Östen Ekengren ny styrelseledamot i Borlänge Energi

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 09:45 CEST

​För en månad sedan förstärktes styrelsen i Borlänge Energi med Sylvia Michel, bland annat tidigare vd för Kraftringen, nu presenterar bolaget ytterligare en tung extern styrelseledamot, det är Östen Ekengren vice VD för IVL Svenska Miljöinstitutet som tillträder sin post nu i maj.

Invigning av laddstationer för elflyg

Nyheter   •   Maj 18, 2020 08:57 CEST

​Borlänge Energis elhandelskund Dala Airport har beviljats ekonomiskt stöd till lokala klimatinvesteringar från Naturvårdsverket via det så kallade. ”Klimatklivet”. Som ett första delmål invigdes i fredags tre stycken laddstolpar för elflyg. På plats fanns ett eldrivet sportplan från Borås för att ladda sina batterier på nytt.

Borlänge Energi gör topprekrytering till styrelsen - Sylvia Michel ny extern ledamot

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2020 20:09 CEST

Borlänge och Falun i samarbete när en ny generation elmätare tas i bruk

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2020 09:44 CEST

Säkrare eldrift, enklare felsökning och snabbare registrering av värden – det är några av fördelarna när Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten tillsammans ingår avtal med danska Kamstrup för att möta framtidens funktionskrav på elmätare.

Bakgrunden är ett regeringsbeslut gällande införande av nya funktionskrav som togs 2018. Några av de nya kraven innebär att mätarna ska klara av timmätning och de ska ha ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter. Mätarna med de nya funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025.

Per Karlsson, chef Marknad system på Borlänge Energi:

- Regeringsbeslutet ligger till grund men både Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten jobbar kontinuerligt med vidareutveckling inom alla våra verksamhetsområden. Inhämtning och smart användning av mätvärden, till exempel hos elmätare, är inget undantag. Att samarbeta mellan bolagen har varit till stor nytta i upphandlingsförfarandet och med stor sannolikhet i den kommande införandefasen.

David Berg, chef Produktion Elnät på Falu Energi & Vatten:

 • -Vi ser många fördelar för kunden med de nya mätarna. Säkrare drift och tillgång till mer detaljerad information om den egna elanvändningen skapar möjligheter och ökad kontroll.
 • Det finns delar av det här som underlättar det dagliga arbetet för oss som elnätsägare, men som helt klart även kommer kunderna till godo i slutänden. Dit hör de nya elmätarnas smarta funktioner som ger bättre förutsättningar för att övervaka lågspänningsnätet. Vi kommer alltså att få mer specificerad data att ta ställning till och kan då snabbare åtgärda problem som uppstår, vissa på distans.

Totalt handlar det om cirka 63 000 mätare i de båda städerna som ska bytas ut. Leverantören Kamstrup har mätarlösningar för el, värme, kylning och vatten och deras mätare finns installerade i bostäder och offentliga byggnader över hela världen.

För mer information kontakta:

David Berg, Falu Energi & Vatten, 023-77 49 41
Per Karlsson, Borlänge Energi, 0243- 73 024

Säkrare eldrift, enklare felsökning och snabbare registrering av värden – det är några av fördelarna när Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten tillsammans ingår avtal med danska Kamstrup för att möta framtidens funktionskrav på elmätare.

Läs vidare »

VD Lars Larsson lämnar sitt uppdrag på Borlänge Energi

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2020 15:28 CET

Idag den 9 mars 2020 har styrelseordförande i Borlänge Energi, Lena Lagestam gjort en överenskommelse med VD Lars Larsson att han ska avsluta sitt uppdrag på Borlänge Energi. 

Under de senaste snart tre månaderna har en utredning om den psykosociala arbetsmiljön i företaget pågått. Detta som ett resultat av den orosanmälan som ett skyddsombud lämnade in till ordförande, vice ordförande och kommundirektören den 13e december förra året.

 • Alla faser i utredningen är inte klara, men de uppgifter som hittills framkommit visar på brister i den psykosociala arbetsmiljön i företaget, säger styrelseordförande Lena Lagestam.
 • Den pågående utredningen har tydliggjort att vi har olika syn på ledarskap. Utifrån den samlade bedömningen efter utredningens Fas 1 och samtal med VD är styrelsen överens med Lars Larsson att han lämnar sitt uppdrag som VD för Borlänge Energi.
 • Jag vill poängtera att Lars på många sätt har gjort ett mycket bra arbete på Borlänge Energi, fortsätter Lena Lagestam. Bolaget har gjort den största vinsten i företagets historia, vi har landets nöjdaste kunder och de näst lägsta priserna av alla. Det finns mycket att vara stolt över. Lars är en respekterad person i branschen med stora kunskaper.

VD Lars Larsson lämnar bolaget med omedelbar verkan.

Arbetet med rapporten och översynen av den psykosociala arbetsmiljön kommer att fortsätta enligt plan.

Vice VD Anders Goop går in som tfVD under den närmaste tiden.

Kontakt:

Lena Lagestam, styrelseordförande, 070 59 00 380

Anders Goop, tfVD, 070 347 02 77

Idag den 9 mars 2020 har styrelseordförande i Borlänge Energi, Lena Lagestam gjort en överenskommelse med VD Lars Larsson att han ska avsluta sitt uppdrag på Borlänge Energi.

Läs vidare »

Borlänge Energis första vindkraftverk

Nyheter   •   Mar 04, 2020 08:14 CET

Borlänge Energi förvärvar, tillsammans med Dala Energi och Falu Energi & Vatten, ett vindkraftverk. Det blir det första vindkraftverket Borlänge Energi äger direkt och det är placerat i vindparken Riskebo i Hedemora kommun.

Mikael Ringi, elhandelschef på Borlänge Energi är positiv.

- Att öka innehavet i förnyelsebar elproduktion är en del i vår strategi att bidra till klimatomställningen och hållbarhetsmålen. Vindkraften är ett bra komplement till den vattenkraft vi äger sen tidigare. Vi investerar gärna mer om tillfälle ges. Dessutom förvärvar Dala Vind, där Borlänge Energi är delägare, ett verk i samma park vilket ytterligare stärker vår position som producent av förnyelsebar och lokalt producerad el.

Vindparken omfattar sju vindkraftverk, har en total höjd på 200 meter. Parken beräknas årligen producera cirka 130 GWh (miljoner kilowattimmar) el, vilket motsvarar användningen av hushållsel i 26 000 villor.

​Borlänge Energi förvärvar, tillsammans med Dala Energi och Falu Energi & Vatten, ett vindkraftverk. Det blir det första vindkraftverket Borlänge Energi äger direkt och det är placerat i vindparken Riskebo i Hedemora kommun.

Läs vidare »

Borlänge Energi näst billigast även 2019

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 14:16 CET

Nils Holgersson-fastigheten har gjort sin årliga resa genom Sveriges 290 kommuner för att jämföra kostnaderna för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Reserapporten bygger som tidigare på uppgifter från såväl kommunala som privata leverantörer av el, värme, vatten och avfallshantering.

Av rapporten för 2019 framgår att Borlänge försvarar den andraplats kommunen återfunnits på sedan 2015 och att avståndet till ledande Luleå minskar ytterligare. Förra året var skillnaden 78 öre - i år är den 36 öre.
Utslaget per kvadratmeter ligger kostnaderna i Borlänge på 281,23 kronor per kvadratmeter.

Borlänge Energis vd Lars Larsson:

- Det är fantastiskt positivt att vi kan hålla låga priser till våra kunder i Borlänge, och på så vis bidra till att Borlänge är en attraktiv plats att bo och vistas i. Borlänge Energi visar återigen att vår prisfilosofi står sig stark i konkurrensen med landets övriga energibolag. Att vi kan hålla denna låga nivå och samtidigt ha låga klimatutsläpp är något vi är stolta över.

Borlänge Energis styrelseordförande Lena Lagestam:

- Till stor del beror det här på att vi har skickliga medarbetare, som vet hur man ska planera, genomföra och skapa den robusta och pålitliga infrastruktur som vi har i Borlänge. Låga priser har varit vår ledstjärna sedan flera decennier och det här är ett kvitto på att vi verkligen lyckats. Det ligger också i våra ägardirektiv att vi ska ha låga priser och att den vinst vi gör ska gå tillbaka till verksamheten. Det gynnar våra kunder som får tillbaka del av vinsten i form av lågt pris.

Här hittar du hela rapporten
http://www.nilsholgersson.nu/


Nils Holgersson-rapporten
RapportenFastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige har getts ut sedan år 1996. Den jämför kostnaderna mellan landets kommuner för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning för ett mindre flerbostadshus. Bakom rapporten står den så kallade Nils Holgersson Gruppen. I gruppen ingår representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. Framtill 2016 ingick även Fastighetsägarna Sverige. I rapporten redovisas prisskillnaderna mellan kommunerna i syfte att skapa debatt om prisutvecklingen.

Läs vidare »

Debatt: Vi vill se en nationell strategi för utbyggd kraftvärme

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2019 09:03 CEST

​Säters hushållsnära avfall hämtas av Borlänge Energi

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2019 10:15 CET

Sveriges nöjdaste kunder finns hos Borlänge Energi

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 10:06 CET

Trenden att samhällsengagemang och miljöprofil hos energibolagen ger nöjdare kunder består och växer sig allt starkare. Det är en av slutsatserna i den mätning av kundnöjdheten i energibranschen som Svenskt Kvalitetsindex genomför årligen. Borlänge Energi återfinns på förstaplatsen i fyra kategorier och tredjeplatsen i en kategori i årets undersökning.

En stark samhällsprofil, till exempel att man bidrar aktivt till regionen, i kombination med en stark miljöprofil skapar starka relationer och ett starkt varumärke vilket tillsammans leder till nöjda kunder konstaterar SKI.

Borlänge Energi har den högsta kundnöjdheten i fyra av undersökningens kategorier. Det handlar om fjärrvärme företagskunder, fjärrvärme privatkunder, elnät privatkunder och elhandel företagskunder. I kategorin elnät företagskunder har Borlänge Energi den tredje bästa kundnöjdheten. Precis som det goda resultatet förra året är det här ett kvitto på att vi utvecklar vår verksamhet och våra kundrelationer ett sätt som uppskattas. I den riktningen vill vi fortsätta och göra nytta i Borlängebornas värld och vardag.

Lars Larsson, vd Borlänge Energi:

- Vi är mycket stolta över att ha fått dessa fina priser. Det är också mycket glädjande att intresset för miljö- och samhällsfrågor växt sig så starkt de senaste åren att det på ett positivt sätt skapar förväntningar från kunderna på oss energibolag och påverkar hur nöjda de är med oss. Vi samarbetar ju med Borlängeborna i dessa frågor varje dag och uppskattar den goda relation vi under många år byggt upp. Jag tror också att de fina placeringarna beror på att vår fantastiska personal alltid verkar för kundens bästa.

Trenden att samhällsengagemang och miljöprofil hos energibolagen ger nöjdare kunder består och växer sig allt starkare. Det är en av slutsatserna i den mätning av kundnöjdheten i energibranschen som Svenskt Kvalitetsindex genomför årligen. Borlänge Energi återfinns på förstaplatsen i fyra kategorier och tredjeplatsen i en kategori i årets undersökning.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • pafitrsjikeq.hprolqfmssxtrehomsk@bjtoriflacvngsbe-hyenhmerergiea.sljecg
 • 0243-73293

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • mazzripda.eydaralmjyanvqs-upnoaqrghirenen@jzbowyrlwjanolgeth-ebznesurgbzi.awsepi
 • 0243- 730 00
Jobbar som skribent och kommunikatör.

Om Borlänge Energi

Vi gör nytta i din värld och din vardag

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön.
Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden.
Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt.

Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.

Adress

 • Borlänge Energi
 • Nygårdsvägen 9
 • 781 28 Borlänge
 • Sverige