Skip to main content

Sundsvallsflyg utmanar företag att nattvandra

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 17:59 CEST

Sundsvallsflyg satsar på regionens ungdomar. Fredag den 19 september nattvandrar
tio representanter från bolaget på stan. Syftet är att skapa trygghet för ungdomarna genom att vuxna finns på plats. Det är första gången ett privat företag tar ett sådant initiativ till att nattvandra. Nu utmanar Sundsvallsflyg övriga företagare i regionen att följa efter.

- Vi vill göra något för regionens unga. Nattvandringarna är en insats som gör nytta. Vi vill finnas på plats ute i verkligheten för våra ungdomar. Fler vuxna ute på stan skapar trygghet och förtroende, säger Johan Nikula, verksamhetschef vid Sundsvallsflyg.

De anställda vid Sundsvallsflyg utmanar nu andra företagare i regionen att delta vid nattvandringarna.

- Jag hoppas att många nappar på vår utmaning. Ju fler som engagerar sig och nattvandrar, desto bättre. Goda förebilder som finns till hands och ger ungdomarna stöd resulterar i mindre skadegörelse, fylla och bråk. Det har visat sig i Sundsvall och flera städer runt om i Sverige där vuxna nattvandrar, säger Johan Nikula.

Anna Lönneborg, Diakon i GA-församlingen (en av de aktörer som aktivt arbetar med nattvandringarna) är mycket positiv till Sundsvallsflygs engagemang och utmaning till övriga företagare i regionen.

- Nattvandringen sker helt ideellt och vi behöver all hjälp vi kan få. Det är jättekul att ett privat bolag som Sundsvallsflyg engagerar sig och vi hoppas att många fler företag i regionen följer efter. Ju fler vuxna vi är på stan desto mer kan vi täcka upp och göra stadskärnan ännu lugnare, säger Anna Lönneborg.

Nattvandring är ett samarbete mellan Sundsvalls kommun, Svenska kyrkan, polis, socialtjänst, skolor, föreningsliv, företag, och andra frivilliga grupper.

För mer information kontakta:

Johan Nikula, verksamhetschef Sundsvallsflyg AB, tel: 070-559 65 03.

Anna Lönneborg, Diakon på Svenska Kyrkan, GA-församlingen, tel: 073-271 01 24.

Sundsvallsflyg AB startades 2005. Bolaget ägs av boende i regionen och Sverigeflyg AB.
Ifjol omsatte företaget cirka 50 miljoner kronor. Idag trafikerar Sundsvallsflyg sträckan Midlanda-Bromma året om och Midlanda-Visby under sommarmånaderna. Företaget har åtta anställda.

Bifogade filer

Word-dokument