Skip to main content

Politiker, satsa på ett grönt flyg som utvecklar Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 10:31 CEST

Istället handlar debatten om nedläggning och införande av straffskatter på flygresor. Förslag som får stora konsekvenser för alla som bor och verkar i regioner utanför storstädernas omedelbara närhet. Det drabbar alla oss som är beroende av snabba och flexibla kommunikationer till vår huvudstad. Företagare som har sin bas här i Västernorrland men kunder runt om i Sverige får en allt sämre konkurrenskraft och personer som trots arbete i Stockholm väljer att bo kommer får allt svårare att bo kvar. 

Skatten på flygresor ska leda till att resenärerna istället tar tåget, bussen eller bilen. Förespråkarna säger att det är av miljöskäl trots att flyget redan klimatkompenserar genom det europeiska systemet för utsläppsrätter. En tågresa från Sundsvall till Stockholm går som snabbast på 3,5 timmar (och många gånger tar det betydligt längre tid). Med över 7 timmars restid, + den tid det tar att ta sig till och från tågstationerna, är det inte längre möjligt att ha möten i Stockholm över dagen och komma hem på kvällen. Att välja bilen istället, ja det är förutom att det tar lång tid i många fall en sämre lösning rent miljömässigt.

Har då inte företagen råd att betala dessa skatter och fortsätta flyga? Jo, många av företagen kommer fortsätta flyga. Men inte alla. Och för många privatresenärer blir prispåslaget på närmare 900 kronor för en familj på två vuxna och två barn t/r Stockholm allt för stort. Enligt riksdagens utredningstjänst kommer förslaget om flygskatt på 110 kronor per enkelresa inrikes leda till att mellan 800 000 och 1,2 miljoner inrikesflygresor per år ställs in. Vi som arbetar inom flyget tycker naturligtvis inte att det är bra. Men det är inte oss det är synd om, vi får helt enkelt anpassa antal avgångar till den minskade efterfrågan. Däremot är det synd om de resenärer som är beroende av snabba och effektiva resor inom Sverige. Det blir helt enkelt både svårare och dyrare att resa mellan Västernorrland och Stockholm.

Sverige är ett land med stora avstånd och en politik där de som, liksom jag, väljer att bo utanför storstadsregionerna bestraffas för att använda flyget gör mig djupt bekymrad. Speciellt eftersom det ibland saknas rimliga alternativ. Ett av de viktigaste initiativen för att minska flygets miljöpåverkan (liksom biltrafikens) är en övergång till andra bränslen. Testflygningar med biobränsle har gjorts, och det fungerar! Dock går utvecklingen långsamt och få bränsleproducenter vill ta risken att investera i den nya tekniken. Här behövs politiska initiativ och handlingskraft. Effekten av en sådan satsning skulle vara långt större miljömässigt än införande av flygskatt. Och då skapar vi en hållbar utveckling för våra regioner och för Sverige som land, både miljömässigt och ekonomiskt.

Eva Nyh Hederberg

eva@sundsvallsflyg.se

Fakta om flygskatten

Partier som vill införa flygskatt: Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ och Vänsterpartiet

Det innebär förslaget: Miljöpartiets förslag innebär en skatt på 110 kronor per enkelresa inrikes eller inom Europa och 270 kronor per resa utanför Europa

Så stor blir den miljömässiga effekten: Utsläppen i Sverige beräknas minska med 0,2 % för inrikes- och utrikestrafiken tillsammans (vilket motsvarar mindre än 48 timmars utsläpp från vägtrafiken). Antalet resenärer med inrikesflyg beräknas minska med 11-17 %.

Så gör andra länder i Europa: Flygskatter har införts i exempelvis Danmark, Nederländerna och Irland men dragits tillbaka på grund av för stor negativ påverkan på landets ekonomi. I Nederländerna drogs skatten tillbaka efter mindre än ett år sedan landet förlorat 11 miljarder kronor i BNP. Idag har Storbritannien och Tyskland flygskatt. Storbritannien beräknas enligt uträkningar från konsultföretaget Pwc gå miste om 178 miljarder kronor i BNP mellan 2013 och 2015 på grund av dess höga flygskatt.


Sundsvallsflyg är det bästa alternativet för affärsresor mellan Sundsvallsregionen och Stockholm. Vi är
- Snabbast, vi landar på Stockholm City/Bromma efter 60 minuter i luften.
- Trevligast. Undersökning efter undersökning, kund efter kund vittnar om vårt trevliga och flexibla bemötande.