Skip to main content

Tillståndsansökan är inlämnad för Energi- och Miljöcenter™ i Borås

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 09:39 CEST

I torsdags den 4:e oktober lämnade Borås Energi och Miljö in tillståndsansökan för ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsanläggning på Sobacken i Borås. Tillståndsansökan lämnades till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Mot drömmen om en fossilbränslefri stad
Energi- och Miljöcenter är en avgörande pusselbit om Borås ska bli en fossilbränslefri stad i framtiden.  På flera ställen i ansökningshandlingarna beskrivs olika synergieffekter som kan uppnås tack vare att verksamheternas samlokaliseras.

Tillståndsansökan beskriver anläggningarna som vi hoppas kan stå färdiga 2017. Ansökan består av totalt ca 1 400 sidor och är uppdelad i ett huvuddokument, teknisk beskrivning och en miljökonsekvensbeskrivning.  

Mer information
För mer information, kontakta Jonas Holmberg, kommunikationschef på Borås Energi och Miljö.

Jonas Holmberg                                        
Kommunikationschef                                  
Borås Energi och Miljö AB                           
Mobil: 0708-52 70 14                       
E-post: jonas.holmberg@borasem.se  

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.