Skip to main content

Sverigeflyg anmäler Swedavias orättvisa avgiftshöjningar till konkurrensverket

Nyhet   •   Okt 19, 2011 14:13 CEST

 

Sverigeflygs bolag där bl.a Kullaflyg ingår har lämnat in en anmälan till konkurrensverket med anledning av Swedavias missbruk av dominerande ställning på flygplatser i Stockholm. Ett beslut att öka avgifterna för TNC på Bromma går helt emot regeringens beslut att samtliga flygplatser i Sverige utom Arlanda och Landvetter skulle undantas.

Sverigeflyg har under våren för dialog med Swedavia om deras godtyckliga ökning av avgifterna på Bromma utan resultat. Sverigeflyg har har försökt skapa förståelse för att avgiftshöjningar enbart för små flygplan kommer att verka mycket negativt för regioner utanför Stockholm. Även regionernas företrädare har genom debattartiklar försökt påverka det statliga Swedavia. Detta helt utan resultat, Swedavias nya VD slår helt ifrån sig och inbjuder istället branschen till mysiga sammankomster under rubriken ”tillsammansmedswedavia”.  Swedavias styrelse finner inte ens lust att besvara brev från Sverigeflygs styrelse.

-Swedavia bryter mot sitt ansvar på flera punkter och när de inte vill föra dialog så måste vi be om hjälp, säger Michael Juniwik som är VD för Sverigeflyg. Efter 10 års gott samarbete har nu Swedavia bestämt sig för att samarbete inte är rätt väg framåt, utan att vi skall behöva använda Konkurrensverket, säger han vidare.

Enligt utredningen har Swedavia gjort sig skyldiga till följande misskötsel i sammanfattning:

1. Sverigeflygs bolag har påförts oskälig kostnadsökning utan rimlig förbättring av tjänsten, de har heller inte kunnat motivera den ökade kostnaden med att de själva fått högre kostnader.

2. Beslutet att höja TNC på Bromma går i direkt strid med regeringens beslut 2009-05-20, N2008/8937/TR, att samtliga flygplatser i Sverige, förutom Arlanda och Landvetter skall undantas från TNC höjningen.

3. Av ovanstående punkter framkommer därför att Swedavia missbrukar sin dominerande ställning, och det har enligt utredning dnr 31, 241, 311/94 ett mycket stort ansvar i sin ställning.

-Till och med regeringen har tagit beslut om att en dylik ökning av avgiften hotar regionalflyget i landet. Hallå Swedavia, utropar Christer Paulsson, Chef för Kullaflyg först har ni ett regeringsbeslut om hur ni skall agera, sedan gör ni tvärtom? Dessutom vill ni inte föra dialog och istället blir vi inbjudna till  ”tillsammans möten” . Tillsammans är nog fint, men att följa regeringens beslut är ett bättre än att vara ”tillsammans”, avslutar Christer.

http://www.sverigeflyg.se/huvudmeny/pressrum.aspx finner ni följande underlag för mer information:

  • Anmälan
  • Regeringens beslut om undantag för Bromma
  • Konsekvensanalys transportstyrelsen till regeringen
  • Sverigeflygs inlaga i debatten i Juni 2011
  • Sverigeflygs fördjupade respons till Swedavia Juli 2011

 

För mer information

Christer Paulsson Kullaflyg, 0709-41 44 90

Sverigeflyg är samlingsnamnet för Sveriges snabbast växande flygbolag. Syftet är att med effektiv flygdrift skapa lägre priser på flyg till och från Stockholm. Utifrån Bromma trafikerar Sverigeflyg sex permanenta inrikeslinjer och charterflyg på säsongsbasis från de lokala orterna. Bolaget består av Blekingeflyg, Flysmåland, Gotlandsflyg, Kalmarflyg, Kullaflyg och Sundsvallsflyg. Sedan starten 2001 har Sverigeflyg sänkt priserna på svenskt inrikesflyg samtidigt som resenärerna fått ett effektivare och miljövänligare inrikesflyg. Sverigeflygs bolag är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Sverigeflyg har "Sveriges nöjdaste kunder" inom inrikesflyg, enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010.

www.sverigeflyg.se