Skip to main content

Flygskatten hotar 333 arbetstillfällen i Västerbottens län.

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2017 07:30 CET

I Sverige har vi enats om en ambition om att halvera de fossila koldioxidutsläppen från inrikesflyget till 2030. Det är inte en vision, utan något vi arbetar aktivt med varje dag för att infria. Vägen dit handlar om att byta till mer klimateffektiva flygplan och tanka mer biobränsle. I Sverige är vi beredda att gå före; det är värt att notera att målbilden ligger 20 år före den tidpunkt då den globala flygindustrin satt samma mål. Vi på BRA har ännu ambitiösare mål som innebär ett halverat koldioxid utsläpp mellan 2015 och 2025.

Regeringen vill införa en flygskatt vars syfte är att minska utsläppen men vars konsekvenser dels kommer att bli oförändrade eller ökade utsläpp av koldioxid samtidigt som skatten kommer att försämra tillgängligheten och hota 333 jobb i Västerbottens län.

Detta får stora konsekvenser för tillgängligheten eftersom en minskad efterfrågan leder till färre avgångar och högre priser. På sikt kan linjer som redan i dag har svårt att klara lönsamhetskravet komma att läggas ner.

”Genom att införa en flygskatt som inte tar någon hänsyn till hur mycket den aktuella flygresan påverkar miljön skapar regeringen inte någon klimatnytta med skatten. Däremot kommer vi att få kraftigt ökade kostnader för vår verksamhet. Priserna kommer att öka och det kommer i sin tur att minska efterfrågan med nästan 5 %”. Säger Daniel Nidsjö, regionchef i Umeå.

”Vi på BRA är stolta över att vi varit med och skapat bättre kommunikationer till och från Umeåregionen, och det är otroligt tråkigt att regeringen nu vill välja en väg som varken främjar miljön eller tillväxten”, säger Daniel Nidsjö.

”Det är olyckligt att regeringen inte värnar om oss som lever utanför storstadsregionerna. Det behövs naturligtvis goda förbindelser för att människor ska kunna fortsätta leva och verka i regionen. Flygskatten kommer att bidra till att företag väljer att etablera sig i storstadsregionerna i större utsträckning”, säger Daniel.

Han fortsätter: På BRA har vi under de senaste åren investerat 2 miljarder i nya flygplan som minskar utsläppen av koldioxid med 35-40 % och vi arbetar för att få tillgång till biobränsle som ytterligare skulle minska flygets miljöpåverkan. När du flyger mellan Umeå och Stockholm med vår ATR släpper du ut mindre koldioxid i atmosfären än när du kör din bil. När flygresorna blir dyrare kommer fler att välja bilen, så flygskatten kan faktiskt resultera i ökade utsläpp även på regional nivå”.

”Glöm inte bort, säger han, att inrikesflyget redan minskat sina utsläpp med 23 % sedan 2005 och står för endast 1 % av svenska utsläpp av koldioxid”.

BRA trafikerar 13 orter i Sverige med Stockholm Bromma som nav, har 1 100 anställda runt om i Sverige och 45 anställda i Umeå.

www.ettslagiluften.nu är branschens informationssajt om flygskatten
Oberoende beräkningar från WSP gjorda på uppdrag av Svenskt Flyg ligger till grund för våra antaganden om flygskattens effekter.

Kontakt:Daniel Nidsjö, regionchef i Umeå

Daniel.nidsjo@flygbra.se

0708-15 28 63

BRA står för Braathens Regional Airlines, men det är också ett löfte om hur bolaget vill uppfattas av kunderna. BRA flyger till Stockholm Bromma, Umeå, Östersund, Sundsvall, Visby, Trollhättan, Göteborg, Växjö, Kalmar, Ronneby, Halmstad, Ängelholm och Malmö. Under 2015 slog Malmö Aviation och Sverigeflyg gemensamt passagerarrekord med drygt 2,2 miljoner resenärer. BRA är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och arbetar aktivt för ett fossilfritt inrikesflyg. BRA har 1100 medarbetare fördelat på 13 orter i Sverige. BRA ägs av Braganza som är Per G Braathens svenska investmentbolag.