Sveriges nöjdaste kunder finns hos Borlänge Energi

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 10:06 CET

Trenden att samhällsengagemang och miljöprofil hos energibolagen ger nöjdare kunder består och växer sig allt starkare. Det är en av slutsatserna i den mätning av kundnöjdheten i energibranschen som Svenskt Kvalitetsindex genomför årligen. Borlänge Energi återfinns på förstaplatsen i fyra kategorier och tredjeplatsen i en kategori i årets undersökning.

En stark samhällsprofil, till exempel att man bidrar aktivt till regionen, i kombination med en stark miljöprofil skapar starka relationer och ett starkt varumärke vilket tillsammans leder till nöjda kunder konstaterar SKI.

Borlänge Energi har den högsta kundnöjdheten i fyra av undersökningens kategorier. Det handlar om fjärrvärme företagskunder, fjärrvärme privatkunder, elnät privatkunder och elhandel företagskunder. I kategorin elnät företagskunder har Borlänge Energi den tredje bästa kundnöjdheten. Precis som det goda resultatet förra året är det här ett kvitto på att vi utvecklar vår verksamhet och våra kundrelationer ett sätt som uppskattas. I den riktningen vill vi fortsätta och göra nytta i Borlängebornas värld och vardag.

Lars Larsson, vd Borlänge Energi:

- Vi är mycket stolta över att ha fått dessa fina priser. Det är också mycket glädjande att intresset för miljö- och samhällsfrågor växt sig så starkt de senaste åren att det på ett positivt sätt skapar förväntningar från kunderna på oss energibolag och påverkar hur nöjda de är med oss. Vi samarbetar ju med Borlängeborna i dessa frågor varje dag och uppskattar den goda relation vi under många år byggt upp. Jag tror också att de fina placeringarna beror på att vår fantastiska personal alltid verkar för kundens bästa.

Trenden att samhällsengagemang och miljöprofil hos energibolagen ger nöjdare kunder består och växer sig allt starkare. Det är en av slutsatserna i den mätning av kundnöjdheten i energibranschen som Svenskt Kvalitetsindex genomför årligen. Borlänge Energi återfinns på förstaplatsen i fyra kategorier och tredjeplatsen i en kategori i årets undersökning.

Läs vidare »

Borlänge Energi näst billigast även 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 13:22 CEST

I Nils Holgersson-rapporten* ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapporten bygger på uppgifter från både kommunala och privata leverantörer av el, värme, vatten och avfallshantering.

Rapporten för 2018 som nu publicerats visar att Borlänge håller den andraplats som vi funnits på sedan 2015, och att vi dessutom närmar oss prisledande Luleå. I år skiljer bara 78 öre mellan de båda kommunerna. Omräknat till ett kvadratmeterpris hamnar Borlänge på totalkostnaden 272,92 kr och Luleå på 272,14 kr. Om man tar hänsyn till att det är olika elskatt i Borlänge och Luleå så har Borlänge lägre kostnad. Avståndet till Luleå har trots skatteeffekten minskat jämfört med 2017

Borlänge Energis vd Lars Larsson:

- Borlänge Energi hamnar återigen i toppen av Nils Holgersson-undersökningen för 2018. Vi är givetvis mycket glada för att vi kan bibehålla vår andra plats. Vi ser detta som ett kvitto på det goda samarbete som vi har med våra kunder i Borlänge. Utan ett bra kundsamarbete kan vi inte ha en så låg prisnivå.

Borlänge Energis styrelseordförande Kerstin Rahm

- Att vi närmar oss Luleå i rankingen och därmed första plats är mycket glädjande. Det visar att Borlänge Energi fortsätter att utvecklas i rätt riktning.

Här hittar du hela rapporten
http://www.nilsholgersson.nu/


*Nils Holgersson-rapporten

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson Gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Läs vidare »

Arise förvärvar projekt Enviksberget av Dala Vind

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 15:31 CEST

Dala Vind, där Borlänge Energi är delägare, har i dagarna sålt projekt Enviksberget till Arise – ett oberoende bolag som utvecklar och förvaltar vindkraft.

Dala Vind har utvecklat Enviksberget Vindpark i egen regi från idé till färdigt tillstånd för att bygga maximalt 10 vindkraftverk på Enviksberget. Enviksberget är lokaliserat ca 3 km söder om Svartnäs i Falu kommun. Vid årsskiftet 2017/2018 när samtliga tillstånd för projektet hade vunnit lagakraft och elanslutningen var säkerställd ingick Dala Vind ett optionsavtal med Arise. Nu har affären gått vidare och i veckan undertecknades försäljningen av projektet som nu övergår i sin helhet till Arise för genomförande.

- Det gäller att ha tålamod för processen för att ta fram detta tillstånd har tagit 10 år. Vi är nöjda med försäljningen då den ligger helt i linje med vår ambition att förse Dalarna med vindkraftverk på bra ställen. Den är också en viktig för oss då den stärker Dala Vinds position på marknaden som en kompetent aktör som utvecklar bra och attraktiva projekt, säger Niklas Lundaahl, VD, Dala Vind.

Lars Larsson, vd Borlänge Energi
- Det här är ett kvitto på att Dala Vind, som vi är en del av, fyller sitt syfte och möter den ökande efterfrågan som finns på miljövänlig elproduktion. Det kommer våra kunder till nytta genom att vi kan erbjuda el från 100 % förnyelsebara källor, där vind är en av dem.

Dala Vind AB
Dala Vind AB bildades våren 2006 med syftet att möta en växande efterfrågan på ny miljövänlig elproduktion. Ambitionen är att i första skedet förse Dalarna med vindkraftverk på bra lägen, att behålla kraftverken i lokalt ägande och att kunna ge sina delägare tillgång till miljövänlig el till ett attraktivt pris. Bakom bolaget står ett antal energibolag i Dalarna, flera av regionens skogsbolag och näringslivet, samt ett par privatpersoner.

Arise
Arise är en av Sveriges ledande oberoende aktörer inom landbaserad vindkraft. Företagets affärsidé är att utveckla, bygga och förvalta vindkraftverk i egen och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information vänligen kontakta
Niklas Lundaahl, VD Dala Vind AB, 023-488065

Läs vidare »

Svetsarbeten utförs med dispens från eldningsförbud

Nyheter   •   Jul 30, 2018 14:16 CEST

Det eldningsförbud som råder i Dalarnas län innefattar även svetsning vilket berör vår verksamhet, främst i arbetet med elnät och fjärrvärmeledningar.

Borlänge Energi har nu sökt och fått dispens hos Räddningstjänsten Dala Mitt för arbeten med elnätet och kan i och med det återuppta arbetet. För svetsning av fjärrvärmeledningar har Borlänge Energis entreprenör sökt och beviljats dispens från förbudet.

Ansökan som lämnas in för att få göra undantag från eldningsförbudet innehåller bland annat en utförlig beskrivning av släckberedskapen och en beskrivning av närområdet där arbetet ska utföras.

Läs vidare »

Borlänges elnätspris fortsätter att vara lägst i landet

Nyheter   •   Jun 27, 2018 22:19 CEST

När Nils Holgersson-gruppen* nu släpper den första delen av sin rapport för 2018 är det elnätspriserna som undersökts och presenteras. Glädjande nog återfinns Borlänge, precis som de tre föregående åren överst på listan över kommuner med lägst elnätspris.

- Vi arbetar långsiktigt med stort fokus på hög nivå på kundservice, driftsäkerhet (få avbrott), elsäkerhet och kostnadseffektivitet. Tack vare det kan vi se att vårt arbete ger önskade resultat, både i form av avkastning till vår ägare kommunen, och attraktiva priser till våra kunder. Det känns mycket kul och positivt, och jag hoppas våra kunder uppskattar vårt arbete säger Peter Johansson, elnätschef på Borlänge Energi.

Nils Holgersson-gruppen konstaterar att elnätsavgifterna ökar precis som föregående år, men i en lägre takt. Förra året handlade det om en ökning med i medeltal 7,5 %, att jämföra med 5,1 % i år. I Borlänge är ökningen 3,6 % för den bostadsfastighet som jämförs i rapporten. . Sett till alla våra kategorier av kunder är ökningen i genomsnitt 1,3 %.

En lägenhetskund betalar enligt Nils Holgersson-undersökningen ca 1100 kr/år i Borlänge, det är ca 1000 kr/år billigare jämfört med snittet i landet.

I den årliga rapporten redovisas de prisskillnader som finns mellan olika kommuner för att skapa en debatt om prissättningen som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Lars Larsson, vd Borlänge Energi:

- Vi välkomnar den här typen av granskning och ser den som en tillgång när vi utvärderar och driver vår verksamhet framåt. När Svenskt kvalitetsindex mätte kundnöjdheten i energibranschen bland privatpersoner fick vi högsta betyg i kategorierna elnät och fjärrvärme. Tillsammans visar de här mätningarna något som vi också möter i vardagen, att samarbetet med våra kunder fungerar.

* Om Nils Holgerson

HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige står bakom undersökningen.

I denna undersökning flyttas, bildligt talat, en mindre bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

​När Nils Holgersson-gruppen* nu släpper den första delen av sin rapport för 2018 är det elnätspriserna som undersökts och presenteras. Glädjande nog återfinns Borlänge, precis som de tre föregående åren överst på listan över kommuner med lägst elnätspris.

Läs vidare »

Borlänge Energi och OX2 har tecknat avtal om anslutning för vindkraft

Nyheter   •   Mar 05, 2018 11:09 CET

OX2 ska bygga en vindkraftspark på Orrberget som ligger på gränsen mellan Ludvika och Borlänge kommun, ca 5 km väster om Tuna-Hästberg. Vindkraftsparken kommer att anslutas till Borlänge Energi Elnät genom en att en ny 36 kV-ledning byggs från Orrberget till Södra Backa, där den ansluts till en befintlig transformatorstation. Sträckan på den nya ledningen blir totalt tre mil.

Lars Larsson, vd Borlänge Energi,

 • -Det här är den första vindkraftspark som ansluts till Borlänge Energi Elnät och det skapar även bra synergieffekter med andra förstärknings- och förnyelseprojekt. Det är positivt att vara en del i omställningen av energisystemet till mer miljövänlig produktion.

Paul Stormoen, vd OX2 Wind,

 • -För att vi ska lyckas med våra vindkraftsprojekt behövs samarbete med lösnings- och kundfokuserade elnätsbolag som Borlänge Energi, som både har vilja och kunskap att möta våra behov av elnätslösningar.

Fakta Orrberget - Borlänge Energi Elnät

 • En 36 kV-ledning ska byggas för att ansluta vindkraftsparken, en sträcka på ca 3 mil. Huvuddelen blir markförlagd kabel.
 • Ombyggnad av stationer kommer att göras för att kunna ta emot vindkraftsparkens produktion.

Fakta om Orrberget vindpark

 • Anläggningen kommer att bestå av nio vindkraftverk med en totalhöjd om 150 meter, total effekt 33MW.
 • Förväntad genomsnittsproduktion om ca 96 GWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 19 200 hushåll (5 000 kWh per hushåll)
 • Beräknad driftsättning hösten 2019

Läs vidare »

Borlänge Energi i ministermöte om elnätsreglering

Nyheter   •   Feb 19, 2018 11:01 CET

​Avtal mellan Borlänge Energi och Romme Alpin

Pressmeddelanden   •   Dec 25, 2017 11:45 CET

Borlänge Energi Elnät förstärker elnätet kring Halvarsgårdarna - Koppslahyttan genom att bygga en ny transformatorstation. Förstärkningen behövs för att möta Romme Alpins utbyggnadsplaner. Tack vare den nya stationen förbättras också elnätet för övriga kunder i området.

Peter Johansson, chef för Elnät, Borlänge Energi:

-Romme Alpin är en stor kund till oss och en viktig aktör i utvecklingen av Borlänge. Vi ser positivt på att få vara med och skapa förutsättningar för deras framtidsplaner.

Bosse Funcke, vd Romme Alpin:

-Tack vare avtalet och ett gott samarbete med Borlänge Energi Elnät kan vi fortsätta utveckla vår anläggning, som är en viktig del i besöksnäringen i kommunen.

Den nya stationen beräknas vara klar och i bruk till vintersäsongen 2018/2019.

Läs vidare »

Klimatklivsstöd för fordonsgas i Borlänge

Nyheter   •   Dec 22, 2017 09:56 CET

Borlänge Energi har fått beviljat drygt 9,4 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet till fordonsgasuppgradering vid det kommunala reningsverket vid Fagersta by söder om Borlänge. Hela investeringen är på nästan 21 miljoner och Borlänge Energi har fått beslut om 45 % stöd. Åtgärden beräknas spara över 19 000 ton koldioxid.

Vid avloppsreningsverket i Fagersta by har vi tidigare via en gasmotor gjort el och värme av biogasen som produceras från avloppsslammet. Nu vill vi istället uppgradera biogasen till fordonsgas med högre metanhalt. Fordonsgasen ska användas både internt och fyllas på mobila gaslager för transport till externa kunder och publika gas-tankställen. Än så länge finns bara en tankstation för fordonsgas i Dalarna, i Borlänge, men med Klimatklivets stöd (en annan aktör och ansökan) ska det byggas en station även i Falun. Uppgraderingsanläggningen för fordonsgas vid ett avloppsreningsverk, blir Dalarnas första.


Patrik Holmström marknadschef, Borlänge Energi

-Stödet ger oss möjlighet att ytterligare vässa vår verksamhet och göra den ännu mer klimatvänlig. Vi tar hand om spillvärme och avfall och omvandlar det till nyttigheter som el, värme och biogas. När vi nu kommer att kunna förädla biogas till fordonsgas och använda den, bland annat vid vår egen tankstation i Borlänge, minskas utsläppet av klimatpåverkande gaser (den här gången från transportsektorn) ytterligare. Det är vi stolta över.

Borlänge Energis VD Lars Larsson:

-Vi är mycket glada över stödet! Utan klimatklivet hade vi inte kunnat göra den här satsningen i dagsläget. Vi ser detta som ett ytterligare steg mot ett hållbart samhälle och att vi kan bidra till en fossilfri fordonsflotta. 

Läs vidare »

Borlänge nominerad till årets återvinningskommun

Nyheter   •   Dec 14, 2017 07:54 CET

Insamlingsturnén Fågelmyra on tour är en av anledningarna till att Borlänge kommun genom Borlänge Energi är nominerad att bli årets återvinningskommun.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • mahnrinpa.xvdabolmlwanfzs-ivnokcrgzoreskn@yyboiqrlsnangagezu-ekxnegdrgwni.fnsecs
 • 0243- 730 00
Jobbar som skribent och kommunikatör.

Om Borlänge Energi

Vi gör nytta i din värld och din vardag

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön.
Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden.
Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt.

Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.

Adress

 • Borlänge Energi
 • Nygårdsvägen 9
 • 781 28 Borlänge
 • Sverige