Skip to main content

Det går bra nu!

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2011 07:11 CET

Sundsvallsflyg har återigen blivit utsedda till att ha Sveriges nöjdaste kunder. Dessutom har Sundsvallsflyg haft en fantastisk höst med bra beläggning med allt fler resenärer vilket har stärkt självförtroendet. Sundsvallsflyg utökar nu med 5000 fler stolar under 2012!

”Vi är väldigt glada och stolta över att vi fortsätter vara älskade av våra kunder. Det är det bästa betyget på vår verksamhet och det här sporrar oss på Sundsvallsflyg inför 2012, säger en påtagligt nöjd Eva Nyh Hederberg”

Det är andra året i rad Sundsvallsflyg toppar Svenskt Kvalitetsindex mätning av kundnöjdhet inom flygbranschen.

Sundsvallsflyg kommer kort efter nyår gå upp till full tidtabell och under 2012 kommer man  att öka med 100 avgångar, dvs 5000 extra stolar, gentemot 2011. 

”Glädjande är att fler väljer att resa med Sundsvallsflyg. Hittills i år har vi ökat antal passagerare med 18 %.  Att vi nu för andra gången blir utsedda till att ha Sveriges nöjdaste kunder gör att vi känner oss mogna att utöka vår tidtabell under 2012 fortsätter Eva Nyh-Hederberg. En av framgångsfaktorerna är såklart det utvidgade samarbetet med systerbolaget Malmö Aviation. I slutet av oktober synkade vi våra tidtabeller för att underlätta genomgångsresor i Sverige. Med ner mot 15 minuters transfertid på Bromma kan man enkelt ta sig vidare ut i landet eller upp till Sundsvall. Detta är faktorer som utvecklar näringslivet i Sundsvall, avslutar Eva.”

 

För mer information kontakta:

Eva Nyh Hederberg, Chef Sundsvallsflyg, tel: 070-280 34 35, e-post: eva@sundsvallsflyg.se

 

Fakta om Svenskt Kvalitetsindex mätning:

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige. Regelbundna mätningar av kundnöjdhet och kvalitetsutveckling i näringsliv och offentlig sektor har genomförts sedan 1989. För varje bransch tas ett samlat index fram, baserat på de faktiska kundernas bedömning att sin respektive leverantörs kvalitet, service och prisvärdhet. Utöver det centrala måttet kundnöjdhet beräknas också värden på företagsimage, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet och lojalitet.