Skip to main content

Bonnierhuset har LEED-certifierats

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2014 15:00 CET

Bonnierhuset har miljöcertifierats enligt det Amerikanska systemet LEED Existing Buildings och uppnådde en silvernivå. Det är det kontinuerliga arbetet med att underhålla och modernisera fastigheten som har gjort det möjligt för den snart 70-åriga byggnaden att nå en så hög nivå.

LEED är ett verktyg för styrning och kontroll av såväl den löpande verksamheten som underhållet av befintliga byggnader. Certifieringssystemet identifierar och ger möjligheter att påverka bl.a. energianvändning, materialanvändning, förbättra inomhusmiljön samt visa på andra operativa vinster.

”Det känns riktigt bra att vårt hårda arbete och långsiktiga miljöfokus har gett resultat och vi är så klart stolta över att ha uppnått Silvernivå för Bonnierhuset” säger Tomas Hermansson, VD på Bonnier Fastigheter.

”Det är väldigt roligt att se att en fastighetsägare genom ett målmedvetet miljöarbete kan uppnå en så hög miljöklassning av en äldre byggnad som Bonnier Fastigheter nu har gjort i Bonnierhuset” säger Bengt Wånggren, VD på SGBC. ”Vi hoppas på att få se fler goda exempel på certifiering av befintliga byggnader ”.


Om Bonnierhuset

I snart 70 år har Bonnierhuset präglat Stockholms siluett. Huset uppfördes mellan 1946–49, ursprungligen för att ge plats åt Åhlén och Åkerlunds tryckeri- och redaktionsverksamhet. Efter en tävling segrade arkitekterna Ivar och Anders Tengboms förslag. Idag rymmer fastigheten totalt ca 35 000 kvm moderna kontor vilket medför att det är ca 1 700 personer som har Bonnierhuset som sin arbetsplats. I fastigheten finns även vår egna konferensanläggning samt Bonniers Konsthall, ritad av Johan Celsing.


Om Bonnier Fastigheter

Bonnier Fastigheter, som är helägt av familjen Bonnier, bildades 1985 för att förvalta och utveckla Bonnierkoncernens fastighetsinnehav. Företaget äger och förvaltar kommersiella fastigheter inom Storstockholm. Merparten av fastigheterna är centralt belägna i Stockholms innerstad, men företaget satsar även på de expansiva områdena Akalla/Häggvik och Kungens Kurva. För närvarande äger och förvaltar bolaget fastigheter om ca 300 000 m².


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera