Skip to main content

Niorna i Borås Stad sätter nytt rekord

Pressmeddelande   •  Jun 21, 2012 11:57 CEST

Borås Stad sätter nytt rekord igen när det gäller niondeklassarnas resultat. Med slutbetygen från vårterminen är hela 86,7 procent av eleverna behöriga till gymnasiet.

- Trots att det varit ett ekonomiskt besvärligt år har vi ändå lyckats lyfta resultaten, gläder sig ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S).

Ökningen i årets slutbetyg är bara några tiondels procentenheter, men visar att Borås fortsätter sin uppåtgående trend.

- Det är resultatet av ett medvetet och långsiktigt arbete som börjar redan i förskoleklass med läs- och matematikprojekt, berättar Lena Palmén.

Betygsförbättringen ligger inte minst i kärnämnena. Andelen elever med minst godkänt betyg i svenska har ökat med två procentenheter till 94 procent, och engelska visar nästan lika stor ökning till 93,3 procent. Andelen godkända elever i matematik är oförändrat hög, 89,5 procent.

- Det är särskilt viktigt eftersom vi ser att de som klarar sig bra i kärnämnena också gör bra resultat i övriga ämnen, vet Joakim Cannerfors, områdeschef för den kommungemensamma skolverksamheten i Borås Stad.

Detta avspeglas också i en tydlig ökning i Boråselevernas meritvärde, som ger ett helhetsmått på betygen. Där har snittvärdet i år ökat med tre poäng, till 207,2.

- Det känns viktigt och betryggande att eleverna visar en tydlig ökning i resultaten, trots att vi har ett besvärligt år bakom oss med ny organisation och tuffa ekonomiska förutsättningar, påpekar Lena Palmén.

Hon noterar också att sommarskolan finns som en ytterligare möjlighet och kommer att göra att ännu fler elever kan gå vidare till gymnasiet.

Mer information om betygsutfallet för Boråseleverna lämnas av Joakim Cannerfors, tfn 033-35 86 32.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.