Skip to main content

Bravida installerar åt RegionFastigheter

Pressmeddelande   •  Sep 12, 2003 20:00 CEST

Tekst: Lotta Törnberg

Bravida Väst AB har utsetts till el-entreprenör i samband med om- och tillbyggnad av Clinical Research Center, CRC, vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Kontraktsvärdet beräknas till ca 50 miljoner kronor. Beställare är Peab Sverige AB.

Avtalet avser ny- och ombyggnad av Clinical Research Center åt medicinska fakulteten vid Lunds Universitet inom Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Installationen omfattar ca 25 400 kvm BTA varav ca 7 900 kvm är ombyggnad. Projektet är uppdelat i etapp 1 och 2. Etapp 1 innehåller i huvudsak nybyggnation medan etapp 2 avser ombyggnad.

El-installationerna har redan påbörjats och beräknas vara klara i januari 2006.

För mer information, kontakta:
Staffan Påhlsson, VD, Bravida Väst AB, tfn: 031-709 51 33, 073-046 10 18
Lotta Rohman Törnberg, informationschef, Bravida ASA, tfn: 070-289 28 00

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera