Skip to main content

BEAB satsar på digital rullproduktion

Nyhet   •   Aug 16, 2013 08:35 CEST

Etikettföretaget BEAB, som numer ingår i Boxon-koncernen, har förvärvat sin första digitala tryckpress för produktion på rulle. Valet föll på HP Indigo WS4500.
– Vi har sett att print med variabla önskemål ökat stadigt. Därför har en rullbaserad digital produktion känts allt mer naturlig för att vi ska kunna svara upp till detta, berättar Ulf Nordgärd, VD i BEAB.

Med närmare 35 års erfarenhet av etikettproduktion från systemlösning till färdig etikett finns den erfarenhet som krävs för att läsa av kunders efterfrågan. – Som helhetsleverantör inom området har vi förstås följt utvecklingen. Vi ser ordningen som att det börjar med en efterfrågan som vi sedan ska kunna besvara istället för att tvärt om behöva fylla en befintlig produktionsenhet. På så vis blir vi mer lönsamma, menar Ulf Nordgärd.

Efter en gemensam helhetsbedömning av alternativa lösningar för digital rullproduktion föll valet på HP Indigo WS4500
– Med vårt systemtänkande i grunden och en sammanvägning av, för oss avgörande faktorer, föll valet på HP Indigo. Helhetsbedömningen är att en lösningen lämpar sig bäst i flödet, avslutar Ulf Nordgärd.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera