Skip to main content

Gotlandsflyg ökar antalet resenärer i april

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2011 15:15 CEST

Gotlandsflyg ökar antalet resenärer under april månad med 53%. Totalt åkte 15.888 personer med Gotlandsflyg i april. Inrikestrafiken på Visby Flygplats ökade med 44% samma månad. Göteborgslinjen som startade i mars 2010 hade 1.344 passagerare, en ökning med 132%. Förra året ställdes 77 turer in i april p g a askmolnet.

Totalt reste 15.888 passagerare med Gotlandsflyg till och från Bromma, Arlanda, Göteborg och Helsingborgsregionen under april. Det är en ökning med 5.510 resenärer eller 53% mot föregående år. Göteborg hade 1.344 resenärer mot 579 i april året innan, en ökning med 132%. På Visby Flygplats ökade inrikestrafiken med 44% under samma månad. Trots att bränslepriset stigit med 37% sedan förra året har Gotlandsflyg ännu inte, som många andra flygbolag, infört något bränsletillägg. De stora ökningstalen i april hänger naturligtvis ihop med askmolnet förra året som ställde in 77 turer för Gotlandsflyg.

Vi är väldigt nöjda med resandeutvecklingen i april. Med tanke på utvecklingen på Visby Flygplats fortsätter vi erövra marknadsandelar, säger Gotlandsflygs chef Ola Mattsson. Vi är också stolta att vi hittills kunnat undvika ett bränsletillägg trots att bränslepriset stigit med 37% mot föregående år, vilket motsvarar kostnadsökningar med ca 300 tkr under april, fortsätter Ola Mattsson.

 

För mer information kontakta:

Ola Mattsson, chef Gotlandsflyg                                        

Tel: 070-398 52 80                                     

e-post: ola@gotlandsflyg.se  

 

Gotlandsflyg: Besöksadress: Visby flygplats, 621 45 VISBY

Gotlandsflyg AB startade 2001 för att pressa priserna på den gotländska flygmarknaden. Idag transporterar vi 200.000 resenärer varje år, året runt till Stockholm/Bromma samt Arlanda, Göteborg och Ängelholm/Helsingborg samt till fem sommardestinationer. 2006 och 2008 var Gotlandsflyg det flygbolag i svenskt inrikesflyg med mest nöjda kunder enl Svenskt Kvalitetsindex. Genom att endast flyga turbopropellerplan minskar vi vår miljöpåverkan. Vi sorterar allt avfall ombord och säljer utsläppsrätter. Sedan december 2009 är vi också ISO 14001-miljöcertifierade. Sedan 2010 driver vi också chartertrafik direkt från Gotland.

Bifogade filer

Word-dokument