Skip to main content

​Flygskatten saknar reell klimateffekt och försvårar för flygbranschen att uppnå ambitionen om halverade utsläpp för inrikesflyget till 2030

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2017 12:10 CET

ATR 72-600 tankas med biobränsle på Bromma flygplats. Utsläppen per passagerarkilometer minskade med 67 procent.

Om regeringen menar allvar med sin önskan om att minska flygets klimatpåverkan bör de skrota förslaget om flygskatt. Flygbranschens plan för att sänka utsläppen kommer att ge betydligt större effekt, men tyvärr försenas genomförandet av en flygskatt.

För två veckor sedan lämnades remissvaren på regeringens utredning om flygskatt in till Finansdepartementet. Kritiken mot förslaget var massivt – 8 av 10 remissinstanser var negativa till flygskattens utformning. Den största kritiken mot förslaget är att det saknar reell klimatnytta.

– Att regeringen bortser från att 8 av 10 remissinstanser är kritiska till flygskatten är anmärkningsvärt. Vi vill se insatser som gör skillnad för klimatet, och flygskatten gör tyvärr att omställningen till ett hållbart flyg går långsammare. Regeringen gör det klassiska misstaget att prioritera bort medborgare och företagare som bor långt från storstadsregionen och saknar fungerande alternativ till flyget, säger Christian Clemens, VD för BRA.

– Inom flygbranschen vill vi se kraftfulla initiativ för att minska flygets klimatpåverkan, både i Sverige och framförallt globalt. Det svenska inrikesflyget vill ta ansvar och gå före och har därför satt ett gemensam ambition om att halvera de fossila utsläppen till 2030, vilket är en målbild som ligger 20 år före de globala målen för flygindustrin. Regeringens sätt att hantera flygets klimatutmaning är gammaldags och kontraproduktivt och får oss att tvivla på om det egentligen är klimatfrågan som är viktig eller om det endast är ett försök att öka intäkterna till statskassan, säger Christian Clemens.

I februari flög BRA premiärturen till Umeå med den nya flygplanstypen ATR 72-600, som är det mest bränsleeffektiva flygplanet på marknaden. I tankarna hade vi 45 procent biobränsle. Det minskade utsläppen per passagerare med 67 procent. Det visar att det finns hållbara lösningar för att minska flygets klimatpåverkan, här och nu. Förslaget om en flygskatt gör tyvärr det svårare att investera i nya, klimatsmarta flygplan och i biobränsle som har betydligt större klimateffekt än en flygskatt. Under 2015-2016 har BRA investerat närmare två miljarder kronor i nya flygplan som är de mest bränsleeffektiva på marknaden, men med den osäkerhet som flygskatten skapar i marknaden har vi tvingats avvakta med den planerade investeringen i CSeries, Bombardiers nya bränsleeffektiva jetflygplan som minskar bränsleförbrukningen med mer än 35 procent.

– De samlade årliga utsläppen som beräknas minska från flyget till följd av flygskatten motsvarar mindre än en timme av den svenska biltrafiken. Det är inte rimligt att det sker på bekostnad av tillgänglighet och konkurrenskraft för exempelvis Norrlandsorter och Gotland när det finns mer effektiva sätt att driva omställningen till ett hållbart flyg, säger Christian Clemens.

Emellanåt framförs argumentet att flyget inte bär sina klimatkostnader och har ett lägre skattetryck än andra transportslag. Det är en sanning med modifikation, då flyget står för sina egna kostnader i form av nästan all infrastruktur. Flyget betalar inte skatt på bränsle, men ingår istället i EU:s handel med utsläppsrätter. Genom passageraravgifter, flygplatsavgifter och myndighetsavgifter finansierar flyget dessutom sin egen infrastruktur. Det gör inte övriga transportslag vars infrastruktur till större del finansieras av statskassan. Enligt en rapport som konsultföretaget WSP gjort betalar flyget sina samhällsekonomiska kostnader med över 139 procent på sträckan Göteborg-Stockholm.

För fler kommentarer kring flygskatten, kontakta:
Emma Sandsjö, kommunikationschef, 076-555 74 03 eller emma.sandsjo@flygbra.se

Läs mer om flygbranschens samlade initiativ för att uppnå en halvering av utsläppen från inrikesflyget på www.ettslagiluften.nu

Läs vår gemensamma debattartikel tillsammans med SAS och Norwegian publicerad på Dagens Industri här: http://www.di.se/opinion/sas-norwegian-och-bra-detta-ar-vart-alternativ-till-flygskatt/

BRA står för Braathens Regional Airlines, men det är också ett löfte om hur bolaget vill uppfattas av kunderna. BRA flyger till Stockholm Bromma, Umeå, Östersund, Sundsvall, Visby, Trollhättan, Göteborg, Växjö, Kalmar, Ronneby, Halmstad, Ängelholm och Malmö. Under 2015 slog Malmö Aviation och Sverigeflyg gemensamt passagerarrekord med drygt 2,2 miljoner resenärer. BRA är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och arbetar aktivt för ett fossilfritt inrikesflyg. BRA har 1100 medarbetare fördelat på 13 orter i Sverige. BRA ägs av Braganza som är Per G Braathens svenska investmentbolag.