Skip to main content

​Nu flyger BRA på biobränsle från Halmstad – varje dag!

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2017 14:29 CEST

Från och med idag är alla flyg som lyfter från Halmstad flygplats tankade med biobränsle. Satsningen samfinansieras av BRA, Halmstad City Airport och Air BP och är ett led i BRA:s satsning på att halvera de fossila koldioxidutsläppen.

– Vi har som målsättning att halvera våra fossila utsläpp till 2025. Det kräver att vi fortsätter att förnya flottan till mer bränsleeffektiva flygplan och att vi flyger på biobränsle. Vi har flugit på biobränsle vid flera tillfällen, men aldrig tidigare har något flygbolag i Sverige kunnat göra det kontinuerligt, varje dag. Att flyga på biobränsle ger betydligt större klimateffekt än en flygskatt och är ett stort och viktigt steg mot visionen om ett fossilfritt inrikesflyg, säger Christian Clemens, VD på BRA.

Biobränslet samfinansieras av Halmstad City Airport, BRA och Air BP. Det biobränsle som denna vecka levererats till Halmstad är till hälften tillverkat av använda frityroljor och till hälften av fossila råvaror. Detta blandas sedan ut med vanliga fossila bränslet i Halmstad. Den genomsnittliga mängden biobränsle under första året kommer att vara cirka 5 procent, vilket motsvarar cirka 50 ton bränsle. På BRA är de dock övertygade om att andelen kommer att öka.

– Det kan tyckas vara en liten andel, men det är bara början. Den största utmaningen vi har är att det tillverkas för lite biobränsle till flyget i världen och att prisbilden för biobränsle är cirka 5 gånger högre än det fossila bränslet. Genom att börja flyga dagligen på biobränsle vill vi visa producenterna att det finns en marknad för biobränsle, vilket kommer att leda till att fler våga investera i produktionsanläggningar och att priset kommer att sjunka, säger Anna Soltorp, hållbarhetschef på BRA.

Satsningen i Halmstad är startskottet för BRA:s fortsatta arbete med att öka andelen biobränsle i flyget. Företag och privatresenärer kommer att erbjudas att köpa biobränsle för sina resor och därmed minska sin klimatpåverkan. Förhoppningen är att BRA i framtiden ska kunna tanka biobränsle på fler flygplatser runt om i Sverige.

BRA har branschens mest ambitiösa klimatmål. Under de två senaste åren har BRA bytt ut halva flygplansflotta till klimateffektiva ATR 72-600 som minskar bränsleförbrukningen med 35 procent jämfört med de äldre flygplanen som fasats ut ur flottan.

– Flyget är en del av kollektivtrafiken och jag är övertygad om att vi kan göra det svenska inrikesflyget till ett klimateffektivt sätt att förflytta sig inom vårt land. Jag hoppas att våra politiska företrädare ser vad som är möjligt och vill stötta de insatser som flygbolagen gör istället för att införa en flygskatt som kommer att minska tillgängligheten inom landet, säger Christian Clemens.

Fakta biobränsle till flygtrafik:

  • Biobränsle till flyget är godkänt upp till 50 % inblandning i det fossila bränslet
  • Biobränsle kräver inte någon anpassning av tekniken, utan kan användas i samtliga flygplan
  • Biobränsle kan tillverkas av olika råvaror – idag främst av vegetabiliska restprodukter från matindustrin
  • Studier i Sverige visar att skogsråvara är en tekniskt- och kommersiellt gångbar bas för biobränsle till flyget – men ännu finns ingen produktion baserat på skogsråvara
  • Biobränsle är idag cirka 5 gånger dyrare än det fossila bränslet


Fakta satsningen i Halmstad

  • Alla flyg som lyfter från Halmstad Airport kommer att ha biobränsle i tankarna
  • Inblandningen år ett beräknas vara 5 procent per årsbasis, men kan komma att öka ju fler kunder som väljer att flyga på biobränsle. 5 procent motsvarar cirka 50 ton bränsle. 
  • Biobränslet levereras av Air BP och tillverkas vid detta tillfälle i Kalifornien av restprodukter från matindustrin – biobränslet tillverkas alltså av produkter som annars skulle brännas eller slängas
  • Det biobränsle som nu levererats till Halmstad minskar koldioxidutsläppen med 70 procent då man gjort en livscykelanalys där man tagit hänsyn till hela produktionsprocessen och frakten av bränslet
  • Biobränslet bekostas av BRA, Halmstad Airport och Air BP. BRA kommer att erbjuda kunder som vill minska sin klimatpåverkan att köpa biobränsle och på så sätt öka inblandningen av biobränsle i flygplanen

I Almedalen kommer BRA att hålla ett seminarium tillsammans med företag som vill minska sin klimatpåverkan i luften. Läs mer här: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/49661


För mer information, kontakta:

Anna Soltorp, hållbarhetschef, 070-819 67 10 eller anna.soltorp@flygbra.se 

Emma Sandsjö, kommunikationschef, 076-555 74 03 eller emma.sandsjo@flygbra.se

BRA står för Braathens Regional Airlines, men det är också ett löfte om hur bolaget vill uppfattas av kunderna. BRA flyger till Stockholm Bromma, Umeå, Östersund, Sundsvall, Visby, Trollhättan, Göteborg, Växjö, Kalmar, Ronneby, Halmstad, Ängelholm och Malmö. BRA har Sveriges nöjdaste kunder inom flygtrafiken både 2016 och 2017. BRA är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och arbetar aktivt för ett fossilfritt inrikesflyg. BRA har 1100 medarbetare fördelat på 13 orter i Sverige. BRA ägs av Braganza som är Per G Braathens svenska investmentbolag.