dubbla spårvidder ökar möjligheterna att trafikera sträckan med internationell godstrafik.

Fas ett till Medelhavskorridoren beställdes 2013 och gällde sträckan Castellbisbal-Tarragona med Bombardier som leverantör.

INTERFLO 200 är särskilt anpassad för högtrafikerade fjärrtågslinjer med strikta krav på kapacitet och säkerhet. Systemet kan kompletteras med nationella system för automatisk tågövervakning och uppgraderas till drift med European Rail Traffic Management System (ERTMS). INTERFLO 200 är i drift runtom i Europa och även i Brasilien, Ryssland och Thailand. Ett stort projekt är under leverans till Durban i Sydafrika. 

Under det gångna året har Bombardiers signaldivision, Bombardier Rail Control Solutions, mottagit stororder värda motsvarande en halv miljard kronor eller därutöver i Azerzjbadjan (fjärrtågslinje), Malaysia (pendeltågslinje), Indien (tunnelbana) och Polen (fjärrtågslinje). Viktiga order har även tagits i flera länder i Afrika.

Bombardier Rail Control Solutions har 3 000 anställda och sin globala affärsledning i Liljeholmen, Stockholm. Forskning och utveckling sker i huvudsak i Sverige, i nära samverkan med Trafikverket och kunder över hela världen. Den 8 maj invigde Bombardier ett nytt utvecklingscenter i Hässleholm och uppmärksammade detta med ett välbesökt seminarium om järnvägen i Sydsverige.

För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter 2 500 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle, Luleå och Göteborg. Vi är ett ledande teknikföretag med export till järnvägsprojekt runtom i världen. Bombardier Transportation levererar alla slags järnvägslösningar, från tåg, tunnelbanor och signalsystem till underhållsservice.

Den svenska verksamheten omfattar även konstruktion och produktion av driv- och styrsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har installerat mer än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret 2013 var 18,2 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på Dow Jones Sustainability World and North America indexes. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com

Ett konsortium under ledning av Bombardier har fått en order på signalsystem till sträckan Almussafes-Valencia-Castellón de la Plana från ADIF, den spanska motsvarigheten till Trafikverket. Linjen utrustas med spår för både normalspår och spansk spårvidd.

Läs vidare »
Media-no-image

Gustav Fridolin och Pia Kinhult debatterar järnväg i Hässleholm 8 maj

Pressmeddelanden   •   2014-04-24 13:40 CEST

Hur kan järnvägen i Sydsverige bli bättre när resurserna är begränsade? Hur blir investeringarna så klimatsmarta som möjligt? Vad händer med Öresundstågen idag och i framtiden?

Det och mycket annat är i fokus på ett seminarium i Hässleholm torsdag den 8 maj kl 15.00. Huvudtalare är Gustav Fridolin, språkrör Miljöpartiet och Pia Kinhult, regionråd Region Skåne. Bland övriga medverkande finns Gunnar Wulff, vd Öresundståg och Anders Jönsson, Danmarks transportministerium.

Konferensen anordnas med anledning av att Bombardier inviger en anläggning för utveckling av signal- och säkerhetssystem för världens järnvägar.

Mycket välkommen!

För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter 2 500 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle, Luleå och Göteborg. Vi är ett ledande teknikföretag med export till järnvägsprojekt runtom i världen. Bombardier Transportation levererar alla slags järnvägslösningar, från tåg, tunnelbanor och signalsystem till underhållsservice.

Den svenska verksamheten omfattar även konstruktion och produktion av driv- och styrsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har installerat mer än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret 2013 var 18,2 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på Dow Jones Sustainability World and North America indexes. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com

Läs vidare »
Media-no-image

Järnvägsbranschen satsar gemensamt för att förbättra järnvägen

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 15:06 CEST

Att järnvägen behöver rustas är ingen nyhet. Arbetet pågår redan. Men vi behöver arbeta annorlunda för att snabbare öka järnvägens tillförlitlighet, skriver företrädarna för Tågoperatörerna, Trafikverket, Sveriges Järnvägsentreprenörer och Sveriges Järnvägsindustrier i ett debattinlägg. 

Situationen i det svenska järnvägssystemet är inte bra, något som Trafikverket beskrev redan 2010. Anläggningen är sliten och det kommer att ta tid att komma tillrätta med den. Järnvägen har de senaste årtiondena haft en stark trafikutveckling och fler väljer att resa med tåg. Det är positivt – men det innebär också utmaningar. Sedan 1990 har persontrafiken ökat med 79 procent, medan godstrafiken ökat med 14 procent. Det körs i dag snabbare, tyngre och bredare tåg, vilket direkt påverkar behovet av underhåll. Spår, växlar och kontaktledningar slits allt fortare.

En sliten anläggning, tillsammans med den ökade trafiken, har lett till ett uppdämt underhållsbehov där antalet anmärkningar ökar i stället för minskar. Att planera för och genomföra underhållet är Trafikverkets ansvar och myndigheten arbetar redan i dag med att förbättra standarden på Sveriges järnvägar. Men det går inte att genomföra utan tätt samarbete och dialog i järnvägsbranschen.

Därför har vi utvecklat vårt samarbete i branschen för att tillsammans snabbare kunna höja kvaliteten på järnvägen och kunna göra det med så få störningar som möjligt. Fokus ligger på att Trafikverket kommer att involvera både entreprenörer och operatörer tidigare i planeringen av tågtrafiken och underhållsarbetena. Detta för att nyttja kapaciteten mer optimalt och hitta smarta lösningar för att kunna rusta upp anläggningen. Genom samverkan mellan entreprenörer, operatörer och Trafikverket kan planeringen av kapacitetsutnyttjandet förbättras. På så sätt kan antalet oplanerade banarbeten minska.

Ett logistikpussel läggs

Denna utvecklade samverkansform, där alla har sina givna roller, är början på ett nytt sätt att planera och genomföra underhållet framöver. Syftet är att snabbare kunna åtgärda brister i järnvägssystemet och kunna göra det gemensamt för att störa trafiken så lite som möjligt. Tillsammans kan man kalla det för att vi lägger ett ”logistikpussel” för att kunna komma tillrätta med slitaget på en intensivt trafikerad järnväg.

En första konkret åtgärd som blir början på denna intensifierade samarbetsform är att tidigarelägga åtgärder för de så kallade icke akuta anmärkningarna på järnvägen. Vi har under årets första månader gemensamt undersökt möjligheterna att göra detta. Detta gäller alltså den typ av anmärkningar som inte är akuta och som ska hanteras inom tre månader, men som ändå kan påverka punktligheten. Akuta fel åtgärdas som vanligt direkt när de hittas.

Inom detta arbete kommer insatser att göras för att förbättra anläggningens status i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi kommer också att göra insatser på våra stambanor och mest trafikerade godsstråk. Exempel på åtgärder som genomförs är komponentbyten i växlar, ballastkompletteringar, spårriktning, rälsbyten, slipersbyten och diverse svetsarbeten.

Samarbete för att minimera störningar för resenären

Vi räknar med att detta ska bidra till ökad tillförlitlighet och högre punktlighet. Vi fokuserar på att tidigarelägga satsningar under året och därefter genomföra uthålliga insatser kommande år.

För Trafikverkets del innebär det ekonomiskt att det är åtgärder som tidigareläggs inom ramen för de totala ekonomiska ramar som Trafikverket har.

Tack vare att operatörer och entreprenörer funnits med tidigt i planeringsarbetet är uppskattningen hittills att den stora merparten av anmärkningarna kan hanteras i redan befintliga banarbetstider på järnvägen även om vissa störningar kan komma att uppstå.

Det gemensamma arbetet görs också med respekt för varandras roller och ansvar i järnvägssystemet. Det betyder att ingångna avtal om trafikering mellan operatör/regional kollektivtrafikmyndighet med flera och Trafikverket gäller. Det gäller också ingångna avtal och kontrakt mellan Trafikverket och berörd entreprenör.

Detta arbete avser vi i branschen att implementera i större skala för att långsiktigt arbeta med att förbättra järnvägen.

Vi gör detta för att få en bättre fungerande järnväg i dag och ett transportsystem som håller för framtiden. Vårt gemensamma mål är en fungerande vardag för alla resenärer och en ökad konkurrenskraft för Sverige. Det ligger i allas intresse.

Sammanfattningsvis måste återigen betonas att det fortfarande är ett mycket långsiktigt arbete att höja kvaliteten på järnvägen. Men genom att gemensamt i branschen arbeta för att stärka dessa bitar – såväl underhållet i närtid som arbetssättet i vår gemensamma planering – är vi på väg. Med en utvecklad samverkan, öppenhet och transparens kan vi gemensamt förändra inriktningen för Sveriges järnväg.  År 2020 är vårt mål att punktligheten ska vara minst 95 procent. Då krävs det att vi arbetar annorlunda än i dag. Järnvägens parter intensifierar därför samarbetet i dessa frågor.

Tillsammans för tåg i tid,

Crister Fritzson, ordförande Branschföreningen Tågoperatörerna

Gunnar Malm, generaldirektör Trafikverket

Robert Röder, ordförande Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

Klas Wåhlberg, ordförande SWEDTRAIN - Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier


För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter 2 500 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle, Luleå och Göteborg. Vi är ett ledande teknikföretag med export till järnvägsprojekt runtom i världen. Bombardier Transportation levererar alla slags järnvägslösningar, från tåg, tunnelbanor och signalsystem till underhållsservice.

Den svenska verksamheten omfattar även konstruktion och produktion av driv- och styrsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har installerat mer än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret, som avslutades 31 december 2012, var 16,8 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på ”Dow Jones Sustainability World and North America indexes”. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com

Att järnvägen behöver rustas är ingen nyhet. Arbetet pågår redan. Men vi behöver arbeta annorlunda för att snabbare öka järnvägens tillförlitlighet, skriver företrädarna för Tågoperatörerna, Trafikverket, Sveriges Järnvägsentreprenörer och Sveriges Järnvägsindustrier i ett debattinlägg.

Läs vidare »
Juucrbhhftlzbch49sy0

Bombardier i samverkansavtal med Mälardalens högskola

Pressmeddelanden   •   2014-04-15 16:23 CEST

Bombardier har slutit ett samverkansavtal inom utbildning och forskning med Mälardalens högskola.

Media-no-image

Bombardier omstrukturerer sine aktiviteter i Danmark

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 10:30 CEST

Bombardier Transportation har i dag offentliggjort, at man vil omstrukturere sine aktiviteter i Danmark. Disse planer vil medføre, at Bombardier indstiller produktionen i Randers og påbegynder rekonstruktion af sin service- og vedligeholdelsesforretning i Danmark. Samtidig øger Bombardier sin signal- og togvirksomhed i København. De berørte medarbejdere vil blive tilbudt en række muligheder gennem et individuelt tilpasset program for genplacering og karriererådgivning.

Driften i Randers har i længere tid været mindre omkostningseffektiv, trods betydelige investeringer i anlægsudstyr. Sammen med en lav volumen af nye ordrer på togene i regionen har dette bidraget til beslutningen om at indstille produktionen og fokusere på Bombardier’s højteknologiske aktiviteter i København. Bombardier’s signalvirksomhed i Danmark markedsfører, udvikler og installerer signalløsninger i Danmark, Norge, Zambia, Tyrkiet og andre lande. Bombardiers togvirksomhed vil fortsat udvikle koncepter til det nationale projekt ”Fremtidens Tog”. 

”Den internationale jernbanesektor er meget konkurrencedygtig, og det kræver at vi skal være endnu mere omkostningseffektive og fleksible, da forholdene i branchen gennemgår store forandringer. Det har været en hård beslutning at tage, og vi er klar over at det er en meget vanskelig situation for de kolleger på Randers fabrikken, som vil blive berørt. Vi kan dog tilbyde dem overgangsløsninger af høj kvalitet, takket være et outplacement-forløb." udtaler administrerende direktør Peter Sonne, Bombardier Transportation Danmark.

Der er for tiden 45 ansatte i Randers. Bombardier er fortsat fuldt ud engageret i at hjælpe den danske jernbanesektor med rullende materiel, signalsystemer og serviceydelser.

For yderligere information: Peter Sonne, tel +45 51525958

Om Bombardier Transportation

Bombardier Transportation, en global leder inden for jernbane-teknologi, tilbyder den bredeste portefølje i jernbaneindustrien og leverer innovative produkter og tjenester, der sætter nye standarder inden for bæredygtig mobilitet. BOMBARDIER ECO4 teknologier - bygget på fire hjørnesten af energi, effektivitet, økonomi og økologi - sparer energi, beskytter miljøet og bidrager til at forbedre hele togets ydeevne for operatører og passagerer. Bombardier Transportation har hovedkontor i Berlin, Tyskland og har en meget varieret kundebase med produkter eller serviceydelser i mere end 60 lande. Vi har en installeret base på mere end 100.000 køretøjer på verdensplan.

Om Bombardier

Bombardier er verdens eneste producent af både fly og tog. Bombardier kombinerer fremtidens løsninger med dagens leverancer og udvikler fremtidens globale mobilitet effektivt, bæredygtigt og komfortabelt til glæde for passagerer overalt. Det er vores køretøjer, tjenester og, mest af alt, vores medarbejdere, der gør os til en global leder inden for transport.

Bombardier har hovedsæde i Montréal, Canada. Vores aktier handles på Toronto Stock Exchange (BBD) og vi er opført i Dow Jones Sustainability World og Nordamerika indekser. Indtægterne i det årsregnskab, der sluttede 31. december 2013, er opgjort til 18.2 milliarder dollars. Nyheder og oplysninger findes på bombardier.com eller følg os på Twitter @Bombardier.

Note til redaktører

For pressemeddelelser, materiale og billeder besøg vores media center på www.bombardier.com/en/media-centre.html.Følg Bombardier Transportation på Twitter @BombardierRail.

Bombardier Transportation har i dag offentliggjort, at man vil omstrukturere sine aktiviteter i Danmark. Disse planer vil medføre, at Bombardier indstiller produktionen i Randers og påbegynder rekonstruktion af sin service- og vedligeholdelsesforretning i Danmark.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Mediarelationer och public affairs
  • uhpaer.isaksnbsonkn@se.transimponaitwjdfrten.bombaszrdier.covlkvlpm
  • +46 76 724 71 55
  • +46 10 852 52 13

Om Bombardier

BOMBARDIER - världsledande tågtillverkare och stort svenskt exportföretag

Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter 2 500 personer i Stockholm, Västerås, Göteborg, Hässleholm, Luleå, Nässjö och Gävle. Vi är ett ledande teknikföretag med export till järnvägsprojekt runtom i världen. Bombardier Transportation levererar alla slags järnvägslösningar, från tåg, tunnelbanor och signalsystem till underhållsservice.

Den svenska verksamheten omfattar även konstruktion och produktion av driv- och styrsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl för den globala järnvägsmarknaden.

Adress

  • Bombardier
  • Östra Ringvägen 2
  • 721 73 Västerås
  • Vår hemsida

Länkar