Skip to main content

Pressvisning av två nya utställningar: Paul Fägerskiöld och Rita Nettelstad

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2019 15:38 CEST

Två utställningar – en vernissage

Paul Fägerskiöld

Paul Fägerskiöld tilldelades år 2018 Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendium – ett av de största stipendierna i Sverige. För femte året i rad visas den vinnande konstnärens verk i en soloutställning på Borås Konstmuseum.

I sitt konstnärskap undersöker Fägerskiöld landskapsmåleriet och förhållandet till naturen i en tidsålder där människans påverkan har gjort tydliga avtryck på jordens klimat och ekosystem. Som underlag använder han sig av sitt personliga arkiv; fotografier och piktogram insamlade i hans egen omgivning och under resor. Hans storskaliga, monokroma målningar är fulla av symboler och historiska referenser, som tillsammans bildar ett nätverk av berättelser.

Paul Fägerskiöld (f. 1982) är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och vid Akademie der bildenden Künste i Wien. Han har haft ett flertal separatutställningar på bland annat Moderna Museet i Malmö (2013) och på Peter Blum Gallery i New York (2016). Fägerskiöld bor och verkar i Stockholm och New York.

Åke Andrén Stiftelsen bildades 2011 och har som ändamål är att främja konstnärlig forskning, utbildning och utveckling, genom att stödja lovande konstnärer och allmännyttig verksamhet av kulturell karaktär. Konstnärsstipendiet på 500 000 kronor ska delas ut årligen under 50 år.

Rita Nettelstad – The eye can see far, but the hand can not reach

Vilket samband finns mellan romantiken, Hölderlins vandringar och Maria Montessoris skola i Perugia?

Rita Nettelstad söker i utställningen The eye can see far, but the hand can not reach svar på frågan. Genom att arbeta med pennans flyktiga och repetitiva rörelse, med kontraster och motsatser, skalor och linjer, skapar hon både distans och närhet till ämnet. Blickens överordnade position utgör ytterligare en central fråga för utställningen – vad innebär det att betrakta och betraktas?

I utställningen visas videon Flash of tomorrow, med vilken Rita Nettelstad mottog 2018 års pris för Bästa Film, i kategorin Konstfilm, vid Frame Filmfestival i Göteborg. I priset ingår ett stipendium på 10 000 kronor, finansierat av Kultur i Väst, samt visning av filmen på Borås Konstmuseum.

Rita Nettelstad (född 1986) är utbildad vid Akademin Valand i Göteborg och Konstfack i Stockholm samt har en master i idéhistoria från Kritiska Studier vid Göteborgs Universitet. Hon arbetar konceptuellt och väver samman rörlig bild, teckningar, text, performance och skulptur till installationer. Sedan 2011 har Nettelstad i sitt konstnärliga arbete fokuserat på temat centrum och periferi, i relation till kropp och funktionsvariationer. Hon bor och verkar i Göteborg.

Borås konstmuseum är en plats för modern och samtida konst. Museet har tre våningar uppdelade på flera utställningsytor där utställningar och programverksamhet bedrivs året om. Den internationella skulpturbiennalen i Borås - känd som skulpturstaden - arrangeras vartannat år av Borås konstmuseum tillsammans med Borås Stad.

Bifogade filer

PDF-dokument