Skip to main content

Sverigeflyg får nytt förtroende av staten och Försvarsmakten

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2013 09:00 CEST

Sverigeflyg har fått fortsatt förtroende att flyga anställda hos statliga myndigheter och verk, myndigheter under regeringen, närstående myndigheter och förvaltningar samt Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

Det nya avtalet med statliga myndigheter och verk träder i kraft den 1 december 2013 och är på ett år med option på 36 månaders förlängning. Avtalet omfattar cirka 33 miljoner kronor, vilket gör Svenska staten till Sverigeflygs största enskilda kund. 

Avtalet med Försvarsmakten tecknas med systerföretaget Malmö Aviation, men gäller för samtliga rutter i Sverigeflygs linjenät. Avtalet träder i kraft 1 oktober 2013 och gäller t.om 31 oktober 2014.

Avtalen gäller för inrikes flygresor på samtliga Sverigeflygs linjer, det vill säga trafik mellan Stockholm och Visby, Ängelholm/Helsingborg, Sundsvall, Växjö, Kalmar, Ronneby, Halmstad och Trollhättan, samt linjerna Visby-Göteborg, Visby-Ängelholm och Ängelholm-Mora.

– Vi är glada över att få fortsatt förtroende av våra statliga myndigheter. Tillsammans med vårt systerföretag Malmö Aviation erbjuder vi nu ett linjenät med 12 destinationer med Bromma som nav, samtliga är nu med i avtalet med staten. Det gör att vi är ett bra alternativ för både resor till och från Stockholm och resor vidare ut i landet, säger Christer Paulsson, VD för Sverigeflyg.

Bromma flygplats citynära läge är en fördel för snabba resor, och flygplatsens storlek innebär en stor tidsbesparing vid byten tack vare snabba flöden och Sverigeflygs och Malmö Aviations synkroniserade tidtabeller. Det möjliggör att bytestiden är så kort som 15 minuter i högtrafik.

Då upphandlingsbeskedet nu kommit från kammarkollegiet som genomfört statens respektive försvarsmaktens upphandlingar, kommer avtalen att kunna signeras av bägge parter efter den lagstadgade överprövningstiden på 10 dagar.

För mer information, kontakta:
Christer Paulsson, VD för Sverigeflyg, 070-941 44 90 eller christer@sverigeflyg.se
Emma Sandsjö, kommunikationsansvarig, 076-555 74 03 eller emma@sverigeflyg.se

Sverigeflyg är samlingsnamnet för Sveriges snabbast växande flygbolag. Syftet är att med effektiv flygdrift skapa lägre priser på flyg till och från Stockholm. Utifrån Bromma trafikerar Sverigeflyg sex permanenta inrikeslinjer och charterflyg på säsongsbasis  från de lokala orterna. Bolaget består av Blekingeflyg, Flysmåland, Golden Air, Gotlandsflyg, Kalmarflyg, Kullaflyg och Sundsvallsflyg. Sedan starten 2001 har Sverigeflyg sänkt priserna på svenskt inrikesflyg samtidigt som resenärerna fått ett effektivare och miljövänligare inrikesflyg. Sverigeflygs bolag är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Sverigeflyg har "Sveriges nöjdaste kunder" inom inrikesflyg, enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 och 2011. Sverigeflyg ingår i Braathens Aviationkoncernen tillsammans med Braathens Regional och Malmö Aviation. 

www.sverigeflyg.se