Skip to main content

Borås Stad utvecklar arbetet mot våld

Pressmeddelande   •  Jun 15, 2012 10:23 CEST

Borås tillhör den tredjedel av kommunerna i landet som inventerat antalet våldsutsatta kvinnor i kommunen och vilket stöd de behöver.

- Vi arbetar nu med hur vi kan ta ett helhetsgrepp när det gäller våld i nära relationer, berättar ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S).

Sveriges Kommuner och Landsting har publicerat öppna jämförelser av kommunerna i landet när det gäller arbete med brottsoffer. Där konstateras också att Borås tillhör den tredjedel kommuner som saknar en aktuell handlingsplan för arbetet med brottsoffer.

- Det är angeläget att vi reviderar den planen och sätter uppföljningsbara mål för arbetet, menar Lena Palmén.

I övrigt noteras i undersökningen att Borås erbjuder alla de praktiska insatser som efterfrågas på området; skyddat boende för kvinnor, råd och stöd, behandlingsinsatser för barn.

- I Borås finns ett gott stöd för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, bland annat genom verksamheten Utväg Södra Älvsborg och Kvinnojouren Borås, påpekar kommunalrådet Annette Carlson (M).

Borås har också kartlagt personalens behov av vidareutbildning och gjort stora satsningar i projektet Kvinnofrid, till vilket kommunen fått statliga bidrag. Detta projekt omfattar dels kartläggningen av kvinnor som utsatts för våld, dels utbildning och rutiner för personalen.

Borås Stad är en av de kommuner som blivit slumpmässigt utvalda för granskning i Socialstyrelsens tillsyn av arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Socialstyrelsen genomför sin tillsyn på uppdrag av regeringen som i april i år utsåg länspolismästare Carin Götblad till nationell samordnare mot våld i nära relationer.

Mer information om de öppna jämförelserna lämnas av utvecklingsstrateg Eva Andreasson på Stadskansliet, tfn 0768-88 32 20.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.