Skip to main content

Inbjudan till pressmöte: Medborgarna säger ja – politikerna säger nej. Varför vill Göteborgs Stad inte ha idéburen vård?

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 10:42 CEST

Välkommen till ett pressmöte om idéburen vård och omsorg.

* Debatt med Göteborgspolitiker om synen på alternativa utförare.
* Presentation av ny undersökning om Göteborgspolitikernas bristande kunskaper på non profit-området.
* Moderator: Lina Färm

De privata alternativen inom välfärden har aldrig varit så hett omdebatterade som nu.

Men när diskussionen får inslag av politiskt skyttegravskrig och ideologiskt tunnelseende kommer det som ibland kallas non profit-sektorn – föreningar, stiftelser, kooperativ och företag som arbetar med idéburen vård och omsorg – lätt bort.

Aktörer som Göteborgs Stadsmission, Bräcke diakoni och Göteborgs Räddningsmission bedriver privat vård och omsorg inom bland annat funktionshinder-, äldre- och missbruksområdena. De bidrar därmed till valfrihet och mångfald och utgör ett alternativ till offentligt driven verksamhet, men har andra drivkrafter än bonusar och aktieutdelning – idén är själva drivkraften och vinsten återinvesteras i verksamheten.

Detta gillar göteborgarna. Enligt en Novus-undersökning genomförd 2013 på uppdrag av Famna är invånarna i Göteborg mer positiva till idéburen vård och omsorg än riksgenomsnittet. Dessa organisationer har dessutom ett högre förtroende än offentliga och privata kommersiella aktörer.

Ändå går de politiska besluten i Göteborg i en helt annan riktning: Inställningen hos Göteborgs Stad är att vård och omsorg i första hand ska drivas i egen regi. Idéburna aktörer buntas ihop med privata kommersiella vårdgivare och väljs bort – trots att det finns en överenskommelse om samverkan mellan kommunen och den så kallade ”sociala ekonomin”, det vill säga verksamheter som har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.

Varför är det så? Handlar det enbart om ideologisk stelbenthet – eller kan det också förklaras med brist på kunskap?

En ny enkätundersökning som gjorts av Nordiska Undersökningsgruppen på uppdrag av Famna Väst, och som presenteras på pressmötet, visar på stora kunskapsbrister hos politikerna i Göteborgs kommunfullmäktige när det gäller den idéburna sektorn. Undersökningen visar också att de politiker som både har en bestämd negativ uppfattning och även saknar kunskap om idéburen vård och omsorg inte heller är intresserade av att skaffa sig sådan kunskap.

Vad har politikerna emot idéburen vård?
Och varför vill de inte veta mer?
Välkommen till en het debatt!

Tid: Fredag 16 maj kl 8.30 – 9.30
Plats: Göteborgs kyrkliga stadsmission, Drottninggatan 33
Medverkande: Marina Johansson (S), Karin Pleijel (MP), Maria Rydén (M), Ann Catrine Fogelgren (FP), Maria Berntsson (KD), Lina Färm (Moderator).
Introduktion: Lotta Säfström, direktor Göteborgs kyrkliga stadsmission

Agenda

08.00 – 08.30 Ankomst, frukost
08.30 – Debatt
·  Moderatorn välkomnar och presenterar panel och företrädare för Famna Väst.
·  Göteborgs Stadsmissions direktor introducerar dagens ämne
·  Paneldebatt
·  Avslutande frågestund för media/besökare.

09.30 – Avslutas mötet

Kontaktuppgifter

Moderator: Lina Färm, 0733-80 91 92  
Bräcke diakoni: Direktor, Martin Ärnlöv, 0702-41 62 23
Göteborgs kyrkliga stadsmission: Direktor, Lotta Säfström, 0767-61 24 99
Göteborgs Räddningsmission: Direktor, Emil Mattsson, 0739-01 41 86
Skyddsvärnet: Direktor, Birgitta Göransson, 0708-26 12 00
Stiftelsen Gyllenkroken: Verksamhetschef, Emma Vento, 031 - 80 89 95

    

Om Famna

Famna är ett samlande nationellt organ för utförare inom idéburen vård och social omsorg som verkar för att regering och riksdag utvecklar en samlad politik för den idéburna vård- och omsorgssektorn i syfte att stimulera dess utveckling och tillväxt. 

Famna Väst arbetar på lokal nivå och utgörs av: Bräcke diakoni, Göteborgs Räddningsmission, Göteborgs kyrkliga stadsmission, Skyddsvärnet och Stiftelsen Gyllenkroken. Vi driver verksamhet inom bl.a. äldreomsorg, social hjälpverksamhet – missbruk och psykisk ohälsa, funktionshinder, hälsovård, arbetsmarknadsinsatser, utbildning, barn och ungdomsverksamhet, föräldrastöd samt familjerådgivning. Famna Västs fem medlemsorganisationer omsätter över 800 miljoner och har över 1200 anställda.

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Vi bedriver en bred non profit-verksamhet inom vård och omsorg, på flera olika håll i landet. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera