Skip to main content

BrainLit AB växlar upp och tar in 10 miljoner i nyemission

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 07:53 CET

BrainLit AB, Sveriges mest innovativa ljusbolag, växlar upp och tar in 10 miljoner i nyemission #solljusinomhus

Det innovativa ljusbolaget BrainLit accelererar och tar in 10 miljoner kronor i en avslutad nyemission med nya ägare från bl.a. hälso- och sjukvård, bank- och finans, verkstads- och bilindustri. Bland investerarna finns Bert Nordberg, Anders Göransson med Solänginvest samt Johan Lenander och Ludvig Linge, TATs grundare. 

Tord Wingren, grundare och styrelseordförande i BrainLit, menar att bredden bland de nya ägarna och branscherna de representerar är strategiskt viktig för BrainLits expansion:

- Genom de viktiga referensaffärerna som togs under 2016, som inneburit att vi kunnat växa bolaget nära 80 gånger i försäljning från 2015, så känner vi nu att vi genom nyemissionen har skapat förutsättningar för att accelerera och skala upp affärerna under 2017.

BranLits VD, Peter K Andersson, lyfter fram en av BrainLits installationer som väckt mycket intresse både inom och utanför Sverige:

- Vi har under 2016 fått stor uppmärksamhet i skolorna, inte minst genom SVTs reportage i Malmö på Lindeborgsskolan, där BrainLits ljus-system utvärderats och visat sig ge signifikanta förbättringar för skolelevernas nattsömn och förbättrad vakenhet under lektionerna. Under 2017 hoppas vi också att kunna utföra viktiga studier i kontors- och verkstadsmiljöer för att på ett mycket konkret sätt kunna påvisa förbättringar i arbetsmiljö och kvalitet som ger våra kunders beslutsfattare ett enkelt underlag.

BrainLits dynamiskt återkopplande och självlärande belysningssystem är baserat på den senaste ljusforskningen. Systemet är uppbyggt på patenterade idéer utvecklade av Tord Wingren, och anpassar ljusmiljöer för personer och företag. Ett anpassat ljus till enskilda personer eller aktiviteter har i den senaste ljusforskningen visat sig förbättra människors och djurs hälsa, välbefinnande och produktivitet.

- Vår vardag kommer att revolutioneras av möjligheterna med det anpassade ljuset säger Klas Sjöberg överläkare, forskare och ordförande i BrainLits vetenskapliga råd.

BrainLits produkter adresserar också arbetsmiljön för företag som har aktiviteter under hela dygnet, där belysningssystemen positivt kan påverka människors sömncykler för att minska sömnrubbningar som till exempel kan kopplas till sjukdomar som fetma, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer hos skiftarbetare.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter K AnderssonPeter K Andersson, vd 

Telefon: 0730-53 00 00

 E-post: peter.k.andersson@brainlit.se

Tord Wingren
Tord Wingren, ordförande

E-post: tord.wingren@brainlit.se

Cathrin FrisemoCathrin Frisemo, Marknad- och kommunikationsansvarig

Telefon: 0766-40 10 70

E-post: : cathrin.frisemo@brainlit.se

Om BrainLit:
BrainLit grundades 2012 av Tord Wingren, styrelseordförande. Företaget omsatte 2016 drygt 4 miljoner kronor och sysselsätter idag totalt cirka 10 personer. Ett vetenskapligt råd med framstående forskare och professorer kopplades till företaget 2015. Av de större ägarna märks Peter K Andersson, vd, Bert Norberg, styrelseordförande i Vestas och Anders Göransson, Soläng Invest. Företaget finns på Norra Ideon i Lund.

BrainLits intelligenta dynamiska belysningslösning förbättrar hälsa, välbefinnande och produktivitet. Den låga energiförbrukningen bidrar till en bättre miljö. #solljusinomhus #brainlit

Telefon: +46+46 (0)46-37 26 00 Mail: info@brainlit.se Adress: Scheelevägen 27, Lund, Sweden

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy