Skip to main content

Re:textile i Borås - vägen mot hållbara kretslopp för textilier

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 11:29 CEST

Under första dagen i Kretsloppsveckan samlades drygt 100 personer från bland annat mode- och avfallsbranschen på Textile Fashion Center i Borås för att mötas och diskutera hållbar textilhantering. Lotta Ahlvar, tidigare VD för Svenska Moderådet, med starkt engagemang för hållbarhetsfrågor, guidade oss genom programmet.

Borås har en uttalad ambition om att bli nordens ledande textilcentrum och Borås Energi och Miljö vill tillsammans med Borås Stad och Högskolan i Borås driva på utvecklingen av hållbara textilier.

Frågor som lyftes under dagen var behovet av hållbara affärsmodeller inom modeindustrin samt miljöpåverkan kopplat till privat konsumtion. Naturvårdsverket presenterade sitt regeringsuppdrag förslag på eventuellt producentansvar och samtidigt belystes hur ett sådant ansvar skulle påverka andra aktörer. Vidare fick vi även goda exempel på innovation och tekniska lösningar som redan finns idag i form av Smart Textiles ”gula klänning” (gjord på återvunnen bomull) och redesignade möbler och textilier.

Konferensen avslutades med paneldiskussion, ledd av Michael Schragger, med representanter från Filippa K, Naturskyddsföreningen, Textilhögskolan, Chalmers/SP och IVL Svenska Miljöinstitutet. Genomgående tema under hela paneldiskussionen var ”hur går vi vidare? och vad är nästa steg?”. Svaret på den frågan är inte enkel men med samverkan, kommunikation och cirkulära materialflöden är vi en bra bit på väg.

Dagen avslutades med en modevisning ledd av Marketplace Borås, där man visade upp goda exempel på hållbart mode.


Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.