Skip to main content

Taggar

En studie om effekten av dynamiskt LED-ljus på sömnkvalitet hos skolungdomar i Malmö

Sömnproblem bland yngre åldersgrupper år ett vanligt förekommande problem i dagens samhälle. En genomförd litteraturstudie betydelsen av ljus för kroppens biologiska rytm och i sin tur upplevd vakenhet, prestationsförmåga och sömnkvalitet. En två veckors interventionsstudie med huvudsyftet att undersöka relationen mellan en dynamisk LED belysning och sömnkvalitén hos Skolungdomar. (2016-05-26)