This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Sandtorp översikt bild.jpg

Bild -

Sandtorp översikt bild.jpg

  • Licens: Användning i media
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 639 x 360, 81,6 KB
Ladda ner

Ämnen

Regioner


Botrygg är ett fastighetsbolag som planerar, bygger och förvaltar hyresrätter och bostadsrätter. Bolaget har idag ett fastighetsbestånd i Stockholm, Linköping, Norrköping, Göteborg samt Örebro. Produktion och förvaltning av bostäderna drivs i egen regi, därför kan Botrygg ha lägre hyror än branschgenomsnittet. Botrygg hade 88,9 % nöjda hyresgäster jämfört med snittet i riket som låg på 79,2. Botrygg tilldelades pris för Sveriges mest nöjda hyresgäster i AktivBo's Branschindex mätning 2014 och 2017.

Presskontakt