Skip to main content

Drömstaden - en ny generation miljöhjältar. Anmälan har öppnat för läsåret 2019/2020.

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2019 08:00 CEST

Bild på årets vinnande klass Bredaredskolan som fick äta frukost på ackumulatortanken.

Kunskapsprojektet Drömstaden, Sveriges största kunskapsprojekt inom hållbarhet som riktar sig till årskurs fem. Drömstaden riktar sig mot skolklasser åk fem inom Borås Stad och sträcker sig från september 2019 till och med maj 2020. Uppstart av projektet sker som en del av Kretsloppsveckan.

- Hållbar utveckling är ett av Navets Science Center största uppdrag och är något som vi har jobbat med mycket på olika sätt genom åren. Men just Drömstaden har varit ett speciellt spännande och faktiskt mycket ovanligt projekt, eftersom vi har tagit ett helhetsgrepp om hur man kan undervisa om hållbar utveckling under ett helt läsår, säger Sara Bagge, ansvarig pedagog på Navet Science Center.

-Under de tre åren som vi har arrangerat Drömstaden har vi nått ca 1000 elever som också kan titulera sig som miljöhjältar. Men vi vill ha fler miljöhjältar i Borås. Vi ser fram emot nästa läsår för att ta del elevernas kreativa lösningar för en hållbar framtid, säger projektledaren Linda Svedensten på Borås Energi och Miljö.

Erik Vikstrand, ansvarig pedagog på Navet Science Center:
- Vi ser fram emot att få inspirera och följa nya klasser under nästa läsår och se elevernas stora utveckling kring hållbarhetsfrågor. Under året kommer eleverna att få arbete med fyra teman, vilka är; kretslopp, stadens system, konsumtion och transporter.

Tidigare lärare som varit med i projektet har uttryckt:

Drömstaden är ett projekt som innebär arbete under ett helt år men då det är kopplat till läropla­nens centrala innehåll så stämmer det mycket bra med det man tar upp i femman. – Annelie Larsson, Lärare på Gånghesterskolan.

Vi organiserade klassen i fyra olika Drömstads­grupper vilket har hjälp oss en hel del. När uppdragen sedan har kommit har jag bestämt vilka som ska utföras i helklass med mig som ansvarig och vilka som passar bättre att arbete med i våra smågrupper.- Camilla Nygren, lärare på Bredaredskolan.

Projektet har initierats av Borås Energi och Miljö och Navet Science Center. Vår gemensamma utgångspunkt är att lyfta miljö- och demokratifrågor på ett inspirerande sätt, samtidigt som man uppfyller målen i läroplanen.

För anmälan besök www.borasem.se/dromstaden och för mer information om Drömstaden vänligen kontakta:

Erik Vikstrand, Navet Science Center erik.vikstrand@navet.com
Sara Bagge, Navet Science Center Sara.bagge@navet.com alternativt
Linda Svedensten, Borås Energi och Miljö, 0729-76 60 55, linda.svedensten@borasem.se

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.