Skip to main content

Göteborgs Stad missgynnar non profit-vård

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2014 14:16 CEST

Göteborgarna vill ha mer idéburen vård. Det vill Göteborgspolitikerna också. Säger de. Ändå blir detta ”tredje alternativ” både bortglömt och bortvalt av Göteborgs Stad.

Ibland används begreppet non profit, ibland talar man om idéburna organisationer. Men principen är densamma:

Vi i Famna Väst (Bräcke diakoni, Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg, Stiftelsen Gyllenkroken, Göteborgs Räddningsmission och Göteborgs kyrkliga stadsmission) är privata utförare inom vård och omsorg – som återinvesterar överskottet i verksamheten.

När vinster i välfärden är ett hett debattämne borde vår arbetsmodell vara högintressant. Istället är vi bortglömda och bortvalda av Göteborgs Stad. I Sveriges andra stad är det största hotet mot utförare av idéburen vård inte de kommersiella aktörerna utan kommunen själv.

Vi anlitas nu allt mindre av Göteborgs Stad, och har redan blivit tvungna att avveckla välfungerande verksamheter som Lisagården och Västergården därför att kommunen istället har byggt upp egna verksamheter. För Kulturlabbet förändrades förutsättningarna så radikalt då kommunen även där byggt upp liknande verksamheter i egen regi. Vi valde därför att släppa driften på grund av ohållbar ekonomi och osäkra förhållanden.

Ett ytterligare exempel är Göteborgs Stads upphandlingskriterier. I många kommuner anges ett fast pris vid upphandling av vård och omsorg, vilket gör att kvalitetsfaktorer väger tyngre. I Göteborg sker de flesta upphandlingar på lägst pris.

En annan käpp i hjulet är kommunens detaljstyrning, där det till och med har ställts krav på att få utse våra verksamhetschefer.

Göteborgs politiska majoritet har dessutom röstat ner förslaget som innebär att brukaren själv väljer utförare. Politikernas blanka nej till alla privata aktörer gör att även vi utestängs, eftersom vi buntas ihop med de kommersiella vårdföretagen.

Talande är att Göteborgsbaserade Bräcke diakoni – som är en av Sveriges största non profit-aktörer – nästan enbart expanderar utanför kommungränsen.

Därmed försvinner vård och omsorg som prioriterar långsiktighet, kompetens och kvalitet – och har nöjda brukare. Förra året hade exempelvis Göteborgs Stadsmissions äldreboende Götaholm bäst kundnöjdhet i hela Göteborg.

Vår verksamhet har bidragit till ett bättre Göteborg i åtskilliga decennier och är dessutom något göteborgarna har förtroende för och efterfrågar:

Enligt en Novus-undersökning gjord 2013 tror över hälften av göteborgarna att idéburna organisationer är ganska eller mycket bra på att leverera vård och omsorg med kvalitet, vilket är högre än kommunens siffror. Åtta av tio göteborgare anser att det är ganska eller mycket viktigt att kunna välja utförare, vilket är högre än rikssnittet.

I en debatt arrangerad av Famna Väst i maj sa politiker från de fem deltagande partierna S, MP, FP, M och KD att de idéburna aktörerna är ett viktigt vårdalternativ som de vill se mer av. Det finns sedan 2012 också en överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin.

Varför ser det då ut som det gör? Kanske finns svaret i den enkät med Göteborgs kommunpolitiker som Nordiska Undersökningsgruppen gjorde 2013.

Där framkom att nästan hälften av Göteborgspolitikerna hade bristfälliga eller obefintliga kunskaper om begreppen non profit och idéburen vård. Två tredjedelar av politikerna kunde inte namnge någon aktör inom vår sektor.

Om det är denna okunskap som är problemet så står vi gärna till tjänst.

Hör av er politiker, så berättar vi med glädje mer om vår verksamhet!

Lotta Säfström, direktor/VD, Göteborgs kyrkliga stadsmission och ordförande Famna
Martin Ärnlöv, direktor/VD, Bräcke diakoni


Om Famna

Famna är ett samlande nationellt organ för utförare inom idéburen vård och social omsorg.

Famna Väst arbetar på lokal nivå och utgörs av: Bräcke diakoni, Göteborgs Räddningsmission, Göteborgs kyrkliga stadsmission, Skyddsvärnet och Stiftelsen Gyllenkroken. De driver bland annat verksamhet inom äldreomsorg, social hjälpverksamhet, funktionshinder, hälsovård, arbetsmarknadsinsatser och utbildning. Famna Västs medlemmar omsätter över 800 miljoner och har över 1 200 anställda.

Lotta Säfström - 0767-61 24 99
Martin Ärnlöv - 0702-41 62 23


”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Vi bedriver en bred non profit-verksamhet inom vård och omsorg, på flera olika håll i landet. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.