Svetsarbeten utförs med dispens från eldningsförbud

Nyheter   •   Jul 30, 2018 14:16 CEST

Det eldningsförbud som råder i Dalarnas län innefattar även svetsning vilket berör vår verksamhet, främst i arbetet med elnät och fjärrvärmeledningar.

Borlänge Energi har nu sökt och fått dispens hos Räddningstjänsten Dala Mitt för arbeten med elnätet och kan i och med det återuppta arbetet. För svetsning av fjärrvärmeledningar har Borlänge Energis entreprenör sökt och beviljats dispens från förbudet.

Ansökan som lämnas in för att få göra undantag från eldningsförbudet innehåller bland annat en utförlig beskrivning av släckberedskapen och en beskrivning av närområdet där arbetet ska utföras.

Läs vidare »

Borlänges elnätspris fortsätter att vara lägst i landet

Nyheter   •   Jun 27, 2018 22:19 CEST

När Nils Holgersson-gruppen* nu släpper den första delen av sin rapport för 2018 är det elnätspriserna som undersökts och presenteras. Glädjande nog återfinns Borlänge, precis som de tre föregående åren överst på listan över kommuner med lägst elnätspris.

- Vi arbetar långsiktigt med stort fokus på hög nivå på kundservice, driftsäkerhet (få avbrott), elsäkerhet och kostnadseffektivitet. Tack vare det kan vi se att vårt arbete ger önskade resultat, både i form av avkastning till vår ägare kommunen, och attraktiva priser till våra kunder. Det känns mycket kul och positivt, och jag hoppas våra kunder uppskattar vårt arbete säger Peter Johansson, elnätschef på Borlänge Energi.

Nils Holgersson-gruppen konstaterar att elnätsavgifterna ökar precis som föregående år, men i en lägre takt. Förra året handlade det om en ökning med i medeltal 7,5 %, att jämföra med 5,1 % i år. I Borlänge är ökningen 3,6 % för den bostadsfastighet som jämförs i rapporten. . Sett till alla våra kategorier av kunder är ökningen i genomsnitt 1,3 %.

En lägenhetskund betalar enligt Nils Holgersson-undersökningen ca 1100 kr/år i Borlänge, det är ca 1000 kr/år billigare jämfört med snittet i landet.

I den årliga rapporten redovisas de prisskillnader som finns mellan olika kommuner för att skapa en debatt om prissättningen som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Lars Larsson, vd Borlänge Energi:

- Vi välkomnar den här typen av granskning och ser den som en tillgång när vi utvärderar och driver vår verksamhet framåt. När Svenskt kvalitetsindex mätte kundnöjdheten i energibranschen bland privatpersoner fick vi högsta betyg i kategorierna elnät och fjärrvärme. Tillsammans visar de här mätningarna något som vi också möter i vardagen, att samarbetet med våra kunder fungerar.

* Om Nils Holgerson

HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige står bakom undersökningen.

I denna undersökning flyttas, bildligt talat, en mindre bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

​När Nils Holgersson-gruppen* nu släpper den första delen av sin rapport för 2018 är det elnätspriserna som undersökts och presenteras. Glädjande nog återfinns Borlänge, precis som de tre föregående åren överst på listan över kommuner med lägst elnätspris.

Läs vidare »

Borlänge Energi och OX2 har tecknat avtal om anslutning för vindkraft

Nyheter   •   Mar 05, 2018 11:09 CET

OX2 ska bygga en vindkraftspark på Orrberget som ligger på gränsen mellan Ludvika och Borlänge kommun, ca 5 km väster om Tuna-Hästberg. Vindkraftsparken kommer att anslutas till Borlänge Energi Elnät genom en att en ny 36 kV-ledning byggs från Orrberget till Södra Backa, där den ansluts till en befintlig transformatorstation. Sträckan på den nya ledningen blir totalt tre mil.

Lars Larsson, vd Borlänge Energi,

 • -Det här är den första vindkraftspark som ansluts till Borlänge Energi Elnät och det skapar även bra synergieffekter med andra förstärknings- och förnyelseprojekt. Det är positivt att vara en del i omställningen av energisystemet till mer miljövänlig produktion.

Paul Stormoen, vd OX2 Wind,

 • -För att vi ska lyckas med våra vindkraftsprojekt behövs samarbete med lösnings- och kundfokuserade elnätsbolag som Borlänge Energi, som både har vilja och kunskap att möta våra behov av elnätslösningar.

Fakta Orrberget - Borlänge Energi Elnät

 • En 36 kV-ledning ska byggas för att ansluta vindkraftsparken, en sträcka på ca 3 mil. Huvuddelen blir markförlagd kabel.
 • Ombyggnad av stationer kommer att göras för att kunna ta emot vindkraftsparkens produktion.

Fakta om Orrberget vindpark

 • Anläggningen kommer att bestå av nio vindkraftverk med en totalhöjd om 150 meter, total effekt 33MW.
 • Förväntad genomsnittsproduktion om ca 96 GWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 19 200 hushåll (5 000 kWh per hushåll)
 • Beräknad driftsättning hösten 2019

Läs vidare »

Borlänge Energi i ministermöte om elnätsreglering

Nyheter   •   Feb 19, 2018 11:01 CET

​Avtal mellan Borlänge Energi och Romme Alpin

Pressmeddelanden   •   Dec 25, 2017 11:45 CET

Borlänge Energi Elnät förstärker elnätet kring Halvarsgårdarna - Koppslahyttan genom att bygga en ny transformatorstation. Förstärkningen behövs för att möta Romme Alpins utbyggnadsplaner. Tack vare den nya stationen förbättras också elnätet för övriga kunder i området.

Peter Johansson, chef för Elnät, Borlänge Energi:

-Romme Alpin är en stor kund till oss och en viktig aktör i utvecklingen av Borlänge. Vi ser positivt på att få vara med och skapa förutsättningar för deras framtidsplaner.

Bosse Funcke, vd Romme Alpin:

-Tack vare avtalet och ett gott samarbete med Borlänge Energi Elnät kan vi fortsätta utveckla vår anläggning, som är en viktig del i besöksnäringen i kommunen.

Den nya stationen beräknas vara klar och i bruk till vintersäsongen 2018/2019.

Läs vidare »

Klimatklivsstöd för fordonsgas i Borlänge

Nyheter   •   Dec 22, 2017 09:56 CET

Borlänge Energi har fått beviljat drygt 9,4 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet till fordonsgasuppgradering vid det kommunala reningsverket vid Fagersta by söder om Borlänge. Hela investeringen är på nästan 21 miljoner och Borlänge Energi har fått beslut om 45 % stöd. Åtgärden beräknas spara över 19 000 ton koldioxid.

Vid avloppsreningsverket i Fagersta by har vi tidigare via en gasmotor gjort el och värme av biogasen som produceras från avloppsslammet. Nu vill vi istället uppgradera biogasen till fordonsgas med högre metanhalt. Fordonsgasen ska användas både internt och fyllas på mobila gaslager för transport till externa kunder och publika gas-tankställen. Än så länge finns bara en tankstation för fordonsgas i Dalarna, i Borlänge, men med Klimatklivets stöd (en annan aktör och ansökan) ska det byggas en station även i Falun. Uppgraderingsanläggningen för fordonsgas vid ett avloppsreningsverk, blir Dalarnas första.


Patrik Holmström marknadschef, Borlänge Energi

-Stödet ger oss möjlighet att ytterligare vässa vår verksamhet och göra den ännu mer klimatvänlig. Vi tar hand om spillvärme och avfall och omvandlar det till nyttigheter som el, värme och biogas. När vi nu kommer att kunna förädla biogas till fordonsgas och använda den, bland annat vid vår egen tankstation i Borlänge, minskas utsläppet av klimatpåverkande gaser (den här gången från transportsektorn) ytterligare. Det är vi stolta över.

Borlänge Energis VD Lars Larsson:

-Vi är mycket glada över stödet! Utan klimatklivet hade vi inte kunnat göra den här satsningen i dagsläget. Vi ser detta som ett ytterligare steg mot ett hållbart samhälle och att vi kan bidra till en fossilfri fordonsflotta. 

Läs vidare »

Borlänge nominerad till årets återvinningskommun

Nyheter   •   Dec 14, 2017 07:54 CET

Insamlingsturnén Fågelmyra on tour är en av anledningarna till att Borlänge kommun genom Borlänge Energi är nominerad att bli årets återvinningskommun.

Borlänge Energi har Sveriges nöjdaste privatkunder inom fjärrvärme och elnät

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 12:37 CET

Vi på Borlänge Energi är stolta över den goda relation som vi under lång tid byggt upp med våra kunder. Nu ger två fina utmärkelser ytterligare ett kvitto på att vår verksamhet och samarbetet vi har med våra privatkunder, Borlängeborna, uppskattas.

Svenskt Kvalitetsindex mätning av kundnöjdheten i Energibranschen visar att Borlänge Energi hamnar högst upp på listan i kategorierna elnät och fjärrvärme när privatkunderna får säga sitt. När det gäller fjärrvärme upplever kunderna enligt mätningen ett högt prisvärde och att den klimateffektiva uppvärmningsformen är den rätta lösningen för framtiden. Vi håller självklart med, vilket gör Borlänge till en hållbar stad att leva i.

I kategorin Elnät är det lätt att tro att en felfri elleverans är en konkurrensfördel men i mätningen beskrivs det som något som förväntas, och att det istället är mjuka värden som varumärke och service som bidrar till den största kundnöjdheten.

Lars Larsson, vd Borlänge Energi:

 • Vi är mycket stolta över att ha fått dessa fina priser. Samtidigt känner vi en stor ödmjukhet inför att fortsätta att behålla tätpositionen som ett av Sveriges kundvänligaste företag. Att vi har fått de här fina placeringarna beror på vår fantastiska personal som hela tiden verkar för kundens bästa. Jag tror också att vårt arbete med att aktivt utveckla vår kundtjänst har gett detta fina resultat.”

Svenskt Kvalitetsindex mätning av kundnöjdheten i Energibranschen visar att Borlänge Energi hamnar högst upp på listan i kategorierna elnät och fjärrvärme när privatkunderna får säga sitt.

Läs vidare »

Alla dalakommuner på plats när förbehandlingsanläggningen på Fågelmyra invigdes

Nyheter   •   Nov 23, 2017 10:39 CET

Den har varit i drift ett tag, men nu är den nya anläggningen som förbehandlar matavfall officiellt invigd. Anläggningen är unik då alla Dalarnas kommuner som har matavfallsinsamling, gemensamt tagit beslut om att bygga den. Delar av projektet har finanseriats av Klimatklivet.

Kraften hos värmeverket lockade besökare

Nyheter   •   Nov 21, 2017 14:46 CET

​Kraftvärmeverket Bäckelund är med sina höga byggnader och den 87 meter höga skorsten ett välkänt landmärke för många Borlängebor. Det ligger på en central plats och spelar en central roll i mångas vardag, men det är få som är insatta i verksamheten som pågår innanför grindarna. Den 18 november ordnades Öppet hus.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • maria.dalmans-norgren@borlange-energi.se
 • 0243- 730 00
Jobbar som skribent och kommunikatör.

Om Borlänge Energi

Vi gör nytta i din värld och din vardag

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön.
Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden.
Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt.

Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.

Adress

 • Borlänge Energi
 • Nygårdsvägen 9
 • 781 28 Borlänge
 • Sverige