Ahvp3bs36t0rn2dceyiz

Bragée Rehab är Stockholms största rehabklinik för de med smärta

Nyheter   •   Mar 27, 2017 17:08 CEST

Kliniken ingår sedan den 1 oktober 2014 i landstingets vårdval för patienter med diffus smärta och utmattning. 2017 invigdes en särskild klinik för patienter med myalgisk encephalit, ME/CFS, vilket ofta går under beteckningen kroniskt trötthetssyndrom. Kliniken är ansluten Nationella Registret för smärtrehabilitering som jämför landets 32 smärtrehabenheter och har goda vårdresultat.

Dycffaithpsntebjhfpv

Genombrott i forskningen om ME/CFS

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2017 10:40 CEST

​ Forskare på Stanforduniversitetet har kartlagt samband som visar att ME/CFS ("kroniskt trötthetssyndrom") är en inflammatorisk sjukdom. Det banar väg för både diagnostik och behandling . Upp till 40 000 svenskar kan lida av ME/CFS. - Återigen visar det sig att patienter som kämpar för att bli tagna på allvar ska respekteras, säger "Arga doktorn", Björn Bragée, på ME/CFS-center.

Media no image

PRESS RELEASE IN ENGLISH: "The Angry Doctor” opens a new clinic for ME/CFS

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 13:41 CEST

ME/CFS (myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome) is a disabling condition affecting up to 40 000 people each year in Sweden. “Those affected need adequate treatment” says Björn Bragée, a pain physician known from the Swedish TV show “The Angry Doctor” where he helped patients who had had difficulties getting adequate care from health care. Now he is opening a clinic specifically for ME/CFS patients.

“We need quality research and a better understanding available in public health care regarding this diagnosis. At our clinic we will be working from a biomedical perspective and staying updated on new available treatments. So far, there is no treatment that works for everyone”. “Many are bedridden at home and their quality of life is alarmingly low” says Björn Bragée. Home visits will be an important part of the clinics methods of providing care.

The etiology of ME/CFS is unknown, but in 90% of cases an infection has precipitated the onset of the condition.

“Physicians often focus on the fatigue and prescribe antidepressants, cognitive behavioral therapy and exercise. That type of treatment can often cause sufferers to get worse” says Kerstin Heiling, chair of RME (The Swedish National Association for ME), an organization that welcomes the new clinic.

The most prominent symptom of ME/CFS is “PEM” (post exertional malaise) a deterioration after different types of exertion. While most people enjoy better health from exercising, sufferers from ME/CFS only get worse and there is little future improvement to hope for. “ME/CFS” is a physical illness with many deviations in how the body reacts to activity” says Kerstin Heiling.

At Bragée ME/CFS-center the method of ”pacing” is used as a way to manage daily activities, while many other clinics focus on ”GET”, Graded Exercise Therapy.

”Using ‘pacing’ means first and foremost tailoring activities to the current capacity of the individual – that usually means things will follow naturally” says Björn Bragée.

So far there have been three clinics in Sweden working with sufferers from ME/CFS. The first one in Stockholm opened in 2015 and quickly developed a long waiting list. With the opening of Bragée ME/CFS Centre, Stockholm will have its second clinic.

So far, no patients from abroad have visited the Bragée ME/CFS-center, however as Björn Bragée says ”Within the EU every person is free to seek medical care in countries other than their own, given that the same type of care is available in their home country. ”

“The RME association is working towards all people suffering from ME/CFS receiving a correct diagnosis and treatment founded on biomedical knowledge” says Kerstin Heiling. “Our hope is that the Bragée ME/CFS Centre will be able to provide alleviation for sufferers who cannot leave home while we wait for a cure”.

Contact:

Björn Bragée, +46 8 557 601 62, bjorn.bragee@bragee.se

Lena Olausson, press contact, +46 8 557 601 68, lena.olausson@bragee.se

Bragée kliniker - Dr Björn Bragée 

Bragee Kliniker är specialiserade på rehabiltiering av patienter med svåra diffusa värktillstånd, utmattning och extrem aktivitetsförsämring och verkar inom Stockholms Läns Landstings vårdval "Smärta och utmattning" samt "ME/CFS". . Klinikens grundare Björn Bragée har också gjort sig känd som programledare i SVT:s serie "Arga doktorn" där man följt patienter som råkat i kläm i vården, men fått upprättelse.

Many suffering from a complicated illness are not receiving appropriate care

Läs vidare »
Media no image

Många felbehandlade i svår sjukdom - arga doktorn öppnar ny mottagning

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 10:16 CEST

ME/CFS är en svårt handikappande sjukdom med upp till 40 000 drabbade i Sverige.

- De behöver få en riktig behandling och ett bra bemötande, säger Björn Bragée, smärtläkare och känd som ”Arga doktorn” i TV, där han hjälpt patienter som misshandlats i vården. Nu öppnar han en mottagning för ME/CFS.

- Vården behöver mer kunskap och bättre forskning. Vi kommer att arbeta på biomedicinsk grund och hålla oss uppdaterade på de olika nya behandlingar som är möjliga.

Hittills finns ingen behandling som hjälper alla.

- Många är sängliggande i hemmet och livskvaliteten är skrämmande låg, säger Björn Bragée. Hembesök kommer att bli en viktig service på mottagningen.

Orsaken till ME/CFS är okänd, men i 90 procent av fallen har det börjat med en infektion. ME/CFS utläses som myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome. Den kallas också ibland kroniskt trötthetssyndrom vilket är missvisande.

- När läkarna utgår från det, ordineras patienterna med antidepressiv medicin, kognitiv beteendeterapi och träning. Med den behandlingen blir många ännu sämre, berättar Kerstin Heiling, ordförande i RME, riksförbundet för ME. Där man glada över den nya mottagningen.

Det mest framträdande symptomet för ME/CFS-sjuka är PEM, post exertional malaise. Det innebär att man blir försämrad av varje ansträngning. Medan de flesta människor blir bättre av att träna och anstränga sig, blir den ME-sjuka bara sämre. Och det blir inte bättre på sikt.

- ME/CFS är en kroppslig sjukdom med stora avvikelser i hur kroppen reagerar på aktivitet, säger Kerstin Heiling.

I hela Sverige har det hittills funnits tre kliniker för ME/CFS, varav en i Stockholm. I och med öppnandet av Bragée ME/CFS-center finns nu två kliniker i Stockholm. Av landets totalt fyra kliniker är det tre som arbetar med landstingsavtal, inklusive Bragée ME/CFS-center, det vill säga att patienterna betalar vanlig patientavgift. Gottfrieskliniken i Västra Götaland förlorade nyligen sitt avtal, patienterna får nu där betala som för helt privat vård.

- Vi i förbundet RME arbetar för att alla som är drabbade av ME ska få korrekt diagnos och en biomedicinskt grundad behandling, säger Kerstin Heiling. Vi hoppas att Bragées mottagning, i väntan på att en botande behandling kommer, ska kunna ge tillgång till lindring för dem som idag inte ens kan lämna sina hem.

Bragée kliniker - Dr Björn Bragée 

Bragee Kliniker är specialiserade på rehabiltiering av patienter med svåra diffusa värktillstånd, utmattning och extrem aktivitetsförsämring och verkar inom Stockholms Läns Landstings vårdval "Smärta och utmattning" samt "ME/CFS". . Klinikens grundare Björn Bragée har också gjort sig känd som programledare i SVT:s serie "Arga doktorn" där man följt patienter som råkat i kläm i vården, men fått upprättelse.

ME/CFS är en svårt handikappande sjukdom med upp till 40 000 drabbade i Sverige. - De behöver få en riktig behandling och ett bra bemötande, säger Björn Bragée, smärtläkare och känd som ”Arga doktorn” i TV, där han hjälpt patienter som misshandlats i vården. Nu öppnar han en mottagning för ME/CFS.

Läs vidare »
Media no image

Ytlig andning bakom många smärttillstånd

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 10:07 CEST

Kan andning påverka smärta? Många känner sig bättre av andningsövningar. Men det har inte funnits så mycket forskning om sambandet.

Nu har fysioterapeuterna Marianne Björklund och Sara Murray på Bragée rehab gjort en pilotstudie vid Karolinska institutet, och studerat andningen hos patienter med långvarig smärta och utmattning.

Deltagarna undersöktes med en avancerad laserutrustning, som kan registrera andningsrörelserna i bröstkorgen och buken på millimetern, samtidigt som hjärt- och andningsfrekvens och koldioxid i utandningsluften mättes.

-Vår misstanke var att stressandning, det vill säga ytlig andning högt upp i bröstkorgen, skulle dominera över bukandningen och det visade sig stämma, säger Sara Murray.

Under studien upptäcktes att en av deltagarna dessutom hade ett svårt tillstånd av kronisk hyperventilation. Det innebär en form av överandning, som gör att alltför mycket koldioxid försvinner ur kroppen och syra-basbalansen rubbas. Det tillståndet kan ge upphov till en rad symptom, som orkeslöshet och mjölksyrekänsla i musklerna.

- Vi vet inte om det var en tillfällighet eller om detta är vanligare hos smärtpatienter. Tillståndet är svårupptäckt utan mätutrustning. Hur vanligt det är bland personer med smärta och utmattning återstår att studera vidare.

- Resultaten stöder oss i vårt arbete på kliniken med att lära patienter avspänd bukandning, säger Marianne Björklund. Andningsträningen är ett av de mest uppskattade inslagen i rehabiliteringen och vi ser hur rehabdeltagarna förbättras när de får tillgång till metoden.

Bragée kliniker - Dr Björn Bragée 

Bragee Kliniker är specialiserade på rehabiltiering av patienter med svåra diffusa värktillstånd, utmattning och extrem aktivitetsförsämring och verkar inom Stockholms Läns Landstings vårdval "Smärta och utmattning" samt "ME/CFS". . Klinikens grundare Björn Bragée har också gjort sig känd som programledare i SVT:s serie "Arga doktorn" där man följt patienter som råkat i kläm i vården, men fått upprättelse.

Läs vidare »
Media no image

Har du sett den nya webbplatsen Patrienttorget.se

Nyheter   •   Aug 07, 2014 17:15 CEST

Har du sett nya Patienttorget.se?

Nå ut till en stor och unik grupp människor

Webbplatsen Patienttorget.se är Sveriges största Internetforum för vårdfrågor utifrån ett patientperspektiv. Här finner man information om det mesta en patient behöver veta inför, under och efter kontakt med vården. Här kan man också berätta och fråga. Syftet med denna informationsbank och virituella mötesplats är att hjälpa och stöda patienter, anhöriga och andra intressenter som har frågor om vården. Vi vill också förmedla nyheter om vård, vårdproblematik och medicinsk forskning så att våra besökare kan bli informerade om de senaste händelserna, trenderna och rönen. Vi har redan bra siffror vad gäller antal besökare per dag och det blir fler och fler för varje dag.

Vården är bra

Den svenska lagstiftningen har sedan länge gett landets medborgare förträffliga möjligheter till utmärkt vård till mycket låg kostnad. Denna goda vård vill vi hjälpa patienter att finna. Den svenska vården är en stor och komplicerad organisation i ständig förändring. Det kan därför ibland vara svårt att hänga med i alla nya organisationsförändringar och möjligheter. Vi hjälper till med att hitta rätt och riktig vård.

Vården kan bli ännu bättre

Ibland fungerar dessvärre inte vården som det är tänkt och då är Patienttorget.se en plats där man kan hitta information om diagnoser, behandlingar och rättigheter. På Patienttorget.se kan man också göra sin röst hörd. Vi ger en möjlighet för patienter att lyfta fram sin historia i vården. Vårt syfte är inte att vara ett klagoforum för gnällspikar utan en plats där man diskuterar och debatterar vården i syfte att göra den ännu bättre. Det är mänskligt att fela och fel kommer alltid att inträffa. Men fel ska inte sopas under mattan utan lyftas fram och analyseras för att göra en bra vård ännu bättre. På Patienttorget finns möjlighet att av erfarna läkare få svar eller kommentarer gällande vårdproblematik.

En stor gemenskap

Patienttorget har också en patientförening med över 18 000 medlemmar som regelbundet får information och nyhetsbrev från oss. Vi har även ett digitalt diskussionsforum där medlemmar kan dela erfarenheter samt få kunskap och stöd. Vi vill vara en digital barmhärtig samarit och genom att annonsera hos oss eller vara en med kontaktuppgifter publicerad sponsor når ni inte bara en stor kundgrupp utan får goodwill genom att medverka i vår utveckling av en altruistiskt inriktad webbplats med unik profil.

Professionalitet

Vi har självfallet medicinskt kompetenta experter som garanterar vår professionalitet på området. Vår främste rådgivare och medarbetare är smärtläkare Björn Bragée, känd för TV:s ”Arga doktorn” -program och sin gärning för att hjälpa patienter som inte fått den vård de har rätt till. Han är också en ivrig vårddebattör som framträder i många olika sammanhang. Björn Bragée har också framgångrikt drivit flera kliniker med inriktning mot smärtproblematik och rehabilitering. Björns senaste projekt är en rehabklinik inom ramen för landstingets nya vårdvalsmöjligheter. Klinikens inriktning är att erbjuda människor en ny unik väg tillbaka till fungerande vardag och yrkesliv. 

Syns hos oss

Nu erbjuder vi företag och organisationer att förmedla sitt varumärke eller budskap via reklambanners på webbsida eller nyhetsbrev. Vi erbjuder också möjligheten att vara sponsor och då komma med i vår sponsorlista som innebär en informationsplats hos oss. Ert företag eller er organisation kan på detta sätt för mycket rimliga summor exponera er mot den stora grupp av människor som är intresserade av allt det vi erbjuder på Patienttorget.se. Passa på nu när vi från augusti fram till i höst erbjuder mycket förmånliga sensommarpriser med hela 60 procents rabatt.

Om du tycker att något av detta är intressant och är intresserad av ett samarbete, kontakta gärna Mats Montner på tel 070-177 16 77 eller mats.montner@patienttorget.se

http://www.patenttorget.se


PRISER Sensommarspecial

Banner

NAMN         FÖRKLARING      STORLEK   1 MÅNAD  3 MÅN    6 MÅN

Toppbanner  Högst upp            980*120 px  5.000 kr   10.000 kr  15.000 kr (Högst fyra rullande)

Banner  Höger spalt alla sidor  200*160 px  1.000 kr     2.000 kr   4.000 kr

Banner  Höger spalt alla sidor  200*250 px   1.500 kr    3.000 kr   6.000 kr


Sponsor (priser gäller 1 år)

Brons  Grundläggande kontaktuppgifter på egen sida samt diplom att sätta på väggen  500 kr

Silver  Därtill utökad informationstext, logotype samt länk till egen hemsida  1.500 kr

Guld  Därtill foton på egen sidan samt rullande banner 200*60 px på alla sidor  3.000 kr   

 

Ordinarie priser

Banner

NAMN     FÖRKLARING     STORLEK     1 MÅNAD   3 MÅN     6 MÅN

Toppbanner  Högst upp      980*120 px     12.500 kr  25.000 kr  37.500 kr (Högst fyra rullande)

Banner  Höger spalt alla sidor  200*160 px  2.500 kr  5.000 kr   10.000 kr

Banner  Höger spalt alla sidor  200*250 px  3.750 kr  7.500 kr   15.000 kr


Sponsor (priser gäller 1 år)

Brons  Grundläggande kontaktuppgifter på egen sida samt diplom att sätta på väggen  1.250 kr 

Silver  Därtill utökad informationstext, logotype samt länk till egen hemsida  3.750 kr

Guld  Därtill foton på egen sidan samt rullande banner 200*60 px på alla sidor  7.500 kr   


Nyhetsbrev - utskick

Mailreklam  Banner +  500 tkn inkl länk  2kr/mail 

Enkäter  Till alla medlemmar  10kr/sv 


Webbplatsen Patienttorget.se är Sveriges största Internetforum för vårdfrågor utifrån ett patientperspektiv. Här finner man information om det mesta en patient behöver veta inför, under och efter kontakt med vården. Här kan man också berätta och fråga. Syftet med denna informationsbank och virituella mötesplats är att hjälpa och stöda patienter, anhöriga och andra som har frågor om vården.

Läs vidare »
Je9wnoxggkyj2oebqmb5

Har du diabetes typ-2 och övervikt? Når du ditt blodsockermål?

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2014 16:24 CEST

Vi söker dig som har typ 2-diabetes och som inte når ditt blodsockermål till kliniska studier. Syftet med studierna är att utvärdera effekt och säkerhet av ett nytt läkemedel under utveckling.

Ttcwu4jq0g60rjvzdnhd

Vi söker män med god hälsa till en klinisk läkemedelsstudie

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2014 14:48 CEST

Vid KTA pågår nu en positronemissions(PET)-studie med ett studieläkemedel. I studien ingår fyra besök under en period av upp till 55 dagar: ett screeningbesök med magnetkameraundersökning av huvudet för att avgöra om du är lämplig för studien, två PET-undersökningar och ett uppföljningsbesök. En engångsdos av studieläkemedlet ges vid den andra PET-undersökningen.

Ftciaqove9u1zisdvgyr

Arga doktorn får avtal med Stockholms landsting

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2014 18:00 CEST

Landstinget i Stockholm har godkänt dr Björn Bragées klinik för rehabilitering för patienter med långvarig smärta och utmattning. Dr Bragée är även känd som programledaren Arga doktorn i SVT, där han följde patienter som haft bekymmer med sjukvården.

W99o2genmvdvy0oghypp

Diabetiker vill påverka ännu mer

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2014 11:03 CEST

Fler och fler sjukdomsdrabbade vill idag få en ökad kunskap om sin sjukdom och bli mer medvetna. Ett sätt att göra det på kan vara att delta i forskningsstudier kring nya läkemedel. Medvetenhet gör också att kroniskt sjuka vill påverka sin situation på många områden. För att lyckas med detta så måste man organisera sig.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Journalist - pressansvarig
  • lena.olausson@bragee.se
  • 08-557 601 68
Svarar på frågor om allt kring media

Om Dr Björn Bragée - Bragée kliniker

Smärtläkare och Arga doktorn

Bragée kliniker bedriver rehabilitering inom smärta och utmattning på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. Det är den största enheten i sitt slag i Stockholm, och har sedan 2017 också en särskild mottagning för patienter med ME/CFS, ofta benämt kroniskt trötthetssyndrom. Klinikerna har cirka 60 anställda, i huvudsak inom vårdprofessonerna, som läkare, fysioteraepeuter, psykologer, socionomer och arbetsterapeuter.

Adress

  • Dr Björn Bragée - Bragée kliniker
  • Karlavägen 100
  • 115 26 STOCKHOLM
  • SWEDEN
  • Vår hemsida