Skip to main content

EU kommissionen beslutar att återuppta granskningen av den svenska spellagstiftningen

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 08:47 CEST

Under tisdagen beslutade EU kommissionen att åter titta närmare på de överträdelseförfaranden som pågår mot nio medlemsstater, däribland Sverige, vars spellagstiftning kan antas strida mot EU-rätten och EU-fördragens grundläggande friheter. Sverige, som är föremål för två överträdelseförfaranden som pågått sedan 2007 respektive 2008, har ombetts redovisa de åtgärder som man vidtagit för att göra den svenska lagstiftningen förenlig med EU-rätten. EU-kommissionen beslutade också under tisdagen att begära in information från ytterligare 20 medlemsstater för att närmare undersöka om deras lagstiftningar står i strid med principerna i EU-fördraget.

Den kommissionsrapport som presenterades under tisdagen innehåller även förslag för att höja skyddsnivån för konsumenter som spelar online i Europa samt förespråkar åtgärder som ska bidra till utvecklingen av ett attraktivt utbud av lagliga spelmöjligheter för att motverka att konsumenter spelar på oreglerade websidor.

- Vi välkomnar både kommissionens beslut och rapport. Vi hoppas att de ska leda till att Sverige antar en långsiktigt hållbar lagstiftning för onlinespel som innebär att våra medlemmar kan erbjuda ett attraktivt utbud till sina kunder samtidigt som konsumentskyddet stärks, säger Magnus Silfverberg, ordförande för BOS (Branschföreningen för Onlinespel)

Läs mer om kommissionens rapport samt officiella pressmeddelande här:http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

För mer information kontakta:
Magnus Silfverberg, Ordförande för Branschföreningen för Onlinespel på telefon: 070-271 47 00

BOS är en branschförrening för Onlinespel som bildatas av BetfairBetsson, Bonnier Gaming, Paf (Ålands Penningautomatförening) och Unibet 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy