Skip to main content

Brottsförebyggande rådet i Öster fortsätter arbeta brett på Hässleholmen

Pressmeddelande   •  Sep 14, 2012 10:06 CEST

Hässleholmen har under de senaste dagarna drabbats av flera fall av skadegörelse och anlagda bränder. Borås Stad och övriga parter i det brottsförebyggande rådet arbetar nu brett för att lugna och förbättra situationen på Hässleholmen.

Skadegörelse och brandtillbud har bland annat drabbat fritidsgården, kontoret för stadsdel Öster och AB Bostäders kontor. För de två sistnämnda handlar det om anlagda bränder.

Skadorna på kommunens lokaler är dock begränsade, och verksamheten kan fortsätta normalt. Personalen på stadsdelskontoret finns på plats i normal utsträckning. AB Bostäders kontor är stängt på grund av brandskadorna. AB Bostäder har istället ett tillfälligt bovärdskontor på Tunnlandsgatan 5.

Efter de senaste dygnens händelser agerar dessutom det lokala brottsförebyggande rådet i Öster med följande insatser:
- Information om förebyggande brandskydd via räddningstjänsten
- Samarbete med polisens nya organisation med områdespoliser i stadsdelen
- Fortsatt förebyggande och främjande arbete med fokus på barn och ungdomar.
- Vuxenvandringar och trygghetsvandringar i området.
- Organisera arbetet med att ha ett städat och snyggt Hässleholmen
- Medverka till att lyfta fram allas ansvar, att anmäla skadegörelse m.m.

Allt arbete sker i en nära och öppen samverkan mellan de parter som ingår i det brottsförebyggande rådet – kommunen, polisen, räddningstjänsten och AB Bostäder – samt med föreningar och organisationer.

Besök gärna medborgarkontoret Vi Hässleholmen på Hässle torg, tfn 033-35 82 16.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.