Skip to main content

I Borås undviks benbrott tack vare fjärrvärme

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 15:41 CET

I Borås har vi satsat på att värma upp många av trottoarerna inne i centrala Borås med fjärrvärme. Tack vare fjärrvärmen är många gator och trottoarer i centrum isfria och därmed faller färre dit med brutna ben.

Tänk vilken samhällsnytta det skulle bli om fler gångstråk och mötesplatser skulle värmas upp av fjärrvärme och onödiga benbrott undvikas?

Gator som är uppvärmda med fjärrvärme i Borås är:
Allégatan, Stora Brogatan (gågatan), Södra Torget (busstorget), Resecentrum, Österlånggatan, Torggatan, Yxhammarsgatan, Västerlånggatan vid Midashuset.

Totalt finns det 28 000 m2 fjärrvärmeuppvärmda gator och torg i Borås.

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.